Pod zvezdo repatico na Solbici_Sotto la stella cometa di Stolvizza

jaslice-na-solbiciA Stolvizza/Solbica, piccolo borgo nell’Alto Friuli, il Natale si fa sentire più che mai grazie ad una serie di emozionanti appuntamenti. Innanzitutto sarà possibile ammirare la discesa della grande e brillante stella cometa, illuminata da ben 800 lampadine, che dalla cima del monte Pusti Gost scenderà lentamente sulla parte alta del Paese ad illuminare il caratteristico Presepe vivente. Dopo il 24 e il 26 dicembre, questa magia sarà replicata anche venerdì 6 gennaio a partire dalle ore 16.30.

Sempre a Stolvizza, fino al 6 gennaio 2017, sarà possibile ammirare decine di presepi artigianali di varie dimensioni e materiali nei punti più suggestivi del secolare Borgo Kikey, grazie all’ iniziativa «Percorso Natale  Presepi per la Via». Si tratta di 36 presepi fantasiosi, spettacolari, unici, che sprigionano commozione e emozione soprattutto nei bambini, che troveranno in questo suggestivo andare per il paese il concreto messaggio di pace e serenità che solo il Natale sa trasmettere.

Come già accennato, i materiali utilizzati sono eterogenei e spesso naturali, recuperati direttamente nei boschi circostanti. I personaggi e gli scenari, infatti, sono stati realizzati con il legno, sassi di varia grandezza, radici, pigne, muschio, coppi in terracotta ecc. Queste magnifiche creazioni saranno facilmente ammirabili seguendo un percorso segnalato da una linea gialla, la quale condurrà nei prati, nelle stradine, nei giardini, nelle grotte e nei punti più caratteristici del Borgo Kikey. Luci, tronchi decorati, fiocchi, addobbi natalizi e musiche contribuiranno a rendere ancora più sentita la magica atmosfera del Natale nel borgo.

Oltre che per l’arrivo della magica stella cometa alle ore 16.30 di venerdì 6 gennaio 2017, l’associazione «Vivi Stolvizza» dà appuntamento a tutti per l’arrivo dei Re Magi nel presepio vivente e l’arrivo della vecchia Befana, che saluterà i bambini con una straordinaria escursione nel cuore del Presepe. Infine, sabato 7 gennaio alle ore 16.00 si celebrerà il gran finale con il «Concerto di Natale» nella Chiesa di Stolvizza.

In questo periodo sarà possibile anche visitare il Museo dell’Arrotino, un museo ricco di preziose testimonianze che raccontano l’umile e antico mestiere dell’arrotino: una figura di ambulante che ha fatto la storia, il presente e il futuro di Stolvizza!

Non mancate agli appuntamenti di questo paese che nelle festività natalizie diventa uno straordinario presepe naturale! Maggiori informazioni sul sito della Pro Loco Pro Val Resia (www.resianet.org) oppure via e-mail a proloco.provalresia@gmail.com

Na Solbici v Gornji Furlaniji se Božič še posebej čuti na raznih doživetih prireditvah. Obiskovalci si bodo lahko ogledali prihod velike in bleščeče zvezde repatice, ki jo bo razsvetlilo 800 lučk. Z vrha gore Pusti Gost se bo zvezda repatica počasi približala gornjemu delu vasi in bo tako razsvetlila žive jaslice. Zvezdo repatico bodo spustili  še v petek, 6. januarja, ob 16.30.

Spet na Solbici si boste do 6. januarja lahko ogledali več desetin obrtniških jaslic, ki so jih uredili v raznih velikostih in z raznimi materiali. V okviru pobude »Percorso Natale Presepi per la Via« (»Božična pot – Jaslice po vasi«) so jih postavili po ulicah naselja Kikej. Na poti je 36  jaslic, ki so očarljive, edinstvene in polne domišlije. Ganijo in vznemirijo še posebej otroke, ki med sprehodom po vasi odkrivajo božično sporočilo miru in spokojnosti.

Materiali, ki sestavljajo jaslice, so pogosto zbirali v naravi v bližnjih gozdovih. Kipi in ozadja so namreč uredili z lesom, s kamni raznih velikosti, s koreninami, s storži, z mahom, s strešniki itd. Ta unikatna ustvarjanja si lahko ogledate po poti, ki jo lahko prepoznavate po rumeni črti, ki vas bo vodila po travnikih, ozkih cestah, vrtovih, jamah in najbolj značilnih točkah v naselju Kikej. Lučke, okrašena debla, pentlje, božični okraski in glasba bodo prispevali k močnejšemu božičnemu vzdušju v naselju.

Društvo »ŽiviSolbica« vas v petek, 6. januarja, ob 16.30, vabi še na prihod Svetih treh kraljev v žive jaslice in na prihod stare Befane, ki bo otroke pozdravila med sprehodom po jaslicah. Prireditve se bodo zaključile v soboto, 7. januarja, ob 16.00 z božičnim koncertom, ki se bo odvijal v solbaški farni cerkvi.

V teh dneh si lahko med drugim tudi ogledate Muzej brusača, ki zbira bogato izročilo o skromnem in starem poklicu brusača: ta poklic v zgodovino, v sedanjost in v prihodnost na Solbici!

Ne zamudite prireditev na Solbici, ki se med božičnimi prazniki spremeni v naravne jaslice! Za nadaljnje informacije si lahko ogledate spletno stran društva Pro Loco Pro Val Resia (www.resianet.org) oziroma lahko pošljete elektronsko sporočilo na e-naslov proloco.provalresia@gmail.com

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp