Nove an zdrave moči za naš časopis

 
 
Lietos smo se tisti, ki parpravljamo Dom, zbrali 27. luja na Višarjah, de bi pregledali, kaj smo do sada nardili, priet ku konča poletje.
Zadnja dva tiedna miesca luja sta bla zaries muhasta an sta parpustila le malo liepih dni. Jaz, ki sam biu na Višarjah že deset dni, sam se muoru varvat mraza, saj v nedeljo 24. je padu snieg celo jutro. Lepuo je bluo, a nomalo nezaželjeno. V sriedo 27. luja pa nam je bila šenkana liepa ura, četudi nie bilo previč gorkuo. A tuole nam je pomalo se srečati brez težau an potegniti račune našega delovanja.
Pred našimi očmi so se dvigovale preliepe Julijske Alpe, ki so nam kazale, de muoramo gledati vesoko an od teh liepih alpskih varhov dobiti tudi navdih za nadaljevanje v našim diele.
Brez, de se bomo previč hvalili, muoramo pa biti zadovoljni, za kar je bilo napravljenega. Na Višarjah se je pokazala konkretna povezava, ki jo ima naše dielo s celotno slovensko deželno domovino.
Če pogledamo parvo stran Doma, videmo, de naše dielo objema prestor, ki gre od Višarij do Stare Gore an še kjek naprì. Mi gledamo predstaviti, spoznati an braniti tuole območje s tistimi očmi, ki dobe prù na Višarjah an na Stari Gori muoč, de bi lepuo videle, zak je muoč naših očì prù viera, ki je postala zgodovina odrešenja an ne samuo znanje kajšnih izmišljenih resnic. Zgodovina odrešenja nam kaže pot an je vzor našega diela. Takuo, de na skarbimo samuo za nevidne rečì, a se zelo konkretno vtaknemo v vsakdanje življenje, zak tisto težì al' pa olajša nas an vse ljudì na svietu.
Kar pa nas je še buj razveselilo, je bilo številno uredništvo Doma, ki je dobilo novih an mladih močì. Nie dugo od tega, ki smo bli zaskarbljeni, kàr smo videli, de lieta gredo naprì an niesmo videli dost nasledniku za nami. Na viem, kuo je ratalo an kaduo je posebno skarbeu: tele zadnje dvie lieta smo dobili nove an zdrave močì, ki nam dajejo ne samuo upanje, ampa nam zagotavljajo nadaljevanje našega diela tudi za naprì.
Gotovo je, de smo veseli telega diela an niemamo nobene misli ga pustiti. Včasih slišimo okuole nas glasuove, ki pravijo, de je dozoreu cajt, de bi se ustavli an de bi gledali nove poti. Naša miseu an pamet pa je, de so tele skušnjave, ki jih muoramo odstraniti, ku de bi bili klopì.
Mi gledamo navzgor, na Alpe, na visoke planine, de se najamemo dobrega an svežega zraka. Z božjo pomočjo.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp