Buog diela za nas skuoze modre in pametne ljudi_Dio lavora per noi attraverso persone sagge e intelligenti

Zdi se, de nikul niesmo čakal’ Velike noči ku lietos, seviede zavojo kuge, ki nas je pretresla an stukla. Ponavlja se tisto iskreno čakanje, ki so ga imieli Izraelci v Egiptu, kadar so prosili Boga na vso muoč, de jih rieše od tistega hudega hlapčevanja pod foreštim gaspodarjam. Velika nuoč je bila nuoč rešenja, svobode an novega življenja. Tudi za nas je glih takuo. Že vič ku adno lieto je, ki gledamo se rešiti tele skrite boliezni an niesmo še parsli do konca; se nie še paržgala luč rešenja.

Adna stvar je pa sigurna. Božja pomuoč nam pride tud po nenavadnih poteh. Tisti modri judjè, ki so v kratkem cajtu ušafal’ zdravilo za tolo boliezan, al’ nieso tudi onì Božja roka, ki nam pride na pomuoč? Muoramo viedet, de Buog se služi človieške modruosti an pameti, ki so h nucu za naše življenje. Zatuo je pametno, de bomo znal’ videt, kuo Buog diela v našim svietu, tuo je s sodelovanjem človieka, ki postane živa priča, de Buog zna uveljavit človiekovo pamet an znanje.

Za vse tuole nam spet pomaga Velika nuoč, zak’ tista rešitev, ki jo čakamo an ki pride do nas, je Božja parsotnost skuoze človieka, ki ga je Buog stvaru. Pravi čudež, je prù v tem, de nam luč viere arzsveti sviet, na katerim živimo an nam store videt, de Buog diela za nas skuoze pametno delovanje modrih judì. De pa bomo videli stvari takuo, potrebujemo velikonočno luč, ki nam kaže, kaj dobrega je na svietu, tud’ kjer navadno ga na videmo. Tuole nas more razveseliti po tarkaj tarplenja an zaskarbljenosti, ki smo ju imieli.

Luč je potriebna, zak’ nekateri pravijo, de pravi čudeži nieso tisti, ki pridejo od Boga, pa tisti, ki jih napravjajo strokovnjaki an ki nas znajo zdravit z novimi zdravili. Samuo ‘na rieč je zgrešena. Kar modrijani napravjajo, nazadnjo pride od Boga, tud’ če na tuo na mislimo, zak’ Božja dobruota doseže nas ljudì skuoze naše dielo.

Naše je, pa tudi Božje, zak’ brez njega se na godì nobena prava rieč. Takuo moremo zaries se veseliti, za kar dobega videmo v ljudeh, zak’ pride od Boga. Tele je vsakdnji čudez, ki ga na smiemo zgubit.

Seviede, na smiemo pozabit na tiste, ki so umarli. A za Veliko nuoč se tudinjim odpre Božje kraljestvo an zaries ustanejo tud’ oni s Kristusan. Oni sostopili v kraj, kjer vstali Kristus daje večno an veselo življenje vsiem

ljudem. Zatuo, četudi žalost na manjka, na manjka tudi tolažba, ki obriše souze z naših lic. Sam Buog je, ki tuole nardì. V tem je smiseu telega praznika. Tudi lietošnja Velika nuoč je rešitev an odrešenje za nas. Praznujmo jo s hvaležnostjo an novim upanjem.

Marino Qualizza

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp