Ko so se v Posočju pred 25 leti tresla tla_Posočje, 25 anni fa il boato della terra

Ta mesec je minilo že 25 let, odkar je Posočje prizadel najmočnejši potres z epicentrom v Sloveniji v 20. stoletju, ki se ga domačini še kako živo spomnijo. Kljub temu, da je od potresa minilo že četrt stoletja in se je uradna popotresna obnova zaključila leta 2009, pa dejanska obnova še danes ni popolnoma zaključena.

Potres je stresel Posočje na velikonočno nedeljo, 12. aprila 1998 ob 12.55, ravno ko so bile številne družine pri velikonočnem kosilu. Močan potres je dosegel magnitudo 5.6, čutili so ga po celi Sloveniji in v posameznih delih devetih držav, od Hrvaške pa vse do Švice in celo Nemčije. Prizadeta so bila naselja kar 16-ih občin v zahodni in severozahodni Sloveniji, največ škode pa so utrpeli kraji na Drežniškem in Bovškem v bližini žarišča, ki je je bilo locirano med Lepeno in Krnskim pogorjem, v globini 8 kilometrov. Najbolj prizadeti so bili kraji Drežniške Ravne, Magozd, Bovec, Čezsoča, Kal Koritnica, Soča, Trenta in Lepena. Največji učinki potresa so dosegli VII. – VIII. stopnjo po evropski potresni lestvici (EMS). Gmotna škoda je bila ogromna, a na srečo brez ene same smrtne žrtve. Poškodovanih je bilo več kot 4000 stavb, veliko objektov je bilo potrebno tudi porušiti in zgraditi na novo, posledice pa so se v obliki podorov poznale tudi v naravi. Skupna škoda v občinah Bovec, Kobarid in Tolmin je bila ocenjena na 37 milijonov evrov.

Točno šest let in tri mesece kasneje, 12. julija 2004 so se v Posočju ponovno zatresla tla. Tokrat z magnitudo 4.6 in žariščem le 1.5 km zahodno od prejšnjega, v bližini Drežniških Raven. Objekti, načeti že v prejšnjem potresu so bili dodatno poškodovani, poškodovane pa so bile tudi marsikatere stavbe, ki so jo v prejšnjem potresu dobro odnesle in tiste, ki so bile v vmesnem času že sanirane. Škoda je takrat narasla iz 37 na kar 80 milijonov evrov.

Popotresno obnovo je že po prvem potresu prevzela država. Ker je bilo za to najprej potrebno sprejeti zakonodajo, je trajalo kar nekaj časa, preden je delo steklo. Na račun obnove je bilo mnogo kritik, vseeno pa se je na koncu izkazalo, da je bilo narejeno veliko. Obnovljenih ali na novo zgrajenih je bilo več kot 3000 objektov, veliko je bilo vloženo tudi v obnovo druge infrastrukture. Kljub temu, da nekatera dela še trajajo, pa je pisarna za popotresno obnovo v Tolminu zaprla svoja vrata v začetku tega meseca, saj so bili stroški vzdrževanja pisarne nesorazmerni s številom objektov v postopku obnove ali čakanju na obnovo, kot so sporočili iz pristojnega ministrstva.

Bovški župan Valter Mlekuž je povedal, da nekaj objektov še vedno ostaja poškodovanih, med katerimi so večinoma občinski, nekaj pa jih je zaradi težav pri urejanju lastništva še vedno v postopku obnove. Mlekuž obžaluje, da je pisarna v Tolminu zaprla svoja vrata tik pred zaključkom obnove, saj je zdaj tovrstne zadeve potrebno reševati na pristojnem ministrstvu v Ljubljani. Enakega mnenja je tudi Marko Matajurc, župan občine Kobarid, kjer na obnovo tudi čaka še nekaj zasebnih objektov ter gasilski dom. Za obnovo slednjega poteka ocena sredstev, z namenom da bodo prenešena na nov center za zaščito in reševanje, ki ga pravkar pričenjajo graditi. Prav pri tem primeru so že naleteli na težave, saj na ministrstvu o prenosu sredstev niso bili seznanjeni. Na občini Tolmin menijo, da je bilo v okviru popotresne obnove narejene veliko, vseeno pa ostaja še kar nekaj občinskih in zasebnih nevarnih objektov, predlaganih za odstranitev. A kot sedaj kaže, te odstranitve ne bodo izvedene, je povedal tolminski župan Alen Červ.

Zelo travmatična izkušnja pa je tako domačine kot državo naučila marsikaj. Milan Štulc, takratni poveljnik civilne zaščite Bovec je dejal: »Izkušnje so nas veliko naučile. Zdaj imamo urejen dom civilne zaščite, radiozveze, mrežo opazovalnic.« Mnenje o pomembnih izkušnjah deli tudi Uroš Brežan, trenutni minister za naravne vire in prostor ter nekdanji župan tolminske občine, ki meni da je po obnovi Posočja ostalo precej izkušenj, ki so zelo dragocene in jih ne smemo zanemariti ali pozabiti. (P. U.)

Dal più forte terremoto con epicentro in Slovenia del XX secolo sono passati 25 anni, ma tra gli abitanti del Posočje il ricordo è molto vivo. La domenica di Pasqua del 1998, il 12 aprile, alle 12.55 la terra ha tremato, cogliendo di sorpresa diverse famiglie riunite a pranzo per l’occasione. Per fortuna senza alcuna vittima, con una magnitudo di 5.6 il terremoto è stato percepito in tutta la Slovenia e oltre, dalla Croazia fino a Svizzera e Germania. Colpendo centri abitati in 16 comuni, ha danneggiato circa 4000 edifici e provocato smottamenti, soprattutto intorno all’epicentro, nella zona di Lepena. I paesi che hanno registrato maggiori danni sono stati Drežniške Ravne, Magozd, Bovec, Čezsoča, Kal Koritnica, Soča, Trenta e il già nominato Lepena. Nei comuni di Bovec, Kobarid e Tolmin sono stati stimati danni per un totale intorno ai 37 milioni di euro. Ad assumersi il compito della ristrutturazione post terremoto. è stato lo Stato.

Sei anni dopo, il 12 luglio 2004, la zona è stata colpita da un ulteriore terremoto di magnitudo 4.6, con epicentro a 1,5 km dal primo, vicino a Drežniške Ravne. Il nuovo sisma ha danneggiato anche gli edifici già riparati, facendo salire il danno generale da 37 a 80 milioni di euro.

Già dopo il primo sisma la ricostruzione era partita con un po’ di ritardo, per i tempi utili all’approvazione delle leggi necessarie. Malgrado diverse critiche alla gestione, sono state sistemate o ricostruite del tutto oltre 3000 strutture.

Sebbene alcune opere siano tuttora in fase di realizzazione, a inizio aprile l’ufficio per la ricostruzione post terremoto attivo a Tolmin è stato chiuso. Il competente ministero della Repubblica di Slovenia ha, infatti, ritenuto che le sue spese di gestione fossero troppo elevate rispetto al numero di strutture in fase di restauro o in attesa di ricostruzione.

Il sindaco di Bovec, Valter Mlekuž, ha notato che alcuni edifici, in particolar modo comunali, sono tuttora danneggiati. Per altri, invece, avviare un procedimento di ristrutturazione è stato difficile, risultando difficile già definirne la proprietà.  Dispiaciuto per la chiusura dell’ufficio ricostruzione a Tolmin è anche Marko Matajurc, sindaco di Kobarid. D’ora in avanti, infatti, sarà necessario interfacciarsi direttamente col ministero competente a Lubiana. A Kobarid restano in attesa di ricostruzione alcuni edifici privati e la casermetta dei pompieri volontari. Per quest’ultimo caso, al momento è in corso una stima, per dirottare le relative risorse verso il nuovo centro di protezione e soccorso, la cui costruzione è appena iniziata. A quanto risulta, però, il ministero non era al corrente della volontà di dirottare i fondi. Da parte sua il sindaco di Tolmin, Alen Červ, ha spiegato che restano da sistemare diverse strutture comunali e private. Per alcune è stata proposta la demolizione; al momento pare, però, che non ne sarà effettuata alcuna.

Pur restando un trauma, il periodo del terremoto ha insegnato molto alla popolazione, soprattutto attraverso le esperienze che gli sono seguite, hanno detto l’allora comandante della Protezione civile di Bovec, Milan Štulc, e il ministro per le risorse naturali e la pianificazione territoriale, Uroš Brežan, in passato sindaco di Tolmin.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp