Domača jedila spadajo v našo kulturo_I cibi tipici fanno parte della nostra cultura

velikonocne jediTudi lietos smo veselo praznovali Veliko noč an požegnovali po vaseh an cierkvah obiejan kruh, gubance, golobice, manihe an še kaj dobrega, ki so ga parpravile naše pridne gaspodinje. Jest sam opravu andoht na Razpotju v Dreki an buj pozno pa v veliki špietarski cierkvi ob sveti maši po slovensko. V parvem kraju smo požegnili tudi novi oginj, ku muoč, ki daje luč an topluoto našim hišam. An seviede cierku v Špietru an kapelica na Razpotju sta bili puni dobrih an liepih jedil, ki so napunile z dobro dišavo oba Božja hrama.

Nasi ljudjè zelo radi pridejo na tolo mašo, zak’ je nieki posebnega, an tuole zbudi nimar zanimanje. Ne samo tuole pa tudi ponos, zak’ v teli liepi navadi videjo an čutijo nieko povezavo s Kristusam. On je ustu od martvih an s tem obnoviu tudi naš sviet. Na kajšno vižo je trieba pokazati, de je tuole resnica.

Novi sviet se pokaže posebno, kadar se ljudje srečajo okuole mize, da bi se poguarjali an grede uživali, kar je dobrega na svietu. Tajšno navado je imeu sam Kristus tudi potlè, ki je ustù od martvih, saj je spet jedu z učenci, posebno v tisti prekrasni deželi ob Galilejskem jezeru.

Požegnovanje velikonočnih jedil je zatuo tudi nadaljevanje spomina odrešenja an uživanje dobruot, ki nam jih je Buog dau. Vse tuole v miernem veselju, ki povezuje stare an mlade an grede nam pomaga se obarniti tudi na naše kraje, kjer sviet nam daje še kjek dobrega.

Kakuo na občudovati lepoto naše dežele, kadar od Hlodiča prideš do Trušnjega an ti se odpre liepa panorama dreških vasì? An videš šele obdielane njivice, zagrajene vartiče, četudi iz lieta v lieto manj. An kakuo na odprieti oči, kadar od Muosta ti se pokaže lepuo zasneženi Matajur? An če se obarneš na desno, od Ažle videš Karn an Juliske Alpe? Sarce ti se odpre!

Zatuo muoramo varvati našo majhno domovino an vabiti Furlane, naj jo lepuo spoznajo tudi v gostilnah, ki znajo lepuo ohraniti naše jedila.

Če ostanemo na teritorju, bomo mogli sparjeti tudi turiste an še kajšnega popotnika.

Reči se daržé kupe. Lepuo varvana Rodna zemlja nam zna biti tudi dobra mati. Tudi tuole je Velika noč.

Marino Qualizza

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp