Iz božične maše veselje za vse leto

Imam šele pred očmi tisto veliko skupino, ki je bla par sveti maši po slovensko na božično nuoč v Špietru an šele buj mi je ostalo v sarcu iskreno veselje, ki se ga je videlo na obrazih, kàr so parsotni molili an navdušeno pieli božične piesmi, ki so takuo živahno spremljale evharistijo. Na koncu me je vič ljudì takuo pozdravilo: »Kuo je bluo lepuo! Potrebujemo tajšnih maš manjku ankrat na miesac!« Zaries, de je v veliki an ne previč gorki špietarski cierkvi vse ratalo buj gorkuo an sparjetno!

Grede sam mislu, de bi veselje, ki smo ga uživali v božični nuoči, bi moglo postati ku muoč, vodilo, spremljanje novega lieta. Vsi vemo, de so vsakdanje stvari težavne, de na manjka skarbi an preglavic.

Tuolega na moremo skriti. Pa nas muoč, ki nam pride od Betlehemske štalce, more pejati naprì an nam dati tarkaj kuraže, de bomo mogli prenesti vse, kar nam nie všeč. Ries je, de je Božje veselje zdravje človieka.

S telim potarjenim upanjem muoramo iti naprì an računati na dobro število ljudì, nad katere je Božja ljubezen zasijala ku zvezda an jih je naredila ljudì dobre volje. Zaries, de je še med nami tarkaj modrih ljudì, ki znajo daržati paržgano luč upanja an oginj ljubezni. Še puno jih je. Trieba pa je, de bomo buj povezani, de bomo znali tudi dielati skupno an reševati naše probleme z združenimi močmi.

Tiste luči, ki so ble paržgane, posebno po naših gorskih vaseh, kàr smo se parpravljali na Božič,

so znamunje življenja. Lepuo je bluo videti, de so že parlietne žene molile Devetico, takuo de mlajši rod, ki še živi v naših vaseh, sprime izročilo, ki smo ga do donas ljubeznivo ohranili. V tuolim videm tudi bodočnost Benečije. Ries je, de so drugi an hudi problemi, a jih na moremo rešiti na pravo vižo, če v nas nie skrivne moči, ki pride iz viere.

Tala je prava muoč, ki jo potrebujemo an ki nam na pusti, de pozabimo konkretne rečì, sa’ nam odpre oči, de jih lievš videmo an se na pustimo vlačiti na vse strani, brez daržati stalno zasluženi položaj.

Vse tiste lieta, ki od Kristusa pejejo do nas, imajo v sebé pravo bogastvo, ki nam je donas spet dano. Sprejmimo an ohranimo ga!

Marino Qualizza

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp