Angažirana mladina za manjšino_Giovani per la minoranza

Na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici se je decembra lani odvijal zanimiv simpozij z naslovom »Kako mladi Slovenci v Italiji vidijo svojo prihodnost«. Predstavniki mlajše generacije iz italijanskega zamejstva so razpravili o trenutnem položaju manjšine in njeni prihodnosti. Seznam nastopajočih je bil kar obsežen, saj so udeleženci prihajali iz vseh koncev Furlanije Julijske krajine, kjer je prisotna slovenska manjšina.
Po uvodnem pozdravu prodekanje dr. Lee Prijon, je uvodno spregovoril Viljem Černo iz Terske doline, ki je s svojimi besedami nekako dal popotnico mlajšim govornikom. Prisotne je spomnil na težki položaj slovenske manjšine v preteklosti in opozoril na nekatera današnja pereča vprašanja. Zanj mladi predstavljajo upanje in bi morali biti čim bolj izobraženi in angažirani.
Sledili sta okrogli mizi, ki ju je moderiral sami organizator simpozija – mladi raziskovalec in asistent za področje ustavnega prava in človekovih pravic Dejan Valentinčič. Prva je nosila naslov »Slovenska identiteta, jezik in kultura v očeh mladih Slovencev v Italiji«. Sodelovali so Luciano Lister iz Kanalske doline, Igor Cerno iz Benečije, Samantha Gruden iz tržaške pokrajine, Mateja Černic iz goriške pokrajine in Janoš Ježovnik kot raziskovalec iz osrednje Slovenije.
Med razpravo je takoj postala jasna razlika med Tržaško in Goriško v primerjavi z Vidensko pokrajino. Če lahko slovenska manjšina na Tržaškem in Goriškem že stavi na kakovost in izboljšanje že obstoječega sistema ustanov in se sooča z izzivi, ki so posledica novih dinamik v odnosu z italijansko govorečimi po padcu meja, je na Videnskem situacija za tamkajšnje Slovence povsem različna. Slovensko prebivalstvo je zelo razpršeno na ozemlju in ne razpolaga z istim sistemom ustanov, ki so ga že zdavnaj razvili na Tržaškem in Goriškem. Poleg tega prihaja od kdaj do kdaj do napadov s strani nacionalističnih elementov, v zadnji dobi še posebej, kadar je šlo za ustanovitvev novih dvojezičnih šol. Kot opazovalec iz osrednjega slovenskega prostora in izobraževalnih ustanov je Janoš Ježovnik prisotne med drugim opozoril na dejstvo, da na Videnskem pogosto osebe, ki govorijo slovensko narečje, trdijo, da to sploh ni slovensko narečje.
V okviru druge okrogle mize, z naslovom »Odnos mladih do političnega delovanja slovenske manjšine v Italiji ter boja za spoštovanje manjšinskih pravic«, so pa skušali orisati stanje v zvezi s političnim zastopstvom manjšine in z manjšinskimi pravicami. Nastopili so posebej govorniki s Tržaškega in Goriškega: Matia Mosenich (tržaški pokrajinski tajnik Mladih za prihodnost), Alenka Florenin (županja občine Sovodnje ob Soči), Tanja Peric (stranka Slovenska skupnost) in Simon Peter Leban (predstavnik Sveta slovenskih organizacij).
Omenjenih je bilo več perečih vprašanj za Slovensce v Italiji. Seveda je bila v ospredju reforma lokalne samouprave – ki ne bo ostala brez posledic za Slovence – ter o potrebi po političnem predstavništvu manjšine tudi v višjih državnih organih. Omenjena je bila tudi nedavna polemika o osvoboditvi Trsta z reakcijami manjšinskih predstavnikov. Kot že v okviru prve okrogle mize je med posegi prišla na dan pripravljenost med mladimi, da se prostovoljno angažirajo v okviru kulturnih, športnih in političnih dejavnosti slovenske skupnosti.
Simpozij je sicer ponudil priložnost za veliko izmenjavo vsebin – ki bi jih težko vse skupaj lahko strnili v enem članku. Organizatorji so vabili na simpozij tudi predstavnike vseh italijanskih strank, v okviru katerih nastopajo Slovenci, ter predstavnike Slovenske kulturno-gospodarske zveze. Mladih predstavnikov ni uspelo najti povsod; nekateri pa so najavljeno udeležbo potem odpovedali.
Med poslušalci na simpoziju so bili tudi sekretar na Uradu vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu (ki je dogodek sofinanciral) Rudi Merljak, državni svetnik Branko Šumenjak in Samo Pahor. Po simpoziju je bilo poskrbljeno za manjšo pogostitev, v okviru katere se je že govorilo o čimprejšnji ponovitvi pobude.

Alla facoltà di scienze sociali di Nova Gorica si è tenuto l’8 dicembre scorso un seminario sul ruolo dei giovani all’interno della minoranza slovena. Alla tavola rotonda, organizzata da Dejan Valentinčič sono intervenuti: Luciano Lister , Igor Cerno, Samantha Gruden, Mateja Černic e Janoš Ježovnik.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp