Da bi mladi oblikovali projekte_Per idee e progetti dei giovani

V Lužnicah je od 7. do 9. septembra potekal izobraževalni tečaj za mlade kulturne delavce, katerega nosilec je Krožek za družbena in politična vprašanja Anton Gregorčič iz Gorice. Tridevni tečaj je del projekta Zastavimo skupne moči za skupne cilje, ki je posvečen liku Mirka Špacapana, in znotraj katerega je del deželnih finančnih sredstev namenjen prav izobraževanju mladih kulturnih delavcev.

V domu Msgr. Faidutti je 30 mladih, ki so člani 14 slovenskih društev iz Italije in Avstrije, sledilo delavnicam, ki sta jih vodila trenerja Mladinskega sveta Slovenije-Mss, Matej Likar in Nina Debevec.

Na petkovem uradnem začetku tečaja sta svoje pozdrave prinesla Bernard Spazzapan, predsednik Krožka Anton Gregorčič, Marij Maver, predsednik Slovenske prosvete, svoj pozdrav pa je v pisani obliki poslala tudi predsednica ZSKD Živka Persi.

Tečajniki so po delu v skupinah spoznavali kulturo organizacije, prvine strateškega načrtovanja, ki se začne z identifikacijo vrednot, poslanstva in vizije društva. Poglobili so se v značilnosti dobrega vodje, v metode dobre komunikacije v skupini, pa tudi v osnove projektnega načrtovanja, od razčlenitve budgeta pa vse do pomena monitoringa in končne evalvacije.

V soboto popoldne je minilo ob snovanju konkretnih projektov za katere so morala društva pripraviti SWOT analizo, SMART cilje, finančni načrt, ter predstavitveni plakat, priložiti pa so morali tudi opis vrednot, poslanstva in vizijo društva. Želja organizatorjev je, da bi v bodoče te projekte tudi izvedli, da bi lahko udeleženci izobraževanja obiskali drug drugega in videli končni rezultat. Projekte in njihovo predstavitev je zvečer ocenila komisija. Večerni programi pa so predvidevali tudi predstavitve delovanja posameznih društev, druženje ob pogovorih in igranju na kitaro, cocktail party, ostal pa je čas še za igre na odprtem.

Nedeljsko jutro je bilo posvečeno spoznavanju naše kulturne prosvetne ureditve. Gost tečaja je bil Walter Bandelj, predsednik Sveta slovenskih organizacij, ki je spregovoril o zakonodaji, ki zadeva našo narodno skupnost v Italiji, o delitvi finančnih sredstev s strani Dežele Furlanije Julijske krajine in Republike Slovenije ter o pomenu sodelovanja pri evropskih projektih. Omenil je tudi institucionalne odnose z italijansko manjšino v Sloveniji in sodelovanje s Slovensko kulturno gospodarsko zvezo.

Nedeljsko jutro se je zaključilo z debato, v kateri so tečajniki Bandlju postavljali vprašanja in izpostavljali svoja kritična gledanja na našo stvarnost. Tudi posnetek o pogovoru in debati bo v bodoče na voljo na facebook strani Krožka Anton Gregorčič.

Po kosilu pa je Anna Wedam, predsednica društva Don Mario Cernet iz Ovčje vasi, udeležence pospremila na sprehod po Ovčji vasi in ogled Etnografskega muzeja v Naborjetu, saj je med cilje izobraževanja spadalo tudi spoznavanje realnosti slovenske manjšine v Kanalski dolini.

Tečaj je nastal s finančno podporo Dežele Furlanije Julijske krajine, njegov nosilec je Krožek Anton Gregorčič, partnerji so bili Mladinska gledališka skupina M+ Slovenskega katoliškega prosvetnega društva Frančišek Borgia Sedej, Prosvetno društvo Podgora, Devinski mladinski krožek, Mladi v odkrivanju skupnih poti, Občina Naborjet-Ovčja vas, Združenje Don Mario Cernet. Njegovi pokrovitelji pa so bili Zveza slovenske katoliške prosvete, Slovenska Prosveta, Krščanska kulturna zveza, Zveza slovenskih kulturnih društev in Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Dal 7 al 9 settembre a Bagni di Lusnizza/Lužnice si è svolto un corso di formazione per giovani operatori culturali, sotto l’egida del circolo Anton Gregorčič di Gorizia/Gorica. Il corso, della durata di tre giorni, si è svolto nell’ambito del progetto Zastavimo skupne moči za skupne cilje (Unire le forze per obiettivi comuni), dedicato alla figura di Mirko Špacapan.

Nella struttura Monsignor Faidutti 30 giovani, affiliati a 14 circoli delle comunità di lingua slovena d’Italia e Austria, si sono svolti diversi laboratori, moderati da Matej Likar e Nina Debevec, trainer dell’organizzazione giovanile Mladinski svet Slovenije.

Lavorando in gruppi, i partecipanti hanno conosciuto la cultura dell’organizzazione, le basi della pianificazione strategica, che inizia con l’identificazione dei valori, della mission e della vision del sodalizio. Hanno approfondito le caratteristiche di una buona leadership, i metodi di una buona comunicazione in un gruppo, le basi della pianificazione progettuale.

Sabato mattina sono stati elaborati progetti concreti, poi valutati da una commissione in serata.

Il mattino di domenica è stato dedicato alla conoscenza dell’organizzazione culturale dei circoli della minoranza. Ospite del corso è stato Walter Bandelj, intervenuto quale presidente della Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso. La mattinata si è conclusa con un dibattito con domande e interventi critici sulla realtà della minoranza slovena.

Dopo pranzo Anna Wedam, presidente dell’assocazione slovena Don Mario Cernet, ha accompagnato i partecipanti al corso in una passeggiata per Valbruna/Ovčja vas, dove il sodalizio ha sede e in una visita al Museo etnografico del Palazzo Veneziano.

Il corso è stato realizzato con contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e sotto l’egida del circolo Anton Gregorčič. Partner del progetto sono stati il gruppo teatrale giovanile Mladinska gledališka skupina M+, attivo nell’ambito del circolo Frančišek Borgia Sedej, il circolo Podgora, il circolo giovanile di Duino Devinski mladinski krožek, il gruppo giovanile Mladi v odkrivanju skupnih poti, il Comune di Malborghetto-Valbruna/Naborjet-Ovčja vas, l’Associazione/Združenje Don Mario Cernet. Si è svolto, inoltre, col patrocinio dell’Unione culturale cattolica slovena-Zveza slovenske katoliške prosvete, della Slovenska Prosveta, della Krščanska kulturna zveza di Klagenfurt, dell’Unione dei circoli culturali sloveni-Zveza slovenskih kulturnih društev e dell’Ufficio governativo della Repubblica di Slovenia per gli sloveni d’oltreconfine e nel mondo.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp