Muzeo od brüsarjöw na Solbici_Il museo dell’arrotino a Stolvizza

Asočacjun CAMA, ki na dila karjë za zdëlet poznet to rozajonsko dolïno ano to domoćo külturo skuza dëlo od brüsarjöw, nejveć za te laške mo pa za noše jüdi, ki od isaa dëla ni na znojo već nikar, pa litos za Valïko nuć na jë oğala svija mezea. To pyrwo rič, ki isa asočacjun na jë naredila, to jë bila monument za spomanot wse brüsarje. Po itin drüe lipe ano wridne rëči so bile norët tej fjëšta brüsarjöw, ki na se nareja wsakë lëto to saont nadëjo avošta, nejveć za turiste ano pa te wridni muzeo od brüsarja ki so ja nastavili za në zabit storjo od isaa dëla. Brusarji so bili tu-w karjë krajöw pokazet, kako so brüsi, za fjere ano za moštre. Lani ni so bilo pa tu-w Banitkë. Za wsë isö litos bosta se trudïla Mara Paletti Bertulawa z Ravance ano Domenico Lettig Jüri z Solbice ki to jë ti növi prešident od ise asočacjuni. (s.q.)

Con l’arrivo della primavera l’associazione Cama ha riaperto al pubblico il Museo dell’arrotino resiano a Stolvizza.arrotino

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp