L’umanità ha bisogno di piangere_Človeštvo se mora zjokati

1papezPreghiera e meditazione. L’intensa visita di papa Francesco a Redipuglia, lo scorso 13 settembre, per ricordare le vittime di tutte le guerre si è svolta, come egli stesso ha evidenziato, all’insegna del pianto, del lutto, del dolore.
In un’omelia molto breve, e per questo ancor più efficace, papa Francesco ha ripetuto per ben nove volte «A me che importa» di mio fratello, dell’uomo. Ha voluto così che restasse ben impressa nelle menti e nei cuori la ragione di ogni conflitto: «La guerra è una follia». Lo è stata la prima guerra mondiale, del cui inizio ricorre il centenario, lo sono state tutte le precedenti e le successive. Lo è l’attuale terza guerra mondiale «combattuta “a pezzi”, con crimini, massacri, distruzioni…».
Suonano come un macigno per ogni coscienza le parole di condanna del pontefice.
«Sopra l’ingresso di questo cimitero, aleggia il motto beffardo della guerra: “A me che importa?”. Tutte queste persone, che riposano qui, avevano i loro progetti, avevano i loro sogni…, ma le loro vite sono state spezzate. Perché? Perché l’umanità ha detto: “A me che importa?”», in un ossario monumentale voluto da Mussolini per celebrare l’eroismo di una guerra posta quale base ideologica del fascismo, che aveva per motto il «Me ne frego!» del tutto speculare al «A me che importa?».
La guerra è innanzitutto rinnegare Dio, perché «distrugge anche ciò che Dio ha creato di più bello: l’essere umano». Certo, «la cupidigia, l’intolleranza, l’ambizione al potere… sono motivi che spingono avanti la decisione bellica, e questi motivi sono spesso giustificati da un’ideologia; ma prima c’è la passione, c’è l’impulso distorto. L’ideologia è una giustificazione, e quando non c’è un’ideologia, c’è la risposta di Caino: “A me che importa?”. «Sono forse io il custode di mio fratello?» (Gen 4,9). La guerra non guarda in faccia a nessuno: vecchi, bambini, mamme, papà… “A me che importa?”».
Gesù chiede il contrario: «Chi si prende cura del fratello, entra nella gioia del Signore; chi invece non lo fa, chi con le sue omissioni dice: “A me che importa?”, rimane fuori».
Eppure le guerre continuano e si moltiplicano e continuamo a spegnere vite e calpestare la dignità dell’uomo. «È possibile – ha affermato il papa – perché anche oggi dietro le quinte ci sono interessi, piani geopolitici, avidità di denaro e di potere, c’è l’industria delle armi, che sembra essere tanto importante! E questi pianificatori del terrore, questi organizzatori dello scontro, come pure gli imprenditori delle armi, hanno scritto nel cuore: “A me che importa?».
Che fare, allora? Francesco ha dato la riposta: «È proprio dei saggi riconoscere gli errori, provarne dolore, pentirsi, chiedere perdono e piangere. Con quel “A me che importa?” che hanno nel cuore gli affaristi della guerra, forse guadagnano tanto, ma il loro cuore corrotto ha perso la capacità di piangere. Caino non ha pianto. Non ha potuto piangere. L’ombra di Caino ci ricopre oggi qui, in questo cimitero. Si vede qui. Si vede nella storia che va dal 1914 fino ai nostri giorni. E si vede anche nei nostri giorni».
«Con cuore di figlio, di fratello, di padre – ha concluso il papa a Redipuglia –, chiedo a tutti voi e per tutti noi la conversione del cuore: passare da “A me che importa?”, al pianto. Per tutti i caduti della “inutile strage”, per tutte le vittime della follia della guerra, in ogni tempo. Il pianto. Fratelli, l’umanità ha bisogno di piangere, e questa è l’ora del pianto». (Ezio Gosgnach)

»Potem ko sem zrl lepoto te krajine, kjer možje in žene skrbijo za svoje družine, kjer se otroci igrajo in ostareli sanjajo … In sem sedaj na tem kraju, ob tem pokopališču, lahko rečem samo: ‘Vojna je nespamet’.« S temi besedami je papež Frančišek začel homilijo med sveto mašo, ki jo je v soboto, 13. septembra, dopoldne daroval pri vojaškem spomeniku v Redipulji: »Medtem ko Bog vzdržuje svoje stvarstvo ter smo mi ljudje poklicani, da sodelujemo pri njegovem delu, ga vojna uničuje. Uničuje tudi to, kar je Bog ustvaril kot najlepše: človeško bitje. Vojna sprevrne vse, tudi povezanost med brati. Vojna je nespametna. Načrt njenega napredovanja je uničevanje; z uničevanjem se hoče razvijati!«
Po tem, ko je papež izpostavil nespametnost vojne, je spomnil na besede iz berila iz 1. Mojzesove knjige. »Pohlep, nestrpnost, hlepenje po oblasti so vzroki, ki peljejo vojno odločitev naprej. Te vzroke pogosto opravičujejo z ideologijo, toda pred tem je strast, je popačen nagib. Ideologija je opravičevanje, in če ni ideologije, je pa Kajnov odgovor: ‘Kaj mi mar za mojega brata, kaj mi mar …?’, ‘Sem mar jaz varuh svojega brata?’ (1Mz 4,9). Vojni ni mar za nikogar: za ostarele, otroke, mame, očete … ‘Kaj mi mar?’«
Ta porogljiv napis ‘Kaj mi mar?’, kot je nadaljeval papež, je tudi nad vhodom na to pokopališče: »Vse te osebe, ki počivajo tu, so imele svoje načrte, imele so sanje, toda njihova življenja so bila prekinjena. Zakaj? Ker je človeštvo reklo: ‘Kaj mi mar?’ Tudi danes, po drugi polomiji še ene svetovne vojne, lahko govorimo o tretji vojni, ki bo z zločini, pokoli, uničenjem šla do konca … Če bi hoteli biti pošteni, bi morale prve strani časopisov nositi naslov: ‘Kaj mi mar?’ Kajn bi rekel: ‘Sem mar jaz varuh svojega brata?’«
»Ta drža je popolnoma nasprotna drži, ki jo zahteva Jezus v evangeliju. Slišali smo: On je v najmanjših med brati. On, Kralj, Sodnik sveta, On je lačen, žejen, tujec, bolan, zaprt. Kdor poskrbi za brata, vstopi v veselje svojega Gospoda, kdor pa tega ne stori, kdor s svojimi opustitvami pravi: ‘Kaj mi mar?’, ostane zunaj.«
»Tu in na drugem pokopališču je veliko žrtev. Danes se jih spominjamo. Je jok, je žalovanje in je bolečina. In od tod se spominjamo žrtev vseh vojn. Tudi danes je veliko žrtev … Kako je to mogoče? Mogoče je, ker so tudi danes v ozadju interesi, geopolitični načrti, pohlep po denarju in oblasti, in je vojna industrija, ki se zdi, da je tako zelo pomembna! In ti načrtovalci groze, vsi ti organizatorji spopadov, kakor tudi prodajalci orožja, imajo v srcu napis: ‘Kaj mi mar?’« Tako je ponovno spomnil papež Frančišek in dodal, da pa modri nasprotno »prizna napako, začuti bolečino, se kesa, prosi odpuščanje in se zjoče«.
»S tem ‘Kaj mi mar?’, ki ga brezobzirni vojni poslovneži nosijo v srcu, morda veliko zaslužijo, toda njihovo pokvarjeno srce je izgubilo sposobnost, da se zjoče. Kajn se ni zjokal. Ni mogel jokati. Kajnova senca nas pokriva danes tu, na tem pokopališču. Tu jo vidimo. Vidimo jo v zgodovini od 1914 do danes. Tudi dandanes jo vidimo. S srcem sina, brata, očeta, prosim vse vas in za vse nas,« tako je papež Frančišek sklenil homilijo, »spreobrnjenje srca, da od ‘Kaj mi mar?’ preidemo v jok za vse padle ‘nepotrebne morije’, za vse žrtve nespameti vojne vseh časov. Jok. Bratje, človeštvo se mora zjokati, in zdaj je čas joka.« (R. V.)

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp