Jezus je od smrti vstal! Naj živi tudi naše ljudstvo_Gesù è risorto! Viva anche il nostro popolo

VstajenjeTisti, ki imajo moje lieta, se lepuo spomnijo, kakuo smo veselo pieli velikonočno piesem Jezus je od smarti vstal, posebno na velikonočni pandiejak, kadar se je zvijala precesija za oufar v liepi an starodavni cierkvi svetega Lienarta. Telekrat vam jo predstavim, de se ne je pozabimo an oživimo veselje Velike noči.

Jezus je od smarti vstal, od svoje bridke martre; Zato se veselimo ino Boga hvalimo.

Ko b’ne bil od smarti vstal, b’ vesoljni svet pogubljen bil: nam se je veseliti ino Boga častiti.

Bog je tako milostan bil, svoj’ga Sina med nas pustil; od Marije je rojen bil, vesoljni svet razveselil.

Začel je Jude učiti, da bi Bogu služili.

Judje so se zavzeli, na križ so ga razpeli.

Na križu je On smart storil, svet Jožef ga je doli snel; Marija ga j’ objemala, vse rance bušovala.

Kjer je bil Jezus podkopan, en velik kaman gor je djan; na tretji dan je od smarti vstal, ino je v Galilejo šel.

Ta angel je tem ženam djal, da je Jezus od smrti vstal; Pojdite, jogram pravite, prvič Petru oznanite.

Marija Magdalena, ta je ta parva bila, ki je Jezusa videla, s svojim’ dviema sestrama.

Sveti Tomaž j’ nevieran bil, on je komaj tega udobil, da je Jezus od smarti vstal, ino mu j’ segnil desno stran.

Mi Aleluja pojemo, Jezusa Kristusa hvalimo, ljubo Devico Marijo z vso nebeško družino.

Tala je piesam, v katero tudi mi vložimo svoj glas, de bomo zaries veselo oznanjevali našim rojakam Kristusovo vstajenje, de oživimo naše življenje, de parpravimo buojše cajte našemu ljudstvu an de ohranimo našo domovino, de ne bo Kristusov grob, ampa cveteče puoje novega življenja, s Kristusan.

Marino Qualizza

Nell’editoriale del numero di Pasqua, il direttore responsabile del Dom, mons. Marino Qualizza, propone ai lettori il testo dell’antico canto liturgico «Jesus je od smarti vstal» (Gesù è risorto dai morti). Lo commenta con queste parole: «Mettiamo anche le nostre voci, per annunciare alla nostra gente la gioia della risurrezione di Cristo, affinché rinnoviamo le nostre vite, prepariamo tempi migliori al nostro popolo e per conservare la nostra terra d’origine, perché non diventi la tomba di Gesù, ma il campo fiorito della nuova vita con Cristo».

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp