Ljudje vriedni spomina_Memoria di persone benemerite

10469466_10203110050812266_7777370719293462483_nDSC02795DSC02805Za Vahti so se predstavniki Sveta slovenskih organizacij za vidensko provinco poklonil’ spominu zaslužnih ljudì, ki so se boril’ za obstoj Slovencu v Italiji. Delgacija, ki jo je vodu predsednik Giorgio Banchig, ja 31. otuberja počastila spomin in dielo beneških duhovniku  ob spomeniku par cierkvi Device Marije v Dreki. Predstavnikam SSO-ja, združenja Blankin, zadruge Most in petnajstdnevnika Dom se je pardružiu tudi dreški vicešindik Michele Qualizza. Natuo je delegacija zmolila, položla rože in paržgala svečo na grubu g. Emila Cenciga v Gorenjem Tarbiju. Kupe z delegacijo iz Slovenije so počastili tudi mons. Paskvala Gujona na landaskim britofu, g. Marija Laurenciga na britofu par Sv. Štuoblanku in mons. Ivana Trinka na njega grobu na Tarčmunu. Tisti dan sta dvie delegaciji predstavniku Republike Slovenije položle krancilne na grobove in monumente padlih partizanu in zaslužnih ljudi v Nediških dolinah, v Benečiji. Obie delegaciji sta obiskali grob mons. Paskvala Gujona v Landarju, Pavla Petričiča in Antona Birtiča v Špietru  ter Izidorja Predana na Liesah. Parva delegacija je bla par Štuoblanku na grobu gaspuoda Maria Laurenciga in na monumentu, v Gorenjin Tarbiju na grobu gaspuoda Emila Cenciga in na monumentu, par Sv. Pavlu par Černetičih, na Tarčmunu na grobu mons. Ivana Trinka  in v Matajurju. Druga delegacija je bla v Tapoluovin, par Hodiče, v Podutani, v Obuorči, v Čanieboli pred vaškin spomenikam in pred grobam Ada Conta, v Fuojdi pred monumentan padlim, v Osojanah in na Ravenci na grobu Artura Siege. Obie delegaciji sta v  Čedadu kupe z lokalnimi oblastmi počastili spomenik odporništvu. Parsotna je bla tudi državna sekretarka na Ministerstvu za zunanje zadeve Dragoljuba Benčina, ki je bla popudan tudi na slovesnosti v Reziji.

Alla vigilia della solennità di Tutti i Santi e della commemorazione dei fedeli defunti, giovedì 31 ottobre la Confederazione delle organizzazioni slovene della provincia di Udine (Sso) ha reso omaggio a quanti, in tempi difficili, hanno operato e lottato per la promozione umana e culturale degli sloveni nella Slavia friulana. Una delegazione, guidata dal presidente provinciale Giorgio Banchig, ha deposto  fiori, ha acceso un lumino e si è raccolta in preghiera in luogo fortemente simbolico, qual è il monumento che ricorda i sacerdoti sloveni a Drenchia, presso la chiesa di Maria Assunta. L’amministrazione comunale era rappresentata dal vicesindaco, Michele Qualizza. Quindi la delegazione ha visitato la tomba di don Emilio Cencig a Tribil Superiore. Nello stesso giorno due delegazioni della Repubblica di Slovenia hanno reso omaggio omaggio ai monumenti dei partigiani e alle tombe di personaggi di spicco della comunità slovena nelle Valli del Natisone e del Torre nonché a Resia. La cerimonia principale si è tenuta al monumento alla Resistenza a Cividale. È intervenuta anche la segretaria di Stato agli affari esteri della Repubblica di Slovenia, Dragoljuba Bončina, che nel pomeriggio è stata pure a Resia.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp