Papež na Višarjah je le želja_Il Papa sul Lussari? Solo un desiderio

11VisarjeHitro se je arzglasiu glas, de papež Frančišek pride na Svete Višarje. Furlanski an slovenski mediji so dali veliko pozornost teli novici, četudi nie bilo jasno al’ je novica al’ pa samuo želja. Kadar sam poslušu tele glasuove, mi se je čudno zdielo, de nie biu nikoli imenovan žabniski famoštar, ki ima odgovornost tudi za Višarje. Takuo, de od njega ust sam zaviedu, de je bila tela pobuda nekaterih prebivaucu al’ gostu Kanalske doline. Za zaželeni obisk so zbrali 2000 podpisanih razglednic (kartolin) an jih predstavili papežu. Za glih reči, so Višarje posebno liepi kraj, ki združi v adno tri narode, ki gor ruomajo, de bi pričevali tudi svojo željo, de Evropa postane dežela an skupni dom za vse prebivauce an grede kraj molitve za mir, ki ga takuo nujno potrebujemo. Za tele velike an vesoke namiene, bi bluo normalno, de bi biu tudi famoštar obveščen, zak’ bi takuo mogu pokazati an osvetliti namiene tajšnega obiska. Tega pa nie bluo. Nekateri so se tudi spraševali, kakuo bi lahko sparjeli papeža, če so na tarbiškem kamune pruot sparjemu beguncu, ki so paršli v Italijo. Morebiti se bojé, de bi parsotnost tujih ljudì škodovala turizmu, ki že ima svoje težave. A kuo morejo vabiti papeža, ki takuo iskreno prosi, de se dà zatočišče potriebnim ljudem an grede kazati, de nieso zatuo? Mislim, de papežu obisk niema turističnega namiena an tudi športnega ne, zak’ Frančišek nie v močeh, de bi se spušču po snežnih progah. V telim smislu mi je pru tele dni adan od organizatorju papežovega obiska v Vidnu lieta 1992 pravu, kakuo se je muoru braniti vsaki dan, zak’ je puno podjetniku prosilo, de bi parpravilo sparjem. Seviede je potriebno, de se za tajšan obisk vpraša, de se vse rečì pametno parpravit. A če imaš že adnega, ki ti za dielo poskarbi, diela na moreš arzpartiti na deset al’ dvejst podjetij, čene obisk rata targov- ska konkurenca. Zatuo je trieba skarbieti, de viera an ekonomija se na zmiešata takuo, de na vieš, kje konča adna an kje začne te druga. Na Svetih Višarjah bomo le naprì molili an se srečevali, de se bo iz tistega izrednega kraja nimar šerila ljubezen, solidarnost an se bo nimar prosilo za mier na svietu. An tudi, de bo ekonomija zaries služila za dobro vsieh ljudi. (Marino Qualizza)

Come può accettare papa Francesco di recarsi al Lussari, quando nella stessa area dove sono state raccolte le duemila cartoline che lo invitano al suantuario dei tre popoli si raccolgono firme contro l’accoglienza dei profughi a Tarvisio? Se lo chiede il direttore, mons. Marino Qualizza, nell’editoriale del quindicinale Dom del 30 novembre, per concludere che così la venuta del papa con ogni probablità resterà solo un desiderio. «Sul Lussari – conclude – continueremo a pregare e incontrarci, affinché quel luogo speciale continui a diffondere amore, solidarietà e vi ci preghi sempre per la pace nel mondo».

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp