1 Agosto 2022 / 1. avgust 2022

PDB, že 30 let pogumno naprej
PdB, da 30 anni con coraggio

Velika gubanca na mizo, kakor se spodobi za pravi senjam, in puno parjatelju okuole sebe. Lietos Planinska družina Benečije praznuje 30 liet od svoje ustanovitve. Pruzapru bo imiela rojstni dan v pozni jeseni, a so se odločili praznovati poliete.

V saboto 24. in v nediejo 25. luja so par svoj koči Dom na Matajure parpravli program Pod soncem, med zvezdami, že dolgo Planinska gre naprej.

V saboto so se zbrali že ob 8. in začeli kositi in čedti okuole koče. Bla je delovna akcija, ki jo imajo vsake lieto telega cajta. Imieli so fruoštih in kosilo. Popudan so postavili šotore (tende), natuo je bluo veselo druženje. Nie manjkala muzika, vzdignila se je slovenska piesam. Veselo je bluo, četudi je ponoči paršla močna nevihta in so muorli nekateri zapustiti šotore in se zateči v kočo.

V nediejo je spet zasijalo sonce in so se k domačim planincam pardružili gostje iz sosednjih in prijateljskih planinskih društev. Sparjeli so jih predsednica Luisa Battistig, podpredsednik Joško Cucovaz in nekdanja predsednika Paolo Della Dora in Igor Tull. Paršu je tudi podpredsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar.

Narpriet so se zbrali par kapeli na varhu Matajura, potlé je bluo par koči uradno srečanje z izmenjavo daril. Natuo je bluo kosilo in so se v popudanskih urah planinci varnili v dolino.

Ob 30-lietnici je program Planinske družine še naprej bogat. V saboto, 30., in nediejo, 31. luja, bo pohod na Triglav. Ob 1. do 7. vošta bo osamdnevna hoja po Nebeški poti od Ogleja do Višarij po furlanski ravnici, Idarski dolini, Benečiji, Reziji, Želiezni in Kanalski dolini, 7. vošta izlet na Svete Višarje ob Srečanju treh Slovenij in 15. vošta praznovanje Rožince par Domu na Matajure. Šetemberja sta v programu Gorski praznik na Matajuru (v nediejo, 4.) in pohod na Monte Festa (v nediejo, 18.). (R. D.)

6. novembra 1992 v gostilni v Nokulah

Junja 1986 bi morali v Nadiških dolinah gostiti vsakoletno srečanje slovenskih planinskih društev iz Avstrije, Italije in Slovenije, ki poteka izmenično na Koroškem, na Tržaškem, na Goriškem, v Benečiji in na Kranjskem. A Beneško planinsko društvo s sedežem v Čedadu že nekaj let ni delalo. Kobaridci so se ponudili, da oni prevzamejo organizacijo, da ne bi bil naš konec obmejnega prostora – verjetno za vedno – prikrajšan za pomembno prireditev. Vsekakor so hoteli imeti zraven nekaj Benečanov. Takratni predsednik TO SKGZ za vidensko pokrajino Viljem Černo je na sestanek v Kobarid poslal podpisanega, Miho Corena in Petra Zuanello, ki smo si prizadevali oživiti delovanje beneškega planinskega društva. Sprejeli so nas predsednik Zdravko Likar in nekateri člani vodstva.

Takoj smo se »zastopili« in 8. junija 1986 je bilo v Drežnici res množično srečanje slovenskih planincev. Imel sem pozdravni govor. Povedal sem, da želimo obnoviti organizirano slovensko planinstvo tudi v videnski pokrajini. In poudaril sem tudi, da morajo planinci prispevati k gradnji združene Evrope brez meja, kjer bi bili vsi narodi bratje in enakovredni, kakor so na gorah planinci. Bili so šele časi Jugoslavije in železne zavese a je nato zgodovina šla v tisto smer.

V Drežnici je bil obisk iz Benečije presenetljiv in to nas je opogumilo v želji po našem planinskem društvu. Doma pa se je zataknilo. Takratni »vrh« slovenskih organizacij v videnski pokrajini nam je prepovedal, da se ukvarjamo z Beneškim planinskim društvom in nalogo za obnovitev delovanja zaupal drugim. Seveda je vse ostalo po starem.

Navdušeni planinci iz Nadiških dolin pa smo obdržali stike s kobariškimi prijatelji. Udeleževali smo se pohodov in drugih prireditev. Vedno smo bili dobrodošli. Nekateri Benečani so se celo včlanili v PD Kobarid.

Minilo je nekaj let. Po zgodovinskih spremembah v Sloveniji, ki so uplivale tudi na slovenske organizacije v Italiji, po številnih sestankih je peščica Benečanov 6. novembra 1992 v gostilni v Nokulah pri Špietru odločila, da ustanovi Planinsko družino Benečije. V zapisniku je poudarjeno, da je novo društvo popolnoma samostojno, se pravi, da ni povezano z nobedno politično, gospodarsko ali kulturno organizacijo. Napisali smo tudi, da »bomo zaradi geografske lege in dolgoletnega prijateljstva posebno intenzivno sodelovali s kobariškim planinskim društvom«. Znatne ustanovne stroške smo prispevali sami pobudniki, ki smo tudi sestavljali vodstvo: Ezio Gosgnach predsednik, Fabio Ciccone podpredsednik, Miha Coren tajnik in blagajnik, Igor Tull, Dante Cencig. Nadzorni odbor so sestavljali predsednik Fabiano Gosgnach, Alessandro Lizzi in Mario Gosgnach. V začetku decembra smo Planinsko družino formalno ustanovili pri notarju.

Sledila je »zgodba o uspehu«. V enem mescu smo imeli že čez petdeset članov. Javnosti smo našo Družino predstavili 12. marca 1993 v občinski dvorani v Špietru. (Ezio Gosgnach)

Una grande gubanca sul tavolo e tanti amici per fare festa. Quest’anno la Planinska družina Benečije compie 30 anni e, anche se la ricorrenza della sua istituzione cadrà ad autunno inoltrato, ha deciso di fare festa in estate.

Sabato 24 e domenica 25 luglio, al rifugio Dom na Matajure, ha organizzato l’evento «Pod soncem, med zvezdami, že dolgo Planinska gre naprej» (in italiano «Sotto il sole e tra le stelle, la Planinska va avanti già da tempo»).

Alle 8.00 di sabato sono iniziati lo sfalcio e la pulizia intorno al rifugio, come ogni anno in questo periodo. Nel pomeriggio sono state allestite le tende, all’insegna dello stare insieme. Anche se nella notte è iniziato a piovere e i partecipanti hanno dovuto cercare riparo in rifugio, domenica mattina è tornato a splendere il sole e agli alpinisti della Slavia si sono aggiunti altri amici, provenienti dai circoli alpinistici vicini. Ad accoglierli hanno trovato la presidente Luisa Battistig, il vicepresidente Joško Cucovaz e gli ex presidenti Paolo Della Dora e Igor Tull. Tra i presenti, anche il vicepresidente della Planinska zveza Slovenije, Martin Šolar.

Dopo essersi riuniti alla cappella in cima al Matajur, è seguito un momento solenne al rifugio, con uno scambio di doni. I partecipanti sono scesi a valle dopo pranzo.

Il programma della Planinska družina prosegue. Sabato 30 e domenica 31 luglio andrà in cima al Triglav. Dall’1 al 7 agosto, per otto giorni, percorrerà il Cammino celeste da Aquileia a Lussari/Sv. Višarje. Il 7 agosto sarà in gita a Lussari per l’incontro tra sloveni nel mondo Srečanje treh Slovenij, mentre il 15 agosto festeggerà l’Assunta al Dom na Matajure. Nel mese di settembre ha in programma La festa della montagna sul Matajur (domenica 4) e una camminata sul Monte Festa (domenica 18).

Quel 6 novembre 1992 alla trattoria di Oculis/Nokula

Nel giugno del 1986 le Valli del Natisone avrebbero dovuto ospitare il tradizionale incontro annuale dei circoli alpinistici sloveni da Austria, Italia e Slovenia. L’evento è organizzato ogni anno a rotazione tra Carinzia, provincia di Trieste/Trst, provincia di Gorizia/Gorica, Slavia e Carniola.

Il locale circolo alpinistico con sede a Cividale, però, non era attivo già da qualche anno. Da Kobarid giunse la disponibilità a curare l’organizzazione, per far sì che la nostra zona non rischiasse di perdere un evento importante; si voleva, in ogni caso, che anche alcuni beneciani facessero parte della squadra. La sezione provinciale di Udine dell’Unione economica culturale slovena-Skgz, col presidente Guglielmo Cerno, mandò a un incontro a Kobarid il sottoscritto, Michele Coren e Pietro Zuanella; ci stavamo, infatti, adoperando per riattivare un circolo alpinistico nella Slavia. A riceverci trovammo il presidente Zdravko Likar e alcuni membri del direttivo.

Parlare la stessa lingua fu naturale e l’8 giugno 1986 a Drežnica gli amanti della montagna di lingua slovena giunsero a frotte. Tenni il discorso di saluto. Dissi che intendevamo rinnovare l’alpinismo strutturato anche in seno alla minoranza slovena della provincia di Udine, notando come anche gli alpinisti dovessero dare il proprio contributo a un’Europa unita senza confini, in cui tutti i popoli fossero fratelli di eguale valore, proprio come lo sono gli alpinisti in montagna. I tempi erano quelli della Jugoslavia e della cortina di ferro, ma in seguito la storia prese quella direzione.

L’incontro di Drežnica riscosse grande partecipazione anche dalla Slavia e questo rinfocolò il desiderio di veder nascere un circolo alpinistico tra gli sloveni della provincia di Udine. Un ostacolo giunse dai vertici provinciali delle organizzazioni della minoranza slovena stessa, che ci proibirono di impegnarci ai fini di un circolo alpinistico beneciano e affidarono ad altri il compito di dare nuovo slancio a quest’attività. Ovviamente tutto restò come prima.

Noi alpinisti delle Valli del Natisone continuammo a mantenere i contatti con gli amici di Kobarid, partecipando a camminate e altri eventi, sempre ben accolti. Alcuni beneciani, addirittura, si iscrissero al circolo alpinistico di Kobarid.

Dopo qualche anno e dopo i cambiamenti della storia in Slovenia, che ebbero un’onda lunga anche sulle organizzazioni della comunità slovena d’Italia, a seguito di diversi incontri un gruppetto di beneciani, riunito il 6 novembre 1992 in una trattoria a Oculis/Nokula, decise d’istituire la Planinska družina Benečije. Dal verbale emerge come il nuovo circolo fosse del tutto indipendente, senza legami con nessuna organizzazione politica, economica o culturale. Inoltre, in considerazione della posizione geografica e di un’amicizia di lungo corso, avrebbe collaborato in modo particolare col circolo alpinistico di Kobarid. A contribuire alle spese d’istituzione più rilevanti fummo noi promotori stessi, che diventammo anche membri del direttivo: il presidente Ezio Gosgnach, il vicepresidente Fabio Ciccone, il segretario e cassiere Michele Coren, Igor Tull e Dante Cencig. Del collegio dei revisori facevano parte il presidente Fabiano Gosgnach, Alessandro Lizzi e Mario Gosgnach. La nascita della Planinska družina fu formalizzata davanti al notaio a inizio dicembre.

Da qui in poi fu una storia di successo. Dopo un mese già contavamo più di cinquanta soci. Presentammo il nostro sodalizio al pubblico il 12 marzo 1993, nella sala consiliare di San Pietro al Natisone.