Petzvedična doživetja v Kobaridu_Esperienze a 5 stelle a Kobarid

Kobariški muzej je na prvi razpis Slovenske turistične organizacije za pridobitev znaka kakovosti za 5 zvezdična doživetja prijavil nov produkt imenovan Pripoved vojaka s soške fronte, ki so ga v muzeju zasnovali v sodelovanju z Ustanovo Fundacijo Poti miru v Posočju in Mlekarno Planika iz Kobarida. Na prvi razpis je bilo prijavljenih 17 doživetij, 9 med njimi je pridobilo nov znak kakovosti za turistična doživetja – Slovenia Unique Experiences. Med njimi je doživetje Pripoved vojaka s soške fronte edino iz Zgornjega Posočja in Julijskih Alp nasploh. Doživetje Pripoved vojaka s soške fronte bo Kobariški muzej začel izvajati od meseca maja dalje. Gre za produkt z izrazito lokalno identiteto in izjemno avtentično zgodbo, ki na intimen in tankočuten združuje elemente kulture, dediščine prve svetovne vojne in lokalne gastronomije. Doživetje je sestavljeno iz vodenega ogleda znamenitega Kobariškega muzeja, obiska muzeja na prostem na Kolovratu, doživetje pa se zaključi v muzeju Mlekarne Planika s tradicionalno pastirsko malico. Ponudba je pripravljena za manjše skupine, kjer vodnik na neposreden način vodi obiskovalce skozi muzej in ostaline nekdanje vojne krajine, kjer se je v času velike vojne borilo več kot deset narodov, različnih jezikov in več veroizpovedi. Pripoved tankočutno sporoča, kaj je vojna in zakaj do nje ne bi več smelo prihajati. Znak Slovenia Unique Experiences pomeni za Kobariški muzej veliko priznanje in tudi odgovornost za ohranjanje visoko kakovostne ponudbe, ki jo partnersko razvijajo v Kobaridu. Hkrati pa ima podelitev znaka za Kobariški muzej izjemen promocijski pomen. Kobariški muzej bo edinstveno in ekskluzivno ponudbo Pripoved vojaka s soške fronte izvajal v sodelovanju z Ustanovo Fundacijo Poti miru v Posočju in Mlekarno Planika predvidoma enkrat tedensko od maja do oktobra.

Il museo della prima guerra mondiale di Kobarid ha ottenuto il marchio di qualità “Esperienze a 5 stelle” per il suo nuovo prodotto “Racconto del soldato sul fronte dell’Isonzo”, realizzato in collaborazione con la fondazione “Poti miru v Posočju” e il caseificio “Planika”.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp