2 Luglio 2021 / 2. julij 2021

K Maši po slovensko tudi poleti
A Messa in sloveno anche d’estate

Mons./Msgr. Marino Qualizza

Po navadi je bla zadnjo saboto miesca junja zadnja maša po slovensko v Špietru pred polietnim premoru. Lietos bo tela tiedenska evharistična daritev, ki združuje vse Benečane, ki žele moliti in pieti v maternim jeziku, tudi vsako saboto miesca luja in vošta, sa’ zaradi koronavirusa je vičkrat odpadla in so jo vierniki močnuo pogrešali.

Msgr. Marino Qualizza je mašavu do konca otuberja. Novemberja in dičemberja evharistije po slovensko nie bluo. De na božično sveto nuoč nie zmankala, je poskarbeu p. Paolo Cocco, kapucin s Stare Gore. Benečani so sparjeli vabilo združenja Blanchini in napunili – seviede ob spoštovanju predpisu pruoti koronavirusu za vierske obrede – vse miesta na razpolago v farni cierkvi. Paršli so tudi otroci, ki hodijo k slovenskemu katekizmu. Odmievale so tradicionalne božične piesmi in je biu oufar. Tuole je v zlo težkin cajtu Benečanam nalilo upanja, kuraže in volje, de bi premagali koronakrizo in šli naprej z Božjo pomočjo. Natuo je p. Cocco ob sabotah mašavu do konca marca, ko je sporočil, da ima druge obveznosti.

Par združenju Blanchini so se potrudili, de bi se vierniki lahko v špietarski cierkvi zbrali in molili v domačem jeziku za Veliko nuoč, na te narvenč kristjanski praznik. Na pomuoč je skočnu g. Karlo Bolčina, ki je vikar za Slovence v goriški nadškofiji. Zbralo se je pru lepuo število vierniku. Sodelovali so otroci, ki hodijo k slovenskemu katekizmu.

Potlé ki so na koncu obrila stopili v veljavo novi ukrepi pruoti šeritvi koronavirusa, taki ki so dali možnost za se gibati, od 1. maja se je varnu maševat msgr. Marino Qualizza. Veselje je bluo veliko. Vierniki so bli ganjeni in so se na nekaterih licah celuo pokazale suze. Od tekrat je evhraristija po slovensko spet vsako saboto. 5. junja sta na guod Presvetega Riešnjega Telesa dvie čečici parjeli parvo sveto obhajilo. Tekrat je somašavu tudi tarčmunski in sauonski famoštar g. Zuanella, saj je on prevzeu skarb za dvojezični katekizem. Pozdravu je tudi novi špietraski famoštar, g. Alexandre Fontaine.

Torej maša po slovensko, ki vaja za dopuniti nediejsko zapuoved, bo tudi luja in vošta ob 18.30 v špietarski farni cierkvi. Molu jo bo msgr. Marino Qualizza.

Pomembno je za našo skupnost imieti mašo po slovensko, saj sta naš jezik in naša kultura tesnuo povezana s kristjansko viero. Slovenska besieda se je v Benečiji do donašnjih dni ohranila po zaslugi duhovniku, ki so v maternem jeziku molili, pieli, pridgali in učili. Donašnji dan je maša po slovensko pomembna tudi za učence dvojezičnega katekizma in dvojezične šuole, ki imajo veronauk po slovensko, a potlé v cierkvi čujejo le italijansko besiedo. K slovenski maši radi hodijo vierniki iz Nediških dolin in domači ljudje, ki so se preselili v bližnje furlanske vasi. Na razpolago so bukvaca z molitvami in piesmimi, ki jih je izdalo združenje Blanchini. Le tisto združenje natisne vsaki tiedan tekst beril, de bojo vierniki buojš sledili maši.