1 Agosto 2022 / 1. avgust 2022

Iz vseh krajev v Benečijo za žegnanja
Tutti nella Slavia per i sejmi

Vošta so v Nediških dolinah te narbuj poznani in popularni sejmi. Vračajo se po dvieh lietih. Senjam, ki ga ima skorvsaka vas, je v pravem smislu besiede praznovanje ob oblietnici posvečenja cierkve al’ na guod vaškega patrona. Če poslušamo, kar pravejo te buj stari ljudje in prebieramo kronake, izvemo tudi, kajšan je pravi beneški senjam.

Cieu tiedan pred sejman je veselo tonkanje iz vaškega turma oznanjalo cieli dolini praznovanje, ki se je začelo zjutra s sveto mašo, ki je bla v trečjem (tuole pomieni, de sta duhovnika, ki je mašavu, asistirala še druga dva kot diakon in subdiakon), pieta in s posebno pridgo. Vičkrat je bla po maši precesija. Senjam je biu tudi parložnost, de so se duhovniki srečali in pogovarjali med sabo.

Po maši so ble za veseje odraslih pred cierkvijo barigle z vinam, za veseje otruok pa kolačarice. Opudan je bluo v vsaki hiši posebno kosilo, na katero je bla povabljena vsa žlahta, na mizi nieso manjkale gubance in štrukji.

Popudan vsi nazaj v cierku za žegan in zvičer pa ples v kajšnim velikim skednju, četudi nieso bli famoštri in kaplani veseli s telim zadnjim partam programa.

Trieba je poviedati tudi, de so koledarsko sejmi modro arzloženi takuo, de se na nadlegujejo med sabo, naj v Nediški, naj v Rečanski dolini. Kjek narobe je nastalo, zak’ so organizatorji komercialnih sejmu.

Tle spodaj predstavimo pet voštnih iniciativ, ki imajo zaries bogat program.

Dreško polietje/Estate a Drenchia

Vsako lieto kultuno društvo Kobilja glava parpravi Dreško polietje. Začnejo v petak, 5. vošta, ob 18. uri na Briegu s koncertam ramonik učencu Zorana Lupinca in Glasbene matice. V četrtek, 12. vošta, ob 20. uri, bo na Solarjih konferenca Staroverstvo. V saboto, 13. vošta, ob 20.30, bojo na Briegu godli Ostajki. V nediejo, 14. vošta, ob 16. uri, bojo na Solarjih parpravli snopiče za Rožinco.

Kobilja glava propone una serie di appuntamenti estivi a Drenchia. Si parte venerdì, 5 agosto, alle 18, a Clabuzzaro con un concerto di fisarmoniche. Venerdì, 12 agosto, alle 20, a Solarie conferenza sui riti pagani. Sabato 13 agosto, alle 20.30, a Clabuzzaro musica con gli Ostajki. Domenica, 14 agosto, alle 16, a Solarie preparazione dei fascetti di fiori ed erbe per la benedizione della Rožinca.

Vernasso/Barnas. Festa ancora in forma ridotta

Torna dopo due anni di sosta forzata la festa di Vernasso. Ma sarà un’edizione ridotta a causa di problemi tecnici con le strutture utilizzate da decenni.

Il programma sarà concentrato in tre giorni (5, 6 e 7 agosto) con i consueti ingredienti musicali ed enogastronomici. Ci saranno i tornei di calcio e pallavolo. Da segnalare le escursioni organizzate dalla pro loco Nediške doline: sabato 6, alle 15, Una passaggiata tra chiesette, cimiteri e alture; domenica 7, alle 9 trekking con visita allo Smo, salita ai monti Roba e Barda, con chiesette votive.

Canebola/Čenijebola. A Bocchetta S. Antonio il 7

L’associazione «Val Grivò », in collaborazione con la pro loco «Lipa» di Canebola/Čenijebola e il circolo «Cas’Aupa», domenica, 7 agosto, organizza la seconda edizione del «Joanaz meja festival» a Bocchetta San Antonio. La mattina sarà dedicata al territorio con camminate storico-naturalistiche e trekking, dalle 14 concerti live sopra al bunker della Guerra fredda: si alterneranno 4 gruppi musicali diversi. Sarà un festival che parla lingue minoritarie diverse ma vicine, nel luogo dell’antico limes tra cultura latina e slava.

Scrutto/Škrutove. Cinque giorni con San Rocco

Ricco programma per la festa di San Rocco, a Scrutto di San Leonardo, dal 12 al 17 agosto.

Ci saranno tanta musica per tutte le età, ecursioni in e-nike e a piedi.

Sabato, 13 agosto, alle 19 concerto di musica classica del gruppo «Gli archi dei patriarchi», domenica, 14 agosto, alle 10.30 90° del gruppo Ana di San Leonardo, lunedì, 15 agosto, alle 13 fisarmonicisti «Kremenjak», alle 20 sfilata dei barbuti e baffuti, martedì, 16 agosto (San Rocco), alle 24 chiusura con spettacolo pirotecnico.

Montemaggiore/Matajur. San Lorenzo e Rožinca

Dopo due anni, la pro loco Matajur ripropone la sagra di San Lorenzo e della Rožinca.

Sabato, 13 agosto, alle 20 si balla col Trio 3 e Draja.Domenica, 14 agosto: alle 14 giochi per bambini, alle 15 composizione dei mazzi di fiori ed erbe che saranno benedetti alle 18 alla S. Messa; alle 19 concerto del coroNaše vasi e alle 20 ballo con il gruppo Kolovrat. Lunedì, 15 agosto, laboratorio sulle erbe spontanee (alle 15) e sull’arte casearia (alle 16), giochi per bambini (alle 17) e ballo con Ansambel Hopla (alle 20).