16 Ottobre 2020 / 16. oktober 2020

Naš kolindrin 2021 o praznikih v Reziji
Naš kolindrin 2021 sulle feste di Resia

Te rozajonski kultürski čirkolo »Rozajanski Dum«, tej wsaki lëto, an paraćawa te növi kolindrin »Naš Kolindrin« za lëto 2021. Za ta növaa kolindrina jë bilo zbrono pïset da kire sere ano fjëšte izdë w Reziji. Skuza litrate so bo molo vïdët da ka jë bilo bö wridno itadej ano da kako jüdi so se vasalëli. Ta-na kolindrino, tej wsaki lëto, to ćë byt napïsano po nes ano po laški, nejveć za spomonot tïn mlodin da kako jüdi prit izdëw Reziji ni so radë nareali ise fjëšte za se zasalët ano za stat wkop. (Sandro Quaglia)