Dva liepa šenka našega polietja_Due bei regali della nostra estate

Kaže, de tudi lietošnje polietje na bo previč mernuo, zak’ se čarni oblaki videjo že od deleč. Vseglih pa nečemo zgubiti upanja, de preomagamo tudi tele nevšečnosti, posebno če pogledamo na lepe, zanimive an vesele praznike, ki nas čakajo do otuberja. Središče telih prazniku je Rožinca, na katero so vsi naši ljudje takuo zaljubljeni, de brez nje zaries ni polietja. Povsierode takuo, a par kajšnim kraju je še posebno, ku par Mariji Devici v Dreki.

Kar da posebno farbo Rožinci, je žegan zdravilnih travi, rož an cvetja, ki jihslovesno blagoslovimo na začetku al’ pa na koncu svete maše. Rože nam kažejo Marijino lepoto, de se zaviedamo, za karje liepega, čudovitega, ljubljenega v Mariji an grede tudi v naši vieri,

ki v Mariji dobi pravo podobo an nas more zaries veseliti. Liepa je naša viera, zak’ pride od Boga, ki je sonce lepote an jo arsveti po vsiem svietu an obarne tudi do nas. Vsak, ki ljubi lepoto, najde v Mariji, kar išče an se muore veseliti.

Tuole veselje parnese tudi zdravje, zatuo požegnamo tudi zdravilne trave, ki jih naši ljudje, ki nieso zgubili tele navade, lepuo poznajo. Za tiste, ki so se pozabili, skarbe pa pridne an modre ženske, ki napravjajo snopiče. Že lepuo zvezene, jih zvestuo dajejo, de se kjek oufra tudi cierkvi. Viera je parvo človiekovo zdravje, zatuo muoramo biti hvaležni za tele Božji dar, ki nam odprè vrata na venčnost.

Takuo nam naše poletje naprave dva liepa šenka, lepoto in zdravje an vse tuole je povezano s podobo Božje Matere. Ona je živa podoba tiste neizrekljivre lepote, ki je skrita v Bogu an se pokaže v Marijinem obrazu, ki potle se arzšiere po našijhpuojih, kjer rože cvedejo

an olievšajo naš sviet. Al’ na moremo videti v naši liepi naravi slied nebeške lepote? Al’ nas na veselì, kar videmo an nas parbliža naši vieri, ki ima v sebe tele skrivnosti?

An na zadnjo, al’ nie povezana tala viera tudi s tistim zdravjem, ki ga takuo želimo an nam ga na Rožinco predstavljajo zdravilne rože, ki imajo v sebi skrito muoč, ne za morebitne čudeže, a za trošt an upanje v Božjo pomuoč, ki je povezana z gorečo molitvijo? Takuo občudujemo duhovne vriednote an dobrine tele zemje, ki adne in druge izhajajo od Božje ljubezni. Rožinca je zaries skrinja vsega, kar je liepega an zdravega an grede tudi studenac živega veselja.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp