Naši mladi za Senjam Beneške piesmi_Il Senjam Beneške piesmi ai giovani

Pogostu pravimo al’ čujemo, de ti mladi na znajo naredit nič. Senjam beneške piesmi, ki je biu lietos že 33. krat na Liesah, je v saboto 10. an v nediejo 11. novemberja pokazu, takuo ki že puno liet kaže, de nie takuo, de mladi se znajo potruditi an doseči tudi lepe uspehe. Tuole se je še narlieuš videlo par skupini 6kriva5, ki so v njih Mi ni mar/mene j’mar – besiede an muziko je napisu KloDJ – poviedale v muziki, kar jim nie par sarcu an kar ja. Konkretno: »Krivapete, če v garmovju so ujete, de nas bojo še učile piesmi, pravljice an plese«; an še: »Tisti škrat, ki se j’ dielu takuo rad, de bi varen biu vsak muoj korak, de bi mierno vsako noč šla spat.« Tudi lietošnji festival moderne piesmi v dialektah, ki jih guorimo v videnski provinci, je biu pravi, veseli senjam za slovenski jezik in kulturo. Parparvlo ga je kulturno društvo Rečan_Aldo Klodič s podpuoro Urada Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, pod pokroviteljstvom Kamuna Garmak in v sodelovanju s kulturnim društvom Ivan Trinko in Inštitutom za slovensko kulturo.

Ljudje so do zadnjega piča napunli telovadnico na Liesah v saboto, 10. novemberja, zvičer, kàr so parvi krat zapieli vsieh 15 piesmi, an na finalu v nediejo, 11. novemberja, popudan. Voditeljica Senjama je bla Erika Floreancig an vsaka skupina se je predstavila tudi s svojm videoposnetkam.

Na primier, je skupina Rezija (Rino Chinese an Giovanni Di Lenardo), s svojo pesmijo Cütirä – ki je tipični rezijanski instrument –, pokazala nomalo poznanega plesa iz doline pod Kaninam. Svojo ljubezen za svetovno znano igrauko in pieuko Carlo Bruni je zapieu Daniele Capra v piesem Že tem v francuskim-beneškim dialektu, z odličnim francoskim r-jem. Carla, al’ imaš še dvome? »On te peje jest patè dol po Šampelize, jest pa bi te peju pit Bordeaux tam gor v Topoleaux.« Zaries liepi an zabavni video je parpravla skupina The Preklets, ki so bli na Sejmu s pesmijo Ejtu leži – besiede an glas Igor Černo, s posebno pomočjo od Ivana na kitari. Presenetljivi baritonski glas je pokazu Flavio Cerno od skupine CCCP, ki je nastopila s piesmijo Zapreme oči – besiede an glasba Kvinto Klinto. Kàr so nastopile vse skupine an je publika glasovala, tist cajt ki so štieli glasove, so s svojmi balkanskimi melodijami zagrieli publiko Kraški ovčarji.

Komisija v kateri so bli Michele Obit, Marina Cernetig, Ada Tomasetig, Silva Mlekuž an Jurij Paljk je za te narlieuše besedilo vebrala piesam Še ki je, ki jo je napisala Andreina Trusgnach. Nagrado ji je dala Marjeta Manfreda. Komisija v kateri so bli Andrej Kralj, Iztok Cergol, Nicola Tirelli, Jani Šepetavec an Paolo Vezzi je za te narlieušo muziko vebrala piesam Tle an sadà, ki jo je zluožu Franko Reja. Nagrado mu je izročiu Iztok Cergol.

Za nagrado Aldo Klodič, ki jo dajejo piesmi, ki se buj parbliža slogu kulturnika, ki je biu glavni pobudnik an duša Sejma, so Margherita Trusgnach, Davide an Francesca Clodig vebrali piesam piesem Krivapeta, za katero je besiede an muziko napisala skupina Ostajki.

Publika je seviede določila, kaduo je udobiu 33. Senjam beneške piesmi. Nagrado za te mlade (glasovali so tisti, ki imajo manj ku 30 liet) je udobila piesem Koluo; besiede je napisala Amelia Boscutti, muziko skupina Zmotjens, ki jo je tudi zapiela; nagrado je izročiu Andrej Iussa. Na treče mesto je paršla piesm Ka ostane?, besedilo Margherita Trusgnach, glasba Franco Giordan, ki jo je tudi zapieu; nagrado je dau lieški famoštar g. Michele Molaro. Na drugo mesto je paršla piesam Vasovalci, besedilo an glasba Eda Sok, pieu je DFajni Duo; nagrado je dala županja Fabello. Senjam beške piesmi je udobila Mi ni mar/Mene j’mar – besedilo an glasba KloDJ, piela je skupina čečič 6Kriva5, ki so parjele nagrado iz rok predsednika Kulturnega Društva Rečan Aldo Klodič, Giannija Floreanciga.

Še adan, že 33. Senjam beneške piesmi je mimo. Za nimar nam bojo pa ostale njega piesmi, ki jih je kulturno društvo Rečan_Aldo Klodič posnelo na CD an natisnilo na bukvaca. Sevieda jih bomo lahko poslušali tudi po radiju, še posebe v oddajah Nediški zvon na RAI-Radiu Trst A in Okno v Benečijo na Radiu Spazio. (Veronica Galli – Slike: Oddo Lesizza)

Na Senjam beneške piesmi je paršu tudi minister Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik, ki je jau, de njega slovenski dialekt morebiti zvoni drugač od beneških in rezijanskih, pa so vsi slovenski jezik. Poviedu je še, de je »parvi krat v telim kraju sveta, kjer Slovenci živijo že vič ku 1500 liet.« Veseu je biu, kàr je videu tarkaj ljudi, predvsiem mladih, v lieški telovadnici an de se še naprej guori po slovensko.

»Skarbi me ekonomska situacija telih kraju – je jau minister –. Če se bo moglo, kaj nardit, z moje strani bom pomagu.« Omenu je, da je biu puno liet emigrant v Avstralji an zatuo vie, kakuo huduo je biti deleč od svoje domovine. Njega upanje so te mladi, ki »ku lastovce grejo po svietu, ampa se varnejo an parnesejo znanje an voljo za daržati živo celo skupnost. An tuole je glavno. Mi nonoti bomo ‘an dan pasali, vi te mladi bote ostali.« V dnevu, kàr ciela Evropa praznuje stuo liet konca parve svetovne vojske, je dodau minister, tistih karvavih dogodku »na smiemo pozabit, kier so ljudjedali življenje, de živimo v mieru. Mier sam posebe je odlična rieč an takuo tudi svoboda. Ampà je trieba tudi kruha. Mi prosimo vas te mlade, de spoštujete tuo, kar so naši predniki dali stuo liet nazaj, de živimo v svobodi an v miru. A vi muorate tudi dielat, de se napravite duom, družino an de se ekonomsko nastavite na soje noge.« Margherita Trusgnach je ministru šenkala gubanco an podčartala, de nie potica. Tudi garmiška županja Eliana Fabello je pozdravila an guorila po slovensko. (Veronica Galli)

Sabato, 10, e domenica, 11 novembre, nella palestra di Liessa/Liesa di Grimacco/Garmak si è svolta la 33. edizione del Senjam beneške piesmi, il festival della canzone nei dialetti sloveni della provincia di Udine. Vincitore di questa edizione è il gruppo di ragazzine 6kriva5, che si è esibito con la canzone Mi ni mar/mene j’mar. Testo e musica sono stati scritti da KloDJ.

Il premio per il miglior testo è andato alla canzone Še ki je, scritta da Andreina Trusgnach. Il premio per la miglior musica, composta da Franko Reja, è andato, invece, alla canzone Tle an sadà.

Il premio Aldo Klodič, che viene assegnato alla canzone che più si avvicina allo stile dell’operatore culturale tra i principali promotori e anima del Senjam, è andato alla canzone Krivapeta, con testo e musica del gruppo Ostajki.

Il premio assegnato dal pubblico sotto i 30 anni è andato alla canzone Koluo, con testo di Amelia Boscutti e musica del gruppo Zmotjens, che l’ha anche cantata. Terza si è classificata Ka ostane?, con testo di Margherita Trusgnach e musica di Franco Giordan, che l’ha anche interpretata. Seconda classificata, invece, è la canzone Vasovalci, con testo e musica di Eda Sok, cantata da DFajni Duo.

A questa edizione del Senjam beneške piesmi ha partecipato anche il Ministro per gli Sloveni d’oltreconfine e nel mondo della Repubblica di Slovenia, Peter Jožef Česnik. Nel portare il proprio saluto, è intervenuta anche in dialetto sloveno anche la sindaco di Grimacco/Garmak, Eliana Fabello.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp