Poletno sonce za beneške otroke_Insieme al Centro estivo bilingue

Tudi lietos potieka v hramu dvojezične šuole v Špietru center Poletno sonce, ki ga vsako lieto parpravljajo, de bi se otroci ukvarjal’ z liepimi dejavnostmi in srečal’ čez poletje, predvsem lietos, kàr, zaradi koronavirusa, nieso imel’ veliko možnosti za stike med sabo. Polietni center traja tri tiedne in bo šu naprej do 24. luja. Potieka vsak dan dopudan od 7:30 do 12:30. Vsako jutro ob 8:30 vsi otroci vseh skupin, z razdaljo med sabo, imajo telovadbo do 9. ure, imajo tudi pietje. Potlé vsaka skupina gre naprej s svojo dnevno dejavnostjo.

Otroci so razdeljeni v štirih skupinah, se pravi armenih, modrih, ardečih in zelenih, ki štiejejo vsaka po deset otruok in se ukvarjajo z različnimi dejavnostmi, na primer armena skupina – nam je arzložila Emma Golles – je šla na sprehod do Nadiže, otroci so tam pobral’ kamenčke, listke, al’ druge stvari in potlé so na papirju s telimi naravnimi rečmi oblikoval’ škratace. Med drugim so tudi sadil’ in mogoče do konca poletnega centra bojo imiel’ tudi svoje sončnice. Učiteljica Claudia Salamant za otroke zelene skupine si je izmislila lepo zgodbico o strašilu.

V skupinah so otroci iz različnih razredu in tuole veliko pomaga za medosebne odnose med njimi, kier imajo parložnost, de govorijo tudi s starejšimi učenci. Vsaki petek je predvidna, nimar po skupinah – adna proti drugi –, adna enaka aktivnost. Parvi petek so otroci imiel’ lov na zaklad, drugi pa športni dan, to kier bi tieli takuo postaviti nieke sorte povezave med skupinami.

Na centru sodelujejo kot prostovolci tudi učitelji osnovne šuole Claudia, Ivana, Sabina, Matej in Matjaž, tako de imajo možnost, de končno videjo otroke po tarkaj miescu zaparte šuole. Svojo pomoč dajeta tudi Emma Golles in Mattia Cendou, pa še mladi iz višje šuole, in sicer Amelia Boscutti, Anton Brevini, Fanika Coren, Nicolò Sibau in Peter Tull. (Veronica Galli)

Anche quest’anno, per tre settimane, l’Istituto comprensivo statale con insegnamento bilingue sloveno-italiano «Paolo Petricig», che ha sede a San Pietro al Natisone/Špietar, ha organizzato il centro estivo «Poletno sonce». Fino al 24 luglio, l’iniziativa rappresenta un’importante momento di aggregazione e acquisizione di nuove competenze da parte dei bambini, a maggior ragione in considerazione del fatto che negli ultimi mesi hanno avuto ben poche occasioni di ritrovo anche in ambito scolastico, viste le misure restrittive ai fini del contenimento della pandemia di Covid-19.

Le attività si svolgono ogni giorno dalle 7.30 alle 12.00. Nel rispetto delle distanze di sicurezza, dalle 8.30 alle 9.00 i bimbi si dedicano allo sport. Dopo avere svolto attività di canto, si dividono in quattro gruppi da dieci bambini per proseguire con le altre attività in programma – manuali, sportive e non solo. Ogni gruppo è composto da bimbi di diverse età.

Nell’ambito del centro collaborano a titolo volontario anche gli insegnanti alla scuola primaria Claudia, Ivana, Sabina, Matej e Matjaž, che possono, così, rivedere i propri alunni dal vivo, dopo tanto tempo di lezioni a distanza. Prestano aiuto anche Emma Golles e Mattia Cendou, nonché alcuni ragazzi delle scuole superiori – Amelia Boscutti, Anton Brevini, Fanika Coren, Nicolò Sibau e Peter Tull.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp