Srečno novo leto 2014_Felice anno nuovo 2014

Po Božiču se napravljamo na začetak novega lieta. Sevieda bojo veselice  tudi po naših vaseh. Ljudje se bojo zbierali narvič v hišah in se veselili med parjatelji. Opunoči bojo šli uon in si zaželieli vse narbuojše med z muziko, pietjan in strejanjam. Po liepi navadi boko člani Planinske družine Benečije Silvestrovali v svoji koči Dom na Matajure, na varhu brega se bojo opunoči planinci zbrali v organizacij Cai Nediških dolin. Za Božič smo lepuo praznovali tudi v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini. Božič je narlieuši praznik v cielim lietu. Tudi Benečija se je oblikla za guod. V cierkvah, hišah in po vaseh so postavili lepe jaslica, lepe prežepije, oflokali so smriekice, paržgali so vsierode luči vsieh farb, ki migajo. Vsierode so molili lepuo parpravjene in zbrane svete maše. Sevieda je liepa navada iti h maši opunoci. V Nediških dolinah so ble v Briščah, v Landarju, na Liesah, v Podutani, v Špietru in v Tarčmunu. Liepa novuost je bla na božično nuoč maša po slovensko v špietarski farni cierkvi, ki sta jo parpravla združenje Blankin in Planinska družina. Mašavu je msgr. Marino Qualizza, pieu je zbor Rečan z Lies. V terskih dolinah so ble maše o punoci v Subidu, v Tipani, v Platiščah, v Viškuoši in v Yavarhu. V Reziji je bla maša ob 10.30 na Solbici in opunoči na Ravanci. V Kanalski dolini so ble svete maše o punoči v farnih cierkvah v Ukvah, v Žabnicah in na Trbižu. Na Božič je bla opudan maša tudi na svetih Višarjah.

Anche la Benecia si prepara a festeggiare l’inizio dell’anno nuovo 2014. La gran parte della popolazione festeggerà in casa, con famigliari, parenti e amici.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp