Kàr gre za družino, frajnost nie na pravem mestu_Quando si tratta della famiglia non ci si può appellare alla libertà

1druzina »Mi Aleluja pojemo, Jezusa Kristusa hvalimo, ljubo Devico Marijo in vso nebeško Družino.« Tako pojemo po naših cierkvah v velikonočnem cajtu. Mi še zvoné v ušesah tiste lepe melodije, ki smo jih zvestuo pieli tudi mi otroci, zak’ je bila uiža vesela an lahka takuo, de se je cierku par Svetim Lienartu lepuo odmevala, zak’ stene zvišajo glas, brez mu škodovati. Tuole se ponavlja tudi par Mariji Devici na Krasu, v kapelici al’ pa v liepi cierkvi na varhu hriba v Dreki. Tle je uiža nekakuo buj počasna an vneta, kar kaže, de je bila zložena v buj starim cajtu. Sevieda pojemo veselo Alelujo, de pokazemo tudi zuna, de je velikonočna milost paršla v naša sarca skuoze Kristusovo vstajenje. Tuole je pa veselje družine, v kateri na more manjkati nebeška Mati Marija, ki nam kaže, kuo je lepuo živieti v tajšni družini an čutiti Božjo ljubezen.

Nebeška družina je sonce tudi za nase družine, v katerih smo se rodili an zrasli an se naučili, kar je liepega an časti vriedena v življenju. Tisti, ki imamo vič ku 40 liet, smo poznali samuo adno sorto družine, zak’ je bla samuo tista: oče, mati an sinuovi, četudi v kajšni nie bluo sinou zavoljo naravnih težau, ki so povzročale veliko žalost staršem, ki so želieli rodovino. V zadnjih desetletjih so se rečì takuo močnuo obarnile an zavile, de nam se zdi čudno, kuo je tuole moglo ratati. Vsi smo nomalo zmoteni, zak’ se zaviedamo, de se je sviet spremeniu, pa na moremo zastopiti, vsaj mi buj v lietah, kuo se more spremeniti tudi podobo družine.

V telim primeru mi se zdi, de frajnost nie na pravem mestu an ime »družina« more imeti samuo tista, ki smo jo spoznali an ki je prestor, v katerim se lepuo znajdemo. Vemo, de so v teku liet nastale druge podobe, pa naj na nucajo imena družine, zak’ tuole naprave samuo zmote an motnje. Se mi zdi, de je tala rieč pravice, ki jo muoramo vsi spoštovati. Zatuo mi daržajmo našo ime an mislimo tudi na nebeško Družino, an tisti, ki imajo druge izbire, naj so takuo bistri, de vekuštajo druge imena za nove oblike sožitja. Bomo vsi buj mernuo živieli.

Marino Qualizza

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp