»Galobica« na televiziji_La «galobica» in tivù

La benedizione del cesto dei cibi pasquali il sabato Santo è la tradizione più caratteristica di Benecia, Resia e Valcanale/ Benečija, Rezija in Kanalska dolina, comune all’intero mondo sloveno e, più in generale, slavo, mentre non esiste nella contermine area linguistica friulana o italiana. È una tradizione molto sentita e rispettata. Forte è il desiderio di tramandarla alle giovani generazioni con le sue modalità originarie e il suo autentico significato. Anche per questo sarà al centro del terzo della serie di cinque telefilm per ragazzi prodotti dalla struttura di lingua slovena della sede regionale Rai per il Friuli Venezia Giulia, con il titolo «Krivopetniki» e protagonisti gli allievi della scuola media bilingue di San Pietro al Natisone/Špietar.

La Domenica delle Palme, il 14 aprile, alle 20 sulla rete Rai 3 bis (canale 103 del digitale terrestre), andrà in onda il telefilm registrato nelle scorse settimane a Sorzento/Sarženta, a casa delle sorelle Ada e Angela Tomasetig. «I ragazzi si cimenteranno nella preparazione della “galobica” (pubblichiamo la preparazione nella tabella qui sotto), la colombina di Pasqua, più in generale nella composizione della cesta dei cibi pasquali, che vengono portati alla benedizione il Sabato Santo. Le due sorelle Tomasetig e Giovanni Coren vi deporranno, oltre la “galobica”, delle uova sode, del salame, del vecchio pane, del sale, della crusca e una focaccia», anticipa il regista e coautore dei telefilm, Jan Leopoli. La puntata sarà replicata il Giovedì Santo, 18 aprile, sempre alle 20.

La serie «Krivopetniki» sta ottenendo un grande successo, in Benecia, come a Gorizia, Trieste e in Slovenia. Domenica, 10 marzo, è stato trasmesso il secondo episodio, girato a Montefosca/Čarni varh, dopo quello ambientato a Masseris/Mašera. Entrambi gli episodi, di circa venticinque minuti, hanno conquistato grandi e piccoli.

I telefilm sono nati sull’onda di un input giunto durante la registrazione di una puntata della trasmissione radiofonica «Nediški zvon», quando Riccardo Ruttar aveva detto a Leopoli di avere tre fratelli in grado di portare in televisione antiche usanze e tradizioni, antichi stili di vita e mestieri delle Valli del Natisone. Le registrarazioni si sarebbero potute usare anche ai fini di un ampliamento del museo SMO.

Parallelamente, nell’ambito dei programmi per ragazzi, la redattrice Lucija Tavčar e la responsabile dei programmi in lingua slovena, Martina Repinc, stavano pensando a delle trasmissioni sul patrimonio culturale. Così è nata la serie «Krivopetniki».

Per ogni episodio Tavčar e Leopoli si avvalgono dell’aiuto di Marina Cernetig, dell’Istituto per la cultura slovena di San Pietro al Natisone/ Špietar. Propongono le tematiche che potrebbero essere d’interesse e Marina aggiunge quant’altro c’è sul territorio. Molta attenzione è riservata a dare copertura a tutte le zone delle Valli del Natisone.

Alla Rai si pensa, quindi, allo scenario; poi vengono contattati tutti i collaboratori che parteciparanno al nuovo episodio. Leopoli e Tavčar sono quasi ogni settimana in Slavia per vagliare le location e prendere accordi con chi comparirà nel nuovo episodio – anche rispetto a cosa dirà e presenterà.

Successivamente ci si accorda con la scuola bilingue di San Pietro al Natisone/ Špietar rispetto alla data e alle modalità di registrazione. Nel giorno concordato arriva l’équipe di Studio Trak, composta da Aleks Purič, Marko Kandut e Marko Tence. Seguono due o tre giorni di montaggio, una visione dell’episodio interna alla sede Rai e, infine, la messa in onda.

Leopoli ci tiene a ringraziare la scuola bilingue Pavel Petričič di San Pietro al Natisone, la sua dirigente, Sonja Klanjšček, il suo vice, Davide Clodig, e la prof. Danijela Štekar Blažič nonché il maestro Matej Pintar. Le riprese, di fatto, avvengono in orario scolastico, con la partecipazione di diversi alunni.

Dal punto di vista linguistico, spiega Lucija Tavčar, la trasmissione presenta una compresenza di dialetto sloveno delle Valli del Natisone, la cui trasmissione ai giovani è importante, anche come lingua del mondo emotivo, e di lingua slovena standard – perché la sede regionale della Rai per la programmazione in lingua slovena ha il compito di diffondere anche la lingua standard. Così, alcuni personaggi parlano sloveno standard; i bambini parlano un linguaggio misto, tra lingua standard e parlato.

Nelle province di Gorizia/Gorica e Trieste/Trst l’uso del dialetto sloveno delle Valli del Natisone non ha generato particolari problemi di comprensione. All’occorrenza i bambini hanno chiesto ai genitori o alla generazione adulta che cosa significassero alcuni termini dialettali, riuscendo poi a capire senza grossi problemi. (U. D.)

Blagoslov košare z velikonočnimi jedmi v veliko soboto zaznamuje Benečijo, Rezijo in Kanalsko dolino in celi slovenski, če ne slovanski, kulturni prostor. Ta navada, ki je v furlanskem in italijanskem kulturnem prostoru ni, bo v ospredju v okviru tretjega filma iz niza Krivopetniki na cvetno nedeljo, 14. aprila, ob 20. na tretji mreži RAI bis (kanal 103). Krivopetniki je niz petih mladinskih filmov, ki je nastalo na Slovenskem programskem oddelku deželnega sedeža RAI za Furlanijo-Julijsko krajino. Protagonisti niza petih filmov so učenci iz dvojezične nižje srednje šole v Špietru. Na cvetno nedeljo, 14. aprila, ob 20. na tretji mreži RAI bis (kanal 103) bo na sporedu film, ki so ga posneli v Sarženti pri sestrah Adi in Angeli Tomasetig. Otroci se bodo naučili peči golobico, oziroma bojo sestavili pletenico, ki so jo nosili na žegan, se pravi blagoslovit. V njo bo Ada, skupaj s sestro Angelo in Giovannijem Corenom položila munihe, golobico, salam, stari kruh, sol, otrobe in sladek kruh – fujačo.

Ponovitev filma bo v četrtek, 18. aprila, vedno ob isti uri.

V nedeljo, 10. marca, je bila na slovenskem sporedu RAI druga oddaja. Takrat se je dogajanje odvijalo v Čarnem varhu, medtem ko so prvi film posneli pri Mašeri. Obe nekaj več kot dvajsetminutni oddaji sta osvojili in očarali tako mlade kakor odrasle Benečane.

Ob snemanju prispevka za radijsko oddajo Nediški zvon, je enkrat Riccardo Ruttar Janu Leopoliju povedal, da ima več bratov, ki imajo dosti znanja in bi lahko te reči posneli za televizijo, da bi se stare navade, stari običaji, stari načini življenja in stare obrti ohranili. Tudi, da bi širili muzej SMO.

Po drugi strani je med urednico Lucijo Tavčar in odgovorno urednico Slovenskega programskega oddelka Martino Repinc prišlo do ideje, da bi ustvarili nekaj oddaj o kulturni dediščini. In tu so Krivopetniki.

Za vsak film gresta Jan Leopoli in Lucija Tavčar najprej k Marini Cernetig na Inštitut za slovensko kulturo. Tam ji povesta, kaj se jima zdi zanimivo in ona kaj je še tega na teritoriju. Pozorni so, da krijejo zemljepisno vsa področja.

Potem na sedežu RAI v Trstu nastane scenarij in pokličejo vse sodelavce, ki naj bi v naslednji oddaji nastopali, in gredo na ogled. V Benečiji sta skoraj vsaki teden, tako da izbereta kraje, se pogovarjata z nastopajaočimi, kaj bodo povedali in pokazali.

Nato se z dvojezično šolo zmenita za datum in način snemanja. In končo pride dan, ko snemajo s snemalci studia Trak, ki so Aleks Purič, Marko Kandut in Marko Tence. Potem je na vrsti montaža, ki traja dva, tri dni. Po vsem tem je še predogled na sedežu in nato oddaja gre v eter.

Jan Leopoli se zahvali dvojezični šoli Pavel Petričič iz Špietra, ravnateljici Sonji Klanjšček, podravnatelju Davidu Clodigu in profesorici Danijeli Štekar Blažič, ki sledi učencem tudi ob snemanju, in učitelju Mateju Pintarju. Dejansko ti snemalni dnevi potekajo med šolskim časom, med poukom. K njim se je prijavilo več učencev.

Z jezikovnega vidika sta v filmih prisotna tako slovenski knjižni jezik kot beneško slovensko narečje. Beneško narečje je vredno gojiti, ga je treba predajati mladim rodovom in otroci morajo do tega jezika gojiti nek srčni odnos. Po drugi strani je sedež za oddaje v slovenščini zavezan k temu, da širi tudi knjižni jezik. Tako nekateri igralci govorijo knjižno slovenščino. Otroci pa govorijo neko mešanico, med knjižnim in pogovornim jezikom.

Med mlaško publiko so na Tržaškem in Goriškem zasledili malo težje razumevanje narečja, ampak še vedno to ne ovira gledanja oddaje. Vsako toliko vprašajo starše, kaj posamezna beseda pomeni, in gre.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp