Dežela FJK za večjezični pouk_La Regione per la scuola plurilingue

A. Rosolen, I. Gabrovec e W. Bandelj alla scuola di Ugovizza/A. Rosolen, I. Gabrovec in W. Bandelj v ukovški šoli

Lingue e internazionalità, sport e natura. Secondo l’assessore regionale all’Istruzione, Alessia Rosolen, bisogna scommettere su questi tre punti di forza per evitare il declino della montagna in Valcanale e Canal del Ferro. Rispetto alla conoscenza delle lingue, durante la visita di lunedì, 14 gennaio, ai plessi di Pontebba, Ugovizza/Ukve, Tarvisio/Trbiž e Tarvisio Centrale, l’assessore ha potuto constatare con mano la bontà dei metodi di insegnamento delle lingue minoritarie nell’ambito dell’Istituto omnicomprensivo di Tarvisio.

Nel corso della mattinata, l’assessore Rosolen ha incontrato i rappresentanti delle locali amministrazioni comunali, tra cui il sindaco di Pontebba, Ivan Buzzi, col vicesindaco Sergio Buzzi e l’assessore alla cultura Arianna Donadelli, il sindaco di Malborghetto-Valbruna, Boris Preschern, gli assessori all’istruzione di Malborghetto-Valbruna/Naborjet-Ovčja vas e Tarvisio, Alberto Busettini e Barbara Lagger, il dirigente dell’Istituto omnicomprensivo di Tarvisio, Antonio Pasquariello, diversi membri del corpo docente e alcuni rappresentanti dei sodalizi delle minoranze slovena e tedesca, Don Mario Cernet e Kanaltaler Kulturverein.

Hanno partecipato alla visita anche il presidente della Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso, Walter Bandelj, il consigliere regionale Igor Gabrovec, nonché, per un saluto nel plesso di Ugovizza, il vicepresidente del Consiglio regionale, Stefano Mazzolini.

Durante la mattinata, Rosolen ha anticipato alcuni dei temi rispetto a cui la Regione intende attivarsi per ottenere dallo Stato più attenzione per il plurilinguismo della zona. Più attenzione, in Valcanale, è chiesta dalla stessa comunità locale, che per i propri figli ogni anno si avvale quasi all’unanimità dell’insegnamento delle lingue del territorio.

Nel plesso di Ugovizza, l’assessore Rosolen ha potuto conoscere da vicino la sperimentazione plurilingue lì giunta al secondo anno di svolgimento – col concreto sostegno del Comune di Malborghetto-Valbruna e in collaborazione coi sodalizi delle comunità linguistiche tedesca e slovena. Sulla scuola trilingue, l’assessore intende richiedere al ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, il riconoscimento della sperimentazione.

Con gli 80.000 euro a valere sulla legge di tutela della minoranza linguistica slovena previsti dalla legge di stabilità, prevedibilmente da febbraio, la sperimentazione plurilingue sarà estesa anche all’ultimo anno delle scuole d’infanzia di Camporosso/Žabnice, Tarvisio/Trbiž e Tarvisio Centrale e alle classi prime delle scuole primarie di Tarvisio e Tarvisio Centrale; a Pontebba, invece, nel corso dell’anno scolastico 2019-2020, sarà potenziato l’insegnamento del tedesco.

Nella nuova legge regionale sull’istruzione, l’assessore Rosolen intende inserire un articolo che stabilizzi la sperimentazione già in atto – con la partecipazione comune degli organismi delle comunità slovena, tedesca e dei fondi per la lingua friulana. L’operazione sarebbe condotta di concerto con l’assessore alle Identità linguistiche, Pierpaolo Roberti, e con l’aiuto del consigliere regionale Igor Gabrovec, in un’ottica trasversale.

Nel corso della mattinata gli assessori Busettini e Lagger hanno ricordato la grande opportunità che una scuola plurilingue rappresenterebbe per gli allievi, mentre il sindaco di Malborghetto-Valbruna, Boris Preschern, ha sottolineato la sua importanza per salvare l’identità locale: «Le nostre lingue stanno scomparendo velocissimamente e chiediamo alla Regione Friuli Venezia Giulia e al ministero dell’Istruzione, università e ricerca un intervento».

In alcuni ambienti gira ancora voce che l’insegnamento plurilingue non esista, ma Preschern e Bandelj hanno ricordato come, già da alcuni anni, esista in Val di Fassa. La sperimentazione linguistica della Valcanale ne rappresenta un’implementazione. (Luciano Lister)

Po deželni odbornici za šolstvo Alessiji Rosolen naj bi na gorskem območju Kanalske in Železne doline morali staviti na jezike in mednarodnost, šport in naravo. Rosolenova se je v ponedeljek, 14. januarja, mudila v Kanalski dolini, da bi obiskala šolska poslopja na Tablji, v Ukvah, na Trbižu in na Centralnem Trbižu. Še posebej je lahko ugotovila, kako se otroci v okviru Večstopenjskega zavoda Trbiž naučijo domačih jezikov. Na Tablji so nanjo v šoli čakali župan Ivan Buzzi, podžupan Sergio Buzzi in odbornica za kulturo Arianna Donadelli; v Ukvah sta nanjo čakala župan Boris Preschern in odbornik za šolstvo Alberto Busettini; na Trbižu pa še odbornica za šolstvo Barbara Lagger z ravnateljem Albertom Pasquariellom.

Rosolenova je v okviru dopoldneva v Kanalski dolini lahko tudi spoznala učno osebje in predstavnike društva nemško govorečih Kanaltaler Kulturverein ter slovenskega Združenja Don Mario Cernet.  Obiska so se udeležili tudi predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj in deželni svetnik Igor Gabrovec ter podpredsednik deželnega sveta Stefano Mazzolini.

Rosoloneva je namignila na strategijo, ki jo bo Dežela izbrala, da bi pritegnila večjo pozornost Države na domačo večjezičnost. V Kanalski dolini že leta skoraj vsi starši prijavljajo otroke k pouku domačih jezikov, zato lahko upravičeno govorimo o želji po pozornosti, ki prihaja s teritorija. Rosolenova je spomnila, kako sta v okviru deželnega proračuna za leto 2019 deželni odbor in deželni svet Furlanije Julijske krajine z amandmajem odobrila financiranje, da bi zagotovila nadaljevanje in širitev poskusnega večjezičnega pouka.

Tako naj bi ga že februarja uvedli v otroške vrtce v Žabnicah, na Trbižu in na Centralnem Trbižu in v prve razrede osnovnih šol na Trbižu in na Centralnem Trbižu. V okviru projekta bi med drugim v naslednjem šolskem letu okrepili poučevanje nemščine v šolskih poslopjih na Tablji. Vse to bo omogočil zaščitni zakon za slovensko manjšino, na podlagi katerega so Medobčinski teritorialni uniji za Železno in Kanalsko dolino podelili prispevek v višini 80.000 evrov, da bi v okviru Večstopenjskega zavoda Trbiž poučevali jezike.

Odbornica Rosolenova bo prosila za uradno priznanje večjezičnega eksperimentiranja v okviru Trbiškega večstopnejskega zavoda italijanskega ministra za izobraževanje Marca Bussettija. V novi deželni zakon o šolstvu namerava pa za zdaj vnašati člen, ki bo učinkoval tako, da bo večjezično ekperimentiranje postalo stalno – sicer v sodelovanju z organi slovenske in nemške skupnosti in s podporo sredstev za furlanski jezik.

Pobudo bodo izvedli v sodelovanju z odbornikom za jezikovne identitete Pierpaolom Robertijem in s pomočjo deželnega svetnika Igorja Gabrovca.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp