Obletnici za združenje Blankin_Anniversari per la don Blanchini

Združenje don Eugenio Blanchini/Evgen Blankin lietos praznuje dvie oblietnici velikega pomiena: stuolietnico smarti duhovnika, po katerem nose ime, in 25-lietnico ustanovitve. Tuole je paršluo na dan, v sriedo, 26. maja, na občnem zboru v slovenskem kulturnem domu v Špietru. Giorgio Banchig, ki je biu v vseh telih 25 lietah predsednik združenja je zbudiu spomin na telega velikega duhovnika in socialnega dielovca iz Benečije, ki je biu v začetku prejšnjega stuolietja protagonist šarokega katoliškega gibanja, ki je skušalo skočiti na pomuoč rievnim in tarpečim kategorijam ljudi. Čeglih je pre Evgen Blankin preživeu skor’ vso njega duhovniško življenje v Vidnu, je ostu povezan zrojstnimi kraji, domačimi duhovniki in ljudmi. V bukvacah La Slavia je podrobno opisu ekonomsko in socialno stanje Nediških dolin in vabu ljudi, naj modernizirajo dielo na puoju in v hlievu, še posebe, de naj se združijo in ustanovijo kooperative in skupne mlekarne, takuo de bi izbuojšali kvaliteto siera in si olajšali dielo. Ostro je kritiziru prevesoke davke, ki so jih bli parsiljeni plačevat naši ljudje. Na občnem zboru v Špietru so sparjeli nov statut združenja in vebrali ljudi, ki ga bojo pejali naprej. Predsednik je Igor Jelen, podpredsednik Gianfranco Topatigh, sekretar Rino Laurencig, konsiljerja Sandro Quaglia in Luciano Lister.

L’associazione don Eugenio Blanchini/Evgen Blankin quest’anno ricorda due importanti anniversari: i cento anni della morte del sacerdote beneciano del quale porta il nome e il venticinquesimo di fondazione. Le due ricorrenze sono state sottolineate nel corso dell’assemblea dei soci, che si è tenuta lo scorso 26 maggio nella casa della cultura slovena a San Pietro al Natisone. A ricordare ricordarle è stato Giorgio Banchig, presidente del sodalizio fin dalla fondazione. Dopo aver adeguato lo statuto alla luce della nuova normativa per il terzo settore, l’assemblea ha eletto il nuovo consiglio direttivo, che risulta composto da Igor Jelen, presidente, Gianfranco Topatigh, vicepresidente, Rino Laurencig, segretario, Sandro Quaglia e Luciano Lister, consiglieri. 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp