4 Marzo 2019 / 4. marec 2019

Od Pusta do Posta eno samo veselje
Da Carnevale alla Quaresima una sola gioia

Nas čakajo zadnji dnevi Pusta, ki zbuja veselje an dobro voljo, de bomo takuo mogli iti naprì v lietu, ki smo ga komaj začeli. Tisti, ki so vekuštali tele cajt, so bli modri ljudjè, zak’ vsi potrebujemo nomalo oddiha od vsakdanjih skarbi an de se znamo tudi smejati v pametni mieri, zelo pomaga zdravju. Zadnje lieta smo odkrili stare navade, ki nas peljejo v stare cajte an nam kažejo, kakuo so naši priedniki znali ustvarjati luštne rečì, ki nas še donas veselé. Seviede mislimo na zdravo pamet, ki se zna pametno obdaržati v telih rečeh an na zgubi ravnovesnosti, čené nie vič veselja an smieha. Naglih zad za Pustam začne Post, ki nas pelje v drugo smier, v riesno odgovornost življenja an v spreobarnienje po navodilu Evangelija. Tisti ki štejejo narmanj pù stuolietja imajo slab spomin od Posta, zak’ je biu cajt pokuore, riesnosti, žalovanja, ku de bi zbrisali tist veseli cajt Pusta an se obliekli v klavarne oblačila an obžalovali svoje griehe an naumnosti. Takuo de nekateri videjo tele cajt ku niek neljubnega an na videjo ure, de pride Velika nuoč. Za glih reči, donašnji dan rečì na gredo takuo, zak’ smo zastopili, de tele cajt ima v sebe skriune vesele resnice. Najparvo pomislimo, de Post začne kupe s pomladjo, kàr se narava an vas sviet zbudì za novo življenje. Post je zaries pomlad naše duše, obnova našega duhovnega življenja, ku de bi trebili našo notranjo njivo an jo parpravili za novo seteu. Zatuo vse kaže, de v Postu muoramo dobiti novo veselje, zak’ nam se kaže lepuo pardielo, ki nas obogati globoko v našem sarcu. Veselje ga moremo ušafati, če se bomo znali obarniti k molitvi, ki je ku duhovna hrana an tolažba v težavah, pomuoč v stiski an mier v trudu. Morebiti smo se pozabili, de v Postu praznujemo narbuj velike resnice naše viere, tuo je, kar je Kristus narediu za nas, kaj je skarbeu, tarpeu, umaru an od martvih vstù, zak’ Post ima konac v Veliki noči. Tele resnice nieso samuo spomini, ampà žive stvari, ki dajejo vsakemu človieku upanje an veselje, de se sreča z živim Buogam, našim pravim življenjam. Post začnemo s Pepeunico, ki je znak spreobarnienja an nas na spominja samuo na smart, ampà na novo življenje, ki ga je Kristus zadobiu za nas. Nie pokuore brez vesele plače an je nazadnjo plača sam Buog. (Marino Qualizza)

Nell’editoriale del 28 febbraio, il direttore responsabile del quindicinale Dom, mons. Marino Qualizza, sottolinea un’implicita continuità tra il periodo di Carnevale e il tempo forte della Quaresima. Secondo il teologo, infatti, se il Carnevale rappresenta un momento di svago per il corpo e la mente, la Quaresima è un periodo di rigenerazione per l’anima, perciò tempo di gioia per ogni essere umano nella sua interezza. “Non esiste penitenza senza gioiosa ricompensa e in fin dei conti la ricompensa è Dio stesso”, conclude mons. Qualizza.