Da bi spoznali Pot miru v Evropi_Far conoscere Via di pace in Europa

Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju« je skupaj s Posoškim razvojnim centrom in drugimi projektnimi partnerji strateškega čezmejnega (Interreg Program Italija – Slovenija) projekta WALKofPEACE v torek, 26. novembra, v Novi Gorici organizirala konferenco (ZA)KAJ JE POT MIRU/WALK OF PEACE? namenjeno različnim institucijam in organizacijam na območju med Ljubljano in Benetkami. V uvodnem nagovoru so okrog 120 navzočih pozdravili direktorica Posoškega razvojnega centra mag. Almira Pirih, državni sekretarki Eva Štravs Podlogar in mag. Petra Culetto, svetnik Dežele FJK Diego Bernardis, predstavnik Dežele Veneto Giulio Bodon, marketing direktor Promoturisma FVG Bruno Bertero, župan Mestne občine Nova Gorica dr. Klemen Miklavič in odbornik za kulturo Občine Gorica Fabrizio Oreti.

Na konferenci so pobudniki in partnerji čezmejnega projekta WALKofPEACE predstavili poslanstvo, vizijo in aktivnosti za nadaljnji razvoj znamke Walk of Peace ter povečanje njene prepoznavnosti v evropskem prostoru.

Projekt se zavzema za ohranjanje in promocijo zgodovinske dediščine prve svetovne vojne na Poti miru, prenovo muzejev in informacijskih centrov, zagotavljanje vzdrževalnih del na trasi Poti miru in muzejev na prostem, pripravo novih turističnih zgibank in spletne strani, izobraževanje za različne ciljne skupine za razvoj nove turistične ponudbe, popis padlih vojakov vzdolž nekdanje soške fronte in druge študijsko-raziskovalne aktivnosti ter pripravo novih razstav, kulturnih dogodkov in konferenc.

V okviru konference je bil organiziran tudi ogled Pomnika miru na Cerju, ki predstavlja eno izmed glavnih info točk, ki povezujejo in širijo zgodbo Poti miru od Alp do Jadrana.

In collaborazione col centro Posoški razvojni center e altri partner progettuali del programma strategico transfrontaliero WALKofPEACE (Programma Interreg  Italia – Slovenia) l’ente «Fundacija Poti miru v Posočju» ha organizzato, martedì 26 novembre a Nova Gorica, la conferenza (ZA)KAJ JE POT MIRU/WALK OF PEACE?

L’evento è stato rivolto a vari enti e organizzazioni della zona tra Lubiana e Venezia. Per salutare i circa 120 presenti sono intervenuti la direttrice del Posoški razvojni center, Almira Pirih, le  sottosegretarie della Repubblica di Slovenia Eva Štravs Podlogar e Petra Culetto, il consigliere della Regione Friuli Venezia Giulia Diego Bernardis, il rappresentante della Regione Veneto Giulio Bodon, il direttore marketing di Promoturismo FVG Bruno Bertero, il sindaco del Comune di Nova Gorica, Klemen Miklavič, e l’assessore alla cultura del Comune di Gorizia-Gorica, Fabrizio Oreti.

Alla conferenza i promotori e i partner del progetto transfrontaliero WALKofPEACE hanno presentato mission, visione e le attività per un ulteriore sviluppo del marchio Walk of Peace e un incremento della sua nomea in ambito europeo.

Il progetto s’impegna per il mantenimento e la promozione del patrimonio storico della prima guerra mondiale lungo la Via di pace-Pot miru.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp