Ljubezen do naše zemlje_L’amore per la nostra terra

Za praznik svetega Marka smo ohranili starodavno navado precesije po puoju. Ankrat so vse fare an kaplanije spoštovale tolo pobožnost, zak’ je bila tesnuo povezana z vsakdanijm življenjam an s potriebami, ki smo jih vsaki dan imieli. Saj smo molili za zdravje, za dobro lietino, de Bog nas bo varvu od kuge, vojske, potresa an še od tuče, striele an vsieh nevšečnosti, katerih je bilo puno naše kmetusko življenje. Takrat nie bilo zdravniku, niesmo imieli zadost vode za naše njive al’ pa jo je bilo preveč, takuo de smo iskali pomuoč naglih par Bogu an še vič po posredovanju svetniku. Adan od telih je biu an je še svet Marko.
Guod svetega Marka je 25. obrila, kadar vse cvedè an obeča dobro jesensko bandimo. Zatuo smo ga molili an tekrat je bila molitu še buj zviesta, zak’ smo bli popunoma upleteni tudi mi. Saj je šlo tudi za naše interese, zak’ so pardielki bili vse, kar smo mogli imieti.
Zadnje cajte nekateri pravijo, de tala nie pametna pobožnost, zak’ je previč povezana z našimi interesi. More biti tudi takuo, a muoramo priznati, de moliti lahko zbudi tudi tuole, zak’ samuo takuo videmo, de viera, pobožnost an vse, kar je z njimi povezano, dajejo pomien, vriednost našemu dielu an skarbi. Vse tuole nam kaže, de je pobožnost nieki naravnega, ki se rodì z nami.
Pred donašnjo industrializacijo smo zelo modro znali vkljuciti pobožnost v naše kmetusko življenje. Nie bilo nič artifičalnega, umetnega al’ pa parsiljenega. Naše dielo je bilo tesnuo povezano z zemljo, ki smo jo spoštovali kot Božje stvarstvo, takuo de je vse v prete- kli kulturi imielo svoj vierni pomien. Dielo an molitu sta bila za nas normalna an liepa stvar. Sada, kàr so se stvari močnuo spremenile – naše puoje je ratalo host, naše njive prostor za motokros an so hosti pune arbide, lazine an brušjana – muoramo nazaj odkriti ljubezen do naše zemlje. Precesija svetega Marka nam daje parložnost, de se zavedamo, kaj imamo v naših rokah, kaj nam je bilo dano, de bo naša hisa, naš dom, de nas razveselì v pomladi, ugreje v poletju an nas okrasi z jesenkimi farbami an pardielki. Če potlè Matajur nam po zime pokaže lepo sneženo oblieko, moremo spet vzdigniti oči v nebuo an zahvaliti Boga za vse dobro, ki smo ga parjeli an za vse te hude, iz katerega smo se z Božjo pomočjo rešili. (Marino Qualizza)

Le rogazioni nella festa di San Marco (25 aprile) danno l’0pportunità per rinnovare l’amore per la nostra terra. «La processione nei campi – scrive mons. Marino Qualizza – ci dà l’occasione per prendere coscienza di ciò che abbiamo nelle mani, di ciò che ci è stato donato. Le valli siano la nostra casa, che ci rallegra in primavera, riscalda in estate, colora e ricolma di frutti in autunno, mette un candido vestito al Matajur in inverno».

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp