Ministrica Ljudmila Novak_je sprejela predstavnike SDGZ

Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Ljudmila Novak se je v torek, 20. marca 2012, srečala s predstavniki Slovenskega deželnega gospodarskega združenja (SDGZ) v Trstu, ki je ena najmočnejših gospodarskih stanovskih organizacij v Furlaniji – julijski krajini.

V SDGZ bodo še naprej dajali posebno pozornost pospeševanju sodelovanja med Slovenijo in Italijo na področju gospodarstva, s poudarkom na vzpodbujanju investicij v Slovenijo. Njihove dejavnosti uokvirja tudi Strategija sodelovanja med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah na področju gospodarstva do leta 2020.

Za izvajanje in spremljanje strategije je pri Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu imenovano posebno delovno telo (medresorska delovna skupina), katerega delo vodi in usklajuje USZS. Član tega telesa je tudi Slovensko deželno gospodarsko združenje. V prihodnjih dneh se bo z njegovim delom in novim vsebinskim in terminskim načrtom sodelovanja med Slovenijo in zamejskimi narodnimi skupnostmi na področju gospodarstva za leto 2012 seznanila tudi Vlada RS.

SDGZ si želi še večjega in institucionaliziranega sodelovanja z Ministrstvom za gospodarstvo, saj lahko s svojim poznavanjem obeh stvarnosti pomembno prispeva k večji in učinkovitejši internacionalizaciji podjetij.

Foto: Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

(https://www.slomedia.it/ministrica-ljudmila-novak-je-sprejela-predstavnike-slovenskega-dezelnega-gospodarskega-zdruzenja)

 

Martedì, 20 marzo scorso il Ministro per gli sloveni all’estero Ljudmila Novak , ha incontrato i rappresentanti dell’associazione regionale economica slovena (SDGZ) di Trieste, che è una delle più fiorenti organizzazioni economiche professionali del Friuli Venezia Giulia.

Il lavoro della SDGZ è rivolto a coltivare e promuovere le relazioni e la cooperazione tra la Slovenia e l’Italia in ambito economico, ponendo l’accento sugli investimenti in Slovenia. La loro attività comprende la cooperazione nel settore economico tra la Slovenia e la comunità slovena negli stati confinanti.

Presso l’Ufficio per gli Sloveni all’estero è istituito un particolare tavolo di lavoro per l’attuazione e il monitoraggio delle strategie di sviluppo. Membro di questo gruppo è anche la SDGZ.

L’associazione regionale economica slovena desidera una maggiore cooperazione istituzionale con il Ministero dell’Economia sloveno, in quanto è in grado di dare un contributo significativo alla crescente ed efficace internazionalizzazione delle imprese.

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp