Da bi okrepili medgeneracijske vezi_Rinsaldare i legami tra generazioni

Dopo le interruzioni dovute alla pandemia di nuovo coronavirus, a Ugovizza/Ukve fa ritorno l’incontro tra discendenti della famiglia Kanduth, da alcuni chiamato, alla tedesca, anche Kanduthtreffen. Sabato, 18 marzo, alle 10.30 nella chiesa di Ugovizza sarà festa, con una Messa celebrata in italiano, sloveno e tedesco da p. Jan Cvetek. Per l’occasione non potranno mancare i canti del Coro parrocchiale di Ugovizza/Ukve e nemmeno un momento conviviale.

I Kanduthtreffen sono iniziati già negli anni Sessanta del secolo scorso, per mantenere i legami tra i membri della famiglia Kanduth. Le opzioni del 1939, col conseguente spostamento di diversi nuclei famigliari dalla Valcanale verso l’odierna Carinzia, e gli spostamenti di confine successivi alla prima e alla seconda guerra mondiale avevano allentato i legami tra parenti, che rischiavano di andare perduti tra il passare del tempo e delle generazioni.

Un primo incontro è stato organizzato in Austria tra quanti avevano optato ed erano rimasti in Carinzia, ma già quello successivo è stato organizzato in Italia, per agevolare anche la partecipazione dei Kanduth rimasti in Valcanale. Da allora gli incontri si svolgono ogni quattro anni, a rotazione in Austria e in Italia, per agevolare tutti.

Anche grazie al lavoro di trasposizione su internet degli antichi registri parrocchiali di battesimo e decesso a Ugovizza effettuato da Alessandro Delussu, in vista dell’incontro tra Kanduth di quest’anno è stato possibile delineare la genealogia discendente da Johann Kanduth, possidente di Ugovizza nel 1849.

L’occasione ha dato spunto per ricercare diverse fotografie e ricordare i nomi di volti in bianco e nero che altrimenti avrebbero rischiato di essere dimenticati. (Luciano Lister)

Po nekajletnem odmoru zaradi pandemije novega koronavirusa, organizirajo spet v Ukvah medgeneracijsko srečanje članov rodbine Kanduth. V soboto, 18. marca, ob 10.30 bo v cerkvi v Ukvah Maša, ki jo bo v italijanščini, slovenščini in nemščini daroval p. Jan Cvetek. Ob tej priliki bo seveda sodeloval Cerkveni pevski zbor Ukve, nato bo veselica. Srečanja med člani družine Kanduth so se začela v šestdesetih letih prejšnjega stoletja in so nekako bila od vsega začetka čezmejnega značaja. Po opciji leta 1939, preselitvi raznih družin iz Kanalske doline na današnjo avstrijsko Koroško in določitvah nove meje po prvi in drugi svetovni vojni so člani družine tvegali, da bi se postopoma sorodstvene vezi ošibele v kolesju časa in iz roda v rod.  Prvo srečanje so v Avstriji organizirali med Kanduthovimi, ki so optirali in ostali na Koroškem, a že naslednje so organizirali v Italiji, da bi olajšali udeležbo družinskih članov, ki so ostali na svoji zemlji.

Od takrat se srečanja odvijajo vsako četrto leto, izmenično v Avstrji in Italiji. Srečanja med drugim zaznamuje dejstvo, da so nekako večjezična, saj se člani sporazumevajo ali v italijanščini, ali v nemščini, ali v ukovškem slovenskem narečju.

Tudi preko starih ukovških krstnih in mrliških knjig, ki so s pomočjo Alessandra Delussuja dostopni po spletu, so pred letošnjim srečanjem zbrali podatke in orisali rodoslovno drevo Johanna Kandutha, ukovškega veleposestnika, ki se je rodil leta 1849.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp