SSO: “Naj ostane naš minister”_Senza ministro per le minoranze?

Stoka web“Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) in Svet slovenskih organizacij (SSO) sta z zaskrbljenostjo sprejela vest iz medijev, da nova koalicijska pogodba predvideva odpravo ministrstva za Slovence v zamejstvu in po svetu in da bi pristojni urad priključili ministrstvu za zunanje zadeve”. Tako pišeta predsednik SSO Drago Štoka (na sliki) in podpredsednik NSKS Nanti Olip, v pismu naslovenemu mandatarju za sestavo slovenske vlade Miru Cerarju, predsedniku Državnega zbora Milanu Brglezu in v vednost predsedniku Republike Borutu Pahorju.  “Samostojno ministrstvo – nadaljujeta predsednik in podpredsednik – pomeni ob pogledu na skupni jezikovni ter kulturni prostor vseh Slovencev, ki živimo v matični RS, v zamejstvu in po svetu, ustrezno upoštevanje zgodovinskih danosti ter spoštovanje zelo široko zasnovanega delovanja Slovencev zunaj mej RS na vseh področjih. Pomeni pa tudi, da se posveča Slovencem v zamejstvu in po svetu primerna pozornost v vseh zadevah, ki zagotavljajo naš obstoj in pozitivni razvoj na področjih jezika, kulture, izobraževanja v slovenskem jeziku ter pri enakopravnem sodelovanju in sooblikovanju v političnem življenju držav, v katerih živimo; prav tako v gospodarstvu, pri mladinskem delu, v športu, v cerkvenih ustanovah itd. Z ustavno ureditvijo zastopanosti italijanske in madžarske narodne skupnosti na parlamentarni ravni je RS zgled drugim državam v Evropi in po svetu. Minister/Ministrica na čelu samostojnega resorja za Slovence v zamejstvu in po svetu je dokaz, da RS posveča temu vprašanju veliko težo in da se ima za moralno oporo vsem Slovencem zunaj mej RS. Zavestna odločitev za samostojno ministrstvo za Slovence v zamejstvu in po svetu pomeni, da RS nas zamejcev ne prepušča poljubni usodi, s tem pa v zadnji posledici asimilaciji. Samostojno ministrstvo za Slovence v zamejstvu in po svetu posveča Slovencem zunaj mej RS potrebno skrb, strokovnost ter spremstvo v pomembnih vprašanjih; skupno s visoko kvalificiranim osebjem Urada RS pomaga ne le pri reševanju gmotnih težav v ustanovah zamejskih Slovencev, temveč se v rednih in neposrednih stikih dejavno vključuje v sprotno reševanje ter urejevanje problemov. NSKS in SSO pozivata, da se ne odpravi tako obsežnega in zahtevnega samostojnega ministrstva za Slovence v zamejstvu in po svetu ter se ne priključi tega ministrstvu za zunanje zadeve. To bi bilo po prepričanju NSKS in SSO napačno znamenje, ki ga daje RS vsem državam, v katerih živimo Slovenci v zamejstvu in po svetu. V številnih državah, ki na tem področju ne dosegajo ravni RS, ki ima za to področje samostojno mimnistrstvo, so pristojna za zadeve njihovih narodnih skupnosti v zamejstvu in po svetu vsaj ministrstva za zunanje zadeve, če že ne urad pri samem predsedniku vlade. NSKS in SSO pričakujeta, da se ohrani samostojno ministrstvo za Slovence v zamejstvu in po svetu in da se njegove pristojnosti ter pooblastila še podkrepijo”.

Il vicepresidente del Consiglio nazionale degli sloveni carinziani (Nsks-Austria) e il presidente della Confederazione delle organizzazioni slovene (Sso-Italia), Nanti Olip e Drago Štoka (nella foto), in una lettera indirizzata a Miro Cerar, presidente del governo incaricato, esprimono la preoccupazione di includere nel Ministero degli esteri anche il Ministero per gli sloveni oltreconfine e nel mondo. “Il Ministero per gli sloveni oltreconfine e nel mondo – scrivono – significa che viene dedicata una particolare attenzione agli sloveni che non vivono in Slovenia, in tutti gli ambiuti della loro vita, che vengono garantiti l’esistenza e lo sviluppo delle comunità slovene dal punto di vista linguistico, scolastico, culturale, ma anche dal punto di vista della collaborazione politica nei paesi in cui viviamo”.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp