Božična maša po slovensko_Messa di Natale in sloveno

1BozicZa Božič se bojo cierkva po naših vaseh napunle vierniku, tudi takih ki na gredo v cierku celuo lieto. Vsierode bojo molili lepuo parpravjene in zbrane svete maše. Sevieda je liepa navada iti k maši ponoči. V farni cierkvi v Špietru bo 24. dičemberja ob 22. uri  sveta maša po slovensko, ki jo bo molu msgr. Marino Qualizza. Vierniki, ki vsako saboto hodijo k maši po slovensko v Špietru, so se parpravili, de bojo pieli tradicionalne božične piesmi. Vse te druge maše bojo po italijansko. Ob 23. uri bo tradicionalna maša v landarsi jami. Pounočnice bojo v Briščah, na Liesah, v Podutani, v Špietru in v Sauodnji. V terskih dolinah bojo maše o punoci v Subidu, v Tipani, v Platiščah, v Viškuoši in v Bardu. V Reziji bo maša ob 10.30 na Solbici in opunoči na Ravanci. V Kanalski dolini bojo svete maše o punoči v farnih cierkvah v Ukvah, v Žabnicah in na Trbižu. Božič je narlieuši praznik v cielim lietu. Tudi Benečija se je oblikla za guod. V cierkvah, hišah in po vaseh so postavili lepe jaslica, lepe prežepije, oflokali so smriekice, paržgali so vsierode luči vsieh farb, ki migajo.

Anche quest’anno la notte di Natale i fedeli della Benecia potranno accogliere il bambino Gesù pregando e cantando nella lingua materna. Infatti il 24 dicembre alle ore 22 mons. Marino Qualizza presiederà la santa messa in sloveno nella chiesa parrocchiale di San Pietro al Natisone. La celebrazione sarà accompagnata dai canti natalizi tradizionali delle Valli del Natisone. I fedeli che ogni sabato partecipano alla messa in sloveno a San Pietro li hanno provati per diverse settimane.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp