Pietje nam daje intonacijo tudi v življenju_Il canto che dà l’intonazione anche alla vita

6Marino-qualizzaV saboto, 25. junja, smo zaključili lietošnji parvi del sloveske maše v Špietru. Začeli bomo nazaj 3. šetemberja, veseli, de se spet ušafamo an skupno zapojemo an zmolimo, takuo ki dielamo že ‘nomalo liet od tega.

Zadnje miesce sam imeu kako težavo, par sreči pa mi je paršu na pomuoč p. Pavel s Stare Gore, prù on, ki je v torak, 21. junja, na avtobusu doživeu prometno nesrečo v Avstriji, v kateri so bili poškodovani ruomarij, ki so z njim potovali na Poljsko. Medtem ki ga zahvalimo za pomuoč, ki nam jo je dau, želimo njemu an vsiem potnikam, de bi na imieli večijh težau.

Mi pa, ki smo se srečali vsako saboto, narpriet muoramo izkazati naše veselje, zak’ pobuda gre napri, an zvestuo pohvaliti vse tiste, ki so se udelezili svete Maše an še posebno pobete, ki so mi pomagali par utarju, an tiste, ki so pokazali veliko skarb, de je vse potekalo lepuo tudi v pietju.

Pokazali so zaries lepe glasuove, kadar smo zapieli naše lepe piesmi.

Za tuole muore reči še nekaj posebnega. Nas nie dost, a znamo takuo ubrano pieti, de zadoni po vsi cierkvi, takuo de se zdi, de niesmo v Špietru, a v rimski baziliki svetega Petra.

S sveto Mašo po slovensko združimo vsaj tri reči. Parvo daržimo živo našo viero skupno, ne vsak zase po skrivš. Potlè dajemo muoč naši slovenski besiedi, ki nas poveže z dugo zgodovino, s pretlekostjo an nam kaže, de smo družina, ki presega tudi stuolietja. An, nazadnjo, nam daje parložnost, de na zgubimo tistega bogatega premoženja, ki so pietje an naše piesmi.

Kàr slišim, de takuo ubrano an uštimano pojemo, mislim, de smo zaries narod, ki ima poseban čut za glasbo, za muziko, an tela nam daje zaries intonacijo tudi v življenju.

De naše splošno življenje postane muzika, tuo je stvar, ki pride od sarca an duše. Vse tuole nam pomaga živieti v višiji harmoniji, ki je za nas velika pomuoč, kadar smo veseli an kadar na moremo biti veseli.

Muzika, pietje je niek, ki pride od nebes an spremeni globoko naše življenje. Je nekaj nebeškega med nami, ki ga sprimemo s cielo dušo an varjemo s cielim sarcam.

Marino Qualizza

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp