Iz vseh krajev v Benečijo za žegnanja_Tutti nella Slavia per i sejmi

Vošta so v Nediških dolinah te narbuj poznani in popularni sejmi. Vračajo se po dvieh lietih. Senjam, ki ga ima skor vsaka vas, je v pravem smislu besiede praznovanje ob oblietnici posvečenja cierkve al’ na guod vaškega patrona. Če poslušamo, kar pravejo te buj stari ljudje in prebieramo kronake, izvemo tudi, kajšan je pravi beneški senjam.

Cieu tiedan pred sejman je veselo tonkanje iz vaškega turma oznanjalo cieli dolini praznovanje, ki se je začelo zjutra s sveto mašo, ki je bla v trečjem (tuole pomieni, de sta duhovnika, ki je mašavu, asistirala še druga dva kot diakon in subdiakon), pieta in s posebno pridgo. Vičkrat je bla po maši precesija. Senjam je biu tudi parložnost, de so se duhovniki srečali in pogovarjali med sabo.

Po maši so ble za veseje odraslih pred cierkvijo barigle z vinam, za veseje otruok pa kolačarice. Opudan je bluo v vsaki hiši posebno kosilo, na katero je bla povabljena vsa žlahta, na mizi nieso manjkale gubance in štrukji.

Popudan vsi nazaj v cierku za žegan in zvičer pa ples v kajšnim velikim skednju, četudi nieso bli famoštri in kaplani veseli s telim zadnjim partam programa.

Trieba je poviedati tudi, de so koledarsko sejmi modro arzloženi takuo, de se na nadlegujejo med sabo, naj v Nediški, naj v Rečanski dolini. Kjek narobe je nastalo, zak’ so organizatorji komercialnih sejmu.

Tle spodaj predstavimo pet voštnih iniciativ, ki imajo zaries bogat program.

Dreško polietje

Vsako lieto kulturno društvo Kobilja glava parpravi Dreško polietje. Začnejo v petak, 5. vošta, ob 18. uri na Briegu s koncertam ramonik učencu Zorana Lupinca in Glasbene matice. V četrtek, 12. vošta, ob 20. uri, bo na Solarjih konferenca Staroverstvo. V saboto, 13. vošta, ob 20.30, bojo na Briegu godli Ostajki. V nediejo, 14. vošta, ob 16. uri, bojo na Solarjih parpravli snopiče za Rožinco.

Praznik v Barnasu v manjšem formatu

Po dveh letih organizirajo spet praznik tudi v Barnasu, sicer samo 5., 6. in 7. avgusta zaradi tehniških težav pri infrastrukturnih objektih, ki so jih doslej uporabili za organiziranje praznika. Ob hrani, pijači in glasbi bo še nogometni in odbojkarski turnir. Med raznimi točkami v okviru programa organizira turistično društvo Pro loco Nediške doline v soboto, 6., ob 15. uri pohod med cerkvicami, pokopališči in griči; v nedeljo, 7., pa pohod z obiskom muzeja Smo in vzponom na gori Roba in Barda s tamkajšnjima votivnima cerkvicama.

Pri Čenijeboli bo praznik 7. avgusta

V nedeljo, 7. avgusta organizira društvo Val Grivò v sodelovanju z društvom Pro loco Lipa iz Čenijebole in krožkom Cas’Aupa drugo izvedbo prireditve »Joanaz meja festival«, sicer v kraju Bocchetta San Antonio. Popoldne bodo organizirali razne pohode; od 14. ure naprej bodo pa štiri glasbene skupine nastopile nad bunkerjem iz hladne vojne. Razni manjšinski jeziki bodo tako prišli do izraza na območju stare meje med romanskim in slovanskim svetom.

Škrutove v čast Sv. Roku

Program za praznik Svetega Roka, ki se bo v Škrutovem odvijal od 12. do 17. avgusta, je zelo pester, z glasbo in izleti tako peš kot z električnimi kolesi.

V soboto, 13. avgusta, ob 19. uri bo koncert klasične glasbe s skupino »Gli archi dei patriarchi«; v nedeljo, 14. avgusta, ob 10.30 bodo praznovali 90. obletnico ustanovitve skupine alpincev v Sv. Lienartu; v ponedeljek, 15. avgusta, bo skupina Kremenjak igrala na harmonike in ob 20. uri bo sprevod ljudi z brki in brado. Na god Sv. Roka, 16. avgusta, bo opolnoči ognjemet.

Matajur v čast Sv. Lovrencu in Rožinci

Po dveh letih organizira društvo Pro loco Matajur spet žegnanje Sv. Lovrenca in Rožince.

V soboto, 13. avgusta, zvečer bo ples s skupinama Trio 3 in Draja. V nedeljo, 14., bodo ob 14. igre za otroke; ob 15. uri bodo pa sestavili snopiče, ki jih bodo nato blagoslovili pri Maši ob 18.00. Ob 19.00 bo koncert zbora Naše vasi in ob 20.oo ples s skupino Kolovrat. V ponedeljek, 15. avgusta, popoldne bodo delavnice o zeliščih in sirarstvu ter igre za otroke; zvečer bo spet ples z ansamblom Hopla.

Nelle Valli del Natisone agosto è il mese delle sagre tradizionali più popolari, che fanno ritorno dopo due anni. Nel senso autentico della parola in dialetto sloveno il «senjam», che ogni paese della Slavia ha, definisce i festeggiamenti nella ricorrenza della dedicazione di una chiesa o del santo patrono del paese.

Grazie agli anziani e alle cronache sappiamo come in genere si svolgesse, nel passato, un senjam. Nella settimana precedente la festa, lo scampanottio dal campanile annunciava a tutta la valle gli imminenti festeggiamenti, che iniziavano al mattino con una Messa celebrata da un sacerdote e due diaconi, con canti e una predica particolare. Alla Messa spesso seguiva una processione.

Dopo la Messa gli adulti trovavano davanti alla chiesa barili di vino, mentre i bambini dei dolci particolari, le «kolačarice». Nel giorno del senjam in ogni casa il pranzo era un momento particolare, cui partecipava tutto il parentado. Sul tavolo non potevano mancare «gubance» e «štrukji».

Nel pomeriggio tutti si recavano di nuovo in chiesa per la benedizione, mentre la sera in qualche grande fienile era organizzato un ballo, con poco consenso da parte di parroci e cappellani.

Dal punto di vista del calendario, i senjami erano particolarmente ben disposti in modo da non entrare in conflitto, sia nella Valle del Natisone che nella Val Cosizza. Qualche imprevisto è iniziato a presentarsi con la comparsa delle sagre commerciali.

Di seguito presentiamo cinque iniziative nel mese di agosto che hanno un programma particolarmente variegato.

Estate a Drenchia/Dreško poletje

Kobilja glava propone una serie di appuntamenti estivi a Drenchia. Si parte venerdì, 5 agosto, alle 18, a Clabuzzaro/Brieg con un concerto di fisarmoniche. Venerdì, 12 agosto, alle 20, a Solarie/Solarje conferenza sui riti pagani. Sabato 13 agosto, alle 20.30, a Clabuzzaro musica con gli Ostajki. Domenica, 14 agosto, alle 16, a Solarie preparazione dei fascetti di fiori ed erbe per la benedizione della Rožinca.

Vernasso/Barnas. Festa ancora in forma ridotta

Torna dopo due anni di sosta forzata la festa di Vernasso. Ma sarà un’edizione ridotta a causa di problemi tecnici con le strutture utilizzate da decenni.

Il programma sarà concentrato in tre giorni (5, 6 e 7 agosto) con i consueti ingredienti musicali ed enogastronomici. Ci saranno i tornei di calcio e pallavolo. Da segnalare le escursioni organizzate dalla pro loco Nediške doline: sabato 6, alle 15, Una passaggiata tra chiesette, cimiteri e alture; domenica 7, alle 9 trekking con visita allo Smo, salita ai monti Roba e Barda, con chiesette votive.

Canebola/Čenijebola. A Bocchetta S. Antonio il 7

L’associazione «Val Grivò», in collaborazione con la pro loco «Lipa» di Canebola/Čenijebola e il circolo «Cas’Aupa», domenica, 7 agosto, organizza la seconda edizione del «Joanaz meja festival» a Bocchetta San Antonio. La mattina sarà dedicata al territorio con camminate storico-naturalistiche e trekking, dalle 14 concerti live sopra al bunker della Guerra fredda: si alterneranno 4 gruppi musicali diversi. Sarà un festival che parla lingue minoritarie diverse ma vicine, nel luogo dell’antico limes tra cultura latina e slava.

Scrutto/Škrutove. Cinque giorni con San Rocco

Ricco programma per la festa di San Rocco, a Scrutto di San Leonardo, dal 12 al 17 agosto.

Ci saranno tanta musica per tutte le età, escursioni in e-bike e a piedi.

Sabato, 13 agosto, alle 19 concerto di musica classica del gruppo «Gli archi dei patriarchi», domenica, 14 agosto, alle 10.30 90° del gruppo Ana di San Leonardo, lunedì, 15 agosto, alle 13 fisarmonicisti «Kremenjak», alle 20 sfilata dei barbuti e baffuti, martedì, 16 agosto (San Rocco), alle 24 chiusura con spettacolo pirotecnico.

Montemaggiore/Matajur. San Lorenzo e Rožinca

Dopo due anni, la pro loco Matajur ripropone la sagra di San Lorenzo e della Rožinca.

Sabato, 13 agosto, alle 20 si balla col Trio 3 e Draja. Domenica, 14 agosto: alle 14 giochi per bambini, alle 15 composizione dei mazzi di fiori ed erbe che saranno benedetti alle 18 alla S. Messa; alle 19 concerto del coro Naše vasi e alle 20 ballo con il gruppo Kolovrat. Lunedì, 15 agosto, laboratorio sulle erbe spontanee (alle 15) e sull’arte casearia (alle 16), giochi per bambini (alle 17) e ballo con Ansambel Hopla (alle 20).

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp