12 Luglio 2019 / 12. julij 2019

Da bi slovensko narečje govorili
Per parlare il dialetto sloveno

Že oktobra 2017 je Združenje Don Mario Cernet iz Kanalske doline vložilo na deželo Furlanijo Julijsko krajino prošnjo za dodelitev finančnega prispevka za pobudo za vrednotenje slovenskih jezikovnih različic v Nediških in Terskih dolinah ter Kanalski dolini.

Predlog je Dežela sprejela in mu dodelila najvišji možni prispevek, v višini 10.000 evrov.

Tako bo z novim projektom lahko nadgradilo projekt Jezik – korenina naše kulture, ki ga je svojčas Dežela ravno tako financirala z 10.000 evrov in ki ga je Združenje Cernet zaključilo junija lanskega leta. Odločili so se za tesno povezavo med projektoma, da bi na ta način dosegli maksimalni učinek vrednotenja slovenskega ziljskega narečja iz Kanalske doline.

Izhodišče je bilo ilustrirana zbirka Jezik – korenina naše kulture, v katerem je Združenje Cernet prikazalo vrsto navad, pravljic, legend in pesmi. Zbirko so sestavili v jeziku, ki naj bi bil primeren za osnovnošolce in srednješolce Kanalske doline. Vsi opisi so v ziljskem slovenskem narečju; jim sledi prevod v slovenskem in italijanskem knjižnem jeziku.

Z novim projektom, ki nosi naslov Žabarim – m’pa tè səm žiu / Govorim – torej sem / Parlo – dunque esisto, so na Združenju Don Mario Cernet želeli to, kar zbirka pripoveduje, oživeti. Zbrali so dve sredstvi: video posnetek na Dvd-plošči ter posebno prireditev, ki se bo odvijala v soboto, 20. julija, ob 20. uri v prostorih bivše mlekarne v Ukvah. Režiserka Jasmin Kovic je znala na izviren in za otroke izredno privlačen način zgodbe, pripovedke in legende prenesti iz statičnosti v dinamičnost. Združenje Cernet vabi domačine, da se v čimvečjem številu udeležijo prireditve in seveda pripeljejo s sabo čimveč otrok. To, kar bodo tam videli, bo zanje gotovo velik užitek.

Vodilni partner projekta je Združenje Don Mario Cernet, ki ga izvaja v sodelovanju s Svetom slovenskih organizacij. Partnerji v okviru projekta so še Višarski oktet, Inštitut za slovensko kulturo, Združenje Don Eugenio Blanchini, Zadruga Most, Večstopenjski zavod Trbiž, Občina Naborjet-Ovčja vas in Občina Trbiž.

Nuova iniziativa dell’Associazione/Združenje Don Mario Cernet per la valorizzazione del dialetto sloveno zegliano, parlato in Valcanale. Dopo il progetto Jezik – korenina naše kulture, nel 2017 la Regione Friuli Venezia Giulia ha concesso al sodalizio sloveno 10.000 euro per attuare il progetto Žabarim – m’pa tè səm žiu / Govorim – torej sem / Parlo – dunque esisto. Il progetto ha inteso dare vita a quanto raccolto nella pubblicazione  Jezik – korenina naše kulture/Jezək – karanina naše kulture/La lingua – la radice della nostra cultura, nata proprio a seguito del progetto Jezik – korenina naše kulture.

In essa erano stati raccolti, in dialetto sloveno zegliano, in sloveno standard e in italiano, fiabe, leggende e canzoncine della Valcanale. Col nuovo progetto il materiale prenderà vita in due modi: tramite un video su Dvd e tramite uno spettacolo in programma per sabato, 20 luglio alle 20.00 nell’ex latteria di Ugovizza/Ukve. L’Associazione Cernet invita tutte le famiglie a portare i propri figli ad assistervi, il divertimento è assicurato.

Il progetto Žabarim – m’pa tè səm žiu / Govorim – torej sem / Parlo – dunque esisto è realizzato dall’Associazione/Združenje Don Mario Cernet in collaborazione con la Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso. Partner del progetto sono anche l’Ottetto Lussari, l’Istituto per la cultura slovena-Isk, l’Associazione Don Eugenio Blanchini, la Cooperativa Most, l’Istituto omnicomprensivo di Tarvisio, il Comune di Malborghetto-Valbruna/Naborjet-Ovčja vas e il Comune di Tarvisio/Trbiž.