Pokrajinski odbor o šolstvu_La Provincia sulle scuole

 V ponedeljek, 17. novembra, se je sestal odbor Pokrajine Videm; na zasedanju so predsednik in odborniki, med drugim, sprejeli dva sklepa o šolstvu, dodatno porazdelitev sredstev za promocijo furlanskega jezika ter odobrili Protokol za kulturne dejavnosti. Odbor je najprej odločal o preureditvi pokrajinske šolske mreže; smernice, ki jih je glede šolstva izdala Dežela Furlanija Julijska krajina namreč predvidevajo, da morajo večstopenjske šole in državni izobraževalni zavodi druge stopnje imeti med 600 in 1200 vpisanih učencev (spodnja meja je lahko 400 učencev, če je občina, v kateri se šola nahaja, v goratem območju ali se v njej izvajajo zakoni o zaščiti jezikovnih manjšin). Upoštevajoč, da nekaj desetin občin ne doseže niti te spodnje meje ter da je sedanja ureditev stopila v veljavo pred kratkim, in sicer s šolskim letom 2012/2013, je pokrajinski odbor, v dogovoru s šolskimi upravitelji, odločil, da potrdi sedanje stanje, saj bi bila drugačna preureditev prenagljena. Obenem je odbor sprejel sklep, da bo z letošnjim šolskim letom ena sekcija dvojezičnega vrtca nameščena v šolskih prostorih v Sovodnjah. Odbor je odobril tudi dodatno porazdelitev sredstev društvom in šolam za promocijo furlanskega jezika; finansirane bodo tako nekatere gledališke predstave in publikacije v furlanščini. Odbor je tudi odobril podpis Protokola med Pokrajino Videm in društvom Deputazione di Storia Patria per il Friuli za pripravo publikacije o družini Antonini.

Lunedì 17 novembre durante la seduta del consiglio provinciale sono stati approvate due risoluzioni riguardo al sistema scolastico, in particolare sulla distribuzione di ulteriori fondi per l’insegnamento del friulano. È stato, inoltre, confermato e approvato il trasferimento di una sezione dell’asilo bilingue a Savogna.

 

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp