18 Novembre 2022 / 18. november 2022

G. Mario je ohranjal vero z jezikom
Don Mario, čedermac nella fede

Zunanjo steno ukovške cerkve krasijo razni nagrobni kamni v spomin na slovenske župnike, ki so po dolgi tradiciji služili župniji. Nova plošča, ki so jo postavili na pobudo Združenja don Mario Cernet in Župnije Ukve, bo odslej spomnila tudi na rajnega vaškega župnika Maria Gariupa.

V nedeljo, 13. novembra, so se verniki in prijatelji pokojnega gospoda zbrali v ukovški cerkvi, kjer je Mašo vodil župnik Alan Iacoponi. Z njim sta somaševala p. Jan Cvetek in diakon Corrado Colutta. Mašo so skupaj obogatili cerkveni pevci iz Ukev, Žabnic in Ovčje vasi.

V homiliji je g. Iacoponi izpostavil velik kulturni trud gospoda Gariupa, ki je sestavil razne knjige in publikacije o krajevni zgodovini. Pred kratkim so v dogovoru z vidensko kurijo dosegli dogovor, s katerim bo Združenje don Mario Cernet vzelo v najem prostore na pritličju bivšega oškega župnišča. Tam bo lahko nadaljevalo delo, ki ga je tudi g. Gariup v življenju podpiralo.

Ob koncu maše in pred blagoslovom plošče je spomin na rajnega župnika najprej obudil član vodstva Združenja Cernet Alessandro Oman, sicer v imenu zadržane predsednice Anne Wedam. »Kot duhovnik je opravil številne krste, prva obhajila in poroke. Mnoge prebivalce iz doline je pospremil na zadnji poti. Bil je v prvih vrstah in varno vodil ljudi med potresom 1976 in predvsem po poplavi leta 2003.« Na Združenju Cernet, ki je izraz slovenske narodne manjšine, se g. Maria Gariupa spomnijo »kot zgodovinarja in branitelja slovenstva v Kanalski dolini, zlasti v Ukvah. Njegovi začetki sploh niso bili lahki. Spomnimo se, da so ga izključili iz šole in ga odvlekli na sodišče. Poučevanje slovenskega jezika se je moralo umakniti v cerkev, kakor se zagotovo marsikdo še spomni.« Globok vtis je g. Mario naredil tudi na p. Cvetka, ki mu je iz slovenske franciščanske province prišel pomagat novembra 2018. V njem je videl pravega čedermaca, ki je imel »ljubeč odnos do župnij in ljudi, ki so mu bili zaupani.« Najbrž se je g. Gariup nadejal, da bi nekdo lahko nadaljeval njegovo delo. Novembra 2019, sedem mesecev po Gariupovi smrti, p. Cvetku videnska nadškofija pogodbe ni podaljšala. Že pred tremi leti so se domačini obrnili na nadškofa Mazzocata, da bi poskrbel za dvojezičnega duhovnika za slovenske vernike v Kanalski dolini. Zgleda, da so naleteli na gluha ušesa.

Hvaležno sta se Gariupa spomnila tudi diakon Corrado Colutta in naborješko-oškižupan Boris Preschern. Med prisotnimi v ukovški cerkvi so bili tudi deželni svetnik stranke Slovenske skupnosti, Marko Pisani, vaški prostovoljni gasilci, predsednik Združenja don Eugenio Blanchini in član izvršnega odbora SSO Igor Jelen in Luigia Negro za SKGZ.

Za odsotnost sta se opravičila predsednika Dežele Furlanije-Julijske krajine, Massimiliano Fedriga, in deželnega sveta, Piero Mauro Zanin. V pozdravnih besedah sta oba izrazi-Somaševali la spoštovanje do g. Gariupa. (Luciano Lister)