Gospod Mario, pastir v svoji čredi_Don Mario, pastore nel proprio gregge

Sodarovanje maše/La concelebrazione della messa

V nedeljo, 3. februarja, je ukovška farna cerkev bila premajhna za veliko število vernikov, ki se je iz celotne Kanalske doline, Benečije, drugih predelov Furlanije Julijske krajine in Zilje zbralo, da bi zadnjič pozdravilo vaškega župnika Marja Gariupa.
Čedermac po rodu iz Topolovega v Benečiji a doma v Kanalski dolini je skupnosti v Ovčji vasi, Ukvah, Naborjetu, Šenkatriji in Lužnicah po dolgi bolezni za vedno zapustil v petek, 1. februarja, v 78. letu starosti.
Ob pogrebu pokojnega gospoda Gariupa je somaševanje v italijanščini in slovenščini, ki ga je s slovenskim petjem obogatil cerkveni pevski zbor Ukve, vodil videnski nadškof Andrea Bruno Mazzocato.

V homiliji je nadškof poudaril, kako je Gariup bil pastir med svojimi ovcami. Včasih naj bi bil tudi grob, vendar je tudi močno ljubil domačo kulturo. Njegova pamet in ljubezen do ljudi, korenin in domačih običajev sta med drugim obrodila veliko število publikacij. Približno dvajset jih je.
Močno bolan je Gariup v Vidnu večkrat izražal željo, da bi se lahko vrnil v Ukve, v svojo skupnost, kjer je umrl kot oče med svojimi sinovi.

V imenu vernikov in domače skupnosti Kanalske doline je nekaj besed v slovenščini in italijanščini prebrala Anna Wedam. V svojem nagovoru, ki ga objavljamo v celoti, je povzela vse tisto, kar je zaznamovalo življenje pokojnega župnika, od duhovniške skrbi vse do konkretne pomoči ljudem in podporo domači slovenski kulturi. Med prisotnimi v farni cerkvi je ob domačih prostovoljnih gasilskih društvih in skupinah alpincev bil tudi župan Občine Naborjet-Ovčja vas, Boris Preschern. (Luciano Lister)

Na pogrebu gospoda Marja Gariupa, v nedeljo, 3. februarja, v Ukvah, se je lika pokojnega domačega župnika v imenu domače skupnosti Kanalske doline v slovenščini in italijanščini spomnila predstavnica Anna Wedam.

Anna Wedam

»Mislila sem, da je napisati nekaj besed o gospodu Marju kar tako enostavno – ampak … kje bi lahko začeli? Z zahvalo, še posebej z zahvalo, ki jo ta skupnost dolguje človeku, ki je več kot 40 let bil dušni pastir in vodja, ter varuh domačih običajev in dober zgodovinar. Gospod Mario se je rodil v Topolovem. Bil je beneški Slovenec in tako ideal- ni župnik za ukovško skupnost, v katero je prišel davnega leta 1974. Kot prepričan ljubitelj slovenskega jezika in običajev je v naši vasi spoznal svojo vas, kjer bi lahko prebival… še posebej živel.
43 let je hitro preteklo. Za veliko izmed nas in za našo skupnost na splošno so jih zaznamovali pomembni in ne vedno lahki dogodki. Krsti, prva obhajila, poroke: ob teh prilikah je bil prepričljivi duhovnik. In veliko naših sorodnikov je gospod Gariup pospremil na zadnji poti. Potres leta 1976 in še posebej povodenj leta 2003 je gospoda Marija zelo zaznamovala. Takrat je bil vedno na razpolago in je podpiral ljudi v potrebi.
Ne smemo tudi pozabiti na nenehno kulturno dejavnost našega župnika v prid ukovškim navadam in vaški slovenski govorici. Kako bi lahko pozabili na to, kako je spodbujal delovanje ukovškega cerkvenega pevskega zbora? Cerkveni pevci se mu danes še posebej zahvaljujemo. Številni so bili njegovi založniški uspehi, številne knjige, sad poglobljenih raziskav, ki so okrepili našo skupnost in celotno Kanalsko dolino. Gospodu Gariupu se za podporo pobudam, da bi cenili in varovali slovenski jezik in kulturo, zahvaljujemo še Združenje Don Mario Cernet, Svet slovenskih organizacij, kulturno verski list Dom in celotna slovenska skupnost v Italiji.
Da danes smo tukaj skupaj ob našem dušnem pastirju, je to tudi zaradi energije, ki nam jo je gospod Mario znal prinašati. Ljudem je dal moč in podporo. Vsekakor ga ne moremo pozabiti v zadnjih bolečih trenutkih. Utrujen in neozdravljivo bolan je v videnski bolnišnici hotel, naj ga peljejo sem, da bi umrl v svojem župnišču v Ukvah. Naša krščanska skupnost se danes zbira ob svojem dušnem pastirju in ga obdaja s sinovsko ljubeznijo. Bogu se zahvaljujemo, ker je podaril tako modrega in izobraženega pastirja. Dovolite mi, naj citiram papeža Janeza Pavla II.: O Jezus, ki si povedal, jaz sem vstajenje in življenje, nakloni gospodu Gariupu počitek pravičnih in polnost večnega življenja.
Naša krščanska skupnost, ki je tukaj zbrana, se obrača k Bogu s prošnjo: O, vsemogočni Oče, usmiljeni Bog, ki si nam vzel našega pastirja, pošlji nam drugega pastirja.«

Verniki v cerkvi/I fedeli in chiesa

Grande commozione domenica, 3 febbraio, nella chiesa di Ugovizza/Ukve per l’ultimo saluto a don Mario Gariup. Il sacerdote era spirato venerdì, 1 febbraio, nella canonica del paese, dopo una lunga malattia. A salutarlo sono giunti fedeli e amici da tutta la Valcanale, dalla Slavia e dal resto del Friuli Venezia Giulia nonché dal vicino Gailtal/Zilja.

A presiedere la concelebrazione in italiano e sloveno in occasione del suo funerale è stato l’arcivescovo di Udine, Andrea Bruno Mazzocato. Nella propria omelia il vescovo ha ricordato come don Gariup sia stato un pastore che aveva l’odore delle proprie pecore. A volte era un po’ rude, ma anche un grande amante della cultura locale. La sua intelligenza e il suo amore per la gente, le radici e le usanze locali hanno generato numerose pubblicazioni, circa una ventina.

Provato dalla malattia, a Udine don Mario aveva più volte espresso il desiderio di tornare a Ugovizza, nella propria comunità, dove è morto come un padre, tra i propri figli.

A spiegare ai presenti l’importante ruolo di don Gariup in Valcanale negli anni è stata Anna Wedam, che è intervenuta a nome della comunità. In un breve discorso ha spiegato come il prete abbia rappresentato un punto di riferimento per la comunità locale dal punto di vista spirituale e non solo, sostenendola tanto nei momenti di gioia quanto nei momenti difficili, come dopo il terremoto del 1976 e l’alluvione del 2003. Con le proprie ricerche, le proprie iniziative e la propria azione, inoltre, don Mario ha saputo valorizzare e tutelare lingua e cultura slovene e per questo lo ringrazia l’intera comunità slovena in Italia.

Tra i presenti al funerale, oltre ai locali corpi di pompieri volontari e gruppi alpini, c’era anche il sindaco del comune di Malborghetto-Valbruna/Naborjet-Ovčja vas, Boris Preschern.

Mario Gariup

Don Mario Gariup era nato a Topolò di Grimacco/Topolove nel 1940. Aveva perso il padre Vincenzo durante la seconda guerra mondiale, restando solo con la madre Natalia. Le condizioni socioeconomiche di allora non erano le migliori; la spinta all’emigrazione era alta.
Terminati gli studi, era stato ordinato sacerdote a Udine il 29 giugno 1965, nella festività dei Santi Pietro e Paolo, insieme a don Natalino Zuanella, monsignor Marino Qualizza e monsignor Dionisio Mateucig, mancato nel 2016. Dapprima aveva prestato servizio come cappellano a Pavia di Udine, poi come vicario a Dordolla di Moggio Udinese. Nel 1974 era diventato parroco di Ugovizza/Ukve con la comunità di Valbruna/Ovčja vas e nel 1999 aveva preso in carico anche la parrocchia di Malborghetto, con le comunità di Santa Caterina e Bagni di Lusnizza.
Negli anni il suo impegno principale è consistito nella cura spirituale degli abitanti di questi paesi. Non va, però, taciuta la sua opera costante in favore della tutela della ricchezza rappresentata da lingua e cultura slovene in Valcanale, soprattutto nella parrocchia di Ugovizza. Qui era giunto anche a seguito dell’invio, da parte dei paesani, di una petizione al vescovo di Udine, affinché mandasse loro un sacerdote che parlasse anche lo sloveno. Nella vita spirituale del paese, infatti, lo sloveno è ininterrottamente presente da diversi secoli. Arrivato a Ugovizza, erano stati gli stessi paesani a richiedergli di mantenere le tradizioni del paese. Così aveva fatto, anche con riguardo allo sloveno in ambito ecclesiastico. Perderlo non avrebbe reso più ricco nessuno.
Purtroppo non era avvenuto lo stesso nella chiesa di Valbruna. Qui la tradizione dello sloveno era stata interrotta negli anni ‘60 e, in pratica fin da subito, a don Mario era stato espressamente richiesto di astenersi da ripetizioni bilingui.
Come sacerdote, e non solo, è stato vicino alla comunità nei momenti difficili, specie nel terremoto del 1976 e nell’alluvione del 2003. Incisiva è stata anche la sua azione culturale, che ha generato: il bollettino parrocchiale Ukve; il circolo culturale Lepi vrh; corsi di sloveno in collaborazione con Salvatore Venosi; corsi di musica… e molto altro ancora. In anni di ricerche ha, inoltre, pubblicato una ventina di libri, riguardanti soprattutto i paesi e la storia della Valcanale, nonché la locale comunità slovena. Nel suo impegno a favore della cultura locale, a volte, ha anche trovato ostilità, specie da parte di alcune persone che nello sloveno vedevano un problema e non una ricchezza.
Una figura importante nella vita di don Mario è stata di certo don Mario Cernet. Il parroco di Camporosso e rettore di Lussari dal 1962 al 1984 lo aveva seguito fin dall’infanzia. Fu probabilmente don Cernet, con cui condivideva la fede in Dio e nella dottrina cristiana, a trasmettergli l’amore per le radici culturali slovene.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp