Oglej in Benetke križišči ljudi, jeziku in kultur

 
 
Papežu obisk v Ogleju in Benetkah, ki je biu 7. in 8. maja, ima še posebe za nas Benečane, od Nediških dolin do Karnajske in Terske doline gor do Rezije, liep in globok pomien.
Iz Ogleja smo namreč parjeli karščansko viero, kàr smo se v tele kraje presadili iz drugih dežel, in od 1077. do 1420. lieta smo bli tud pod civilno oblastjo patriarhu; za Benetke pa smo bli zvesti podložniki in za lon smo užival’ šaroko avtonomijo v upravljanju pravice, civilnega življenja in skupnega premoženja. Se prave, de smo bli Beneški Slovenci tesnuo povezani z Oglejam in Benetkami kar točno 720 liet pod civilnim pogledam, tuo je od lieta 1077, kàr je bla ustanovljena patriarhova fevdalna daržava, do lieta 1797, kàr je Napoleon ukinu Beneško Republiko.
Takuo duhovno kot civilno je hvala Ogleju, če smo ohranil’ naš jezik in našo kulturo, sa’ nam je bla krščanska viera oznanjena v slovenskem jeziku, medtem ko so Benetke potardile že pod patriarhi uživano avtonomijo, ji doložle posebne privilegije in pustile frajnost par nucanju slovenskega jezika.
In papež Benedekt XVI. je priznù odpartost dvieh miest do različnih ljudstvu, ki so mierno živieli na svojim teritoriju in ohranili svoj jezik in kulturo. Karščanska preteklost, je jau papež v oglejski baziliki škofam iz Furlanije — Jk, Slovenije, Hrvaške, Avstrije in Bavarske ter duhovnikam in pastoralnim operatorjam treh severovzhodnih dežel, je izdielala delavno in solidarno ljudstvo, ki je do korenin »zaznamovano s Kristusovim evangelijam kjub številnosti kulturnih identitet«. Prù takuo je karščanstvo še donas ukoreninjeno v družbenem življenju in vodi navade; o tuolem pričajo ohranjanje vierskega izročila, številni izrazi dobrodielnosti in ljudske pobožnosti ter čut za solidarnost.
Na targu svetega Marka je Benedikt XVI. poudaru, de so Benetke »križišče ljudi in skupnosti vsieh kultur, jeziku in vierstev».
Kot poklon različnim jezikam in kulturam je papež pred oglejsko baziliko pozdravu viernike v štierih jezikih — furlanskem, slovenskem, niemškem in harvaškem.
Po slovensko je jau: »Pozdravljam vse slovenske vernike. Bog blagoslovi vas in vaše družine«.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp