25 anni per il Parco delle Prealpi Giulie_25 let za Park Julijskih Predalp

L’Ente parco naturale delle Prealpi Giulie compie 25 anni. Il 30 settembre, infatti, ricorre la data di istituzione dell’Ente parco naturale delle Prealpi Giulie con la pubblicazione sul Bur della Legge regionale 30 settembre 1996 n. 42 «Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali». Nel parco sono compresi anche i Comuni di Resia e Lusevera. La sede, con centro visite e foresteria, è a Prato di Resia, al Pian dei Ciclamini c’è un punto informazioni e foresteria. Il Parco avrebbe dovuto comprendere anche il Comune di Taipana, ma la partecipazione fu osteggiata a livello locale e non se ne fece niente.

Il parco naturale delle Prealpi Giulie, grazie alla passione e alla professionalità di tutti quelli che in questi 25 anni hanno lavorato presso l’Ente, ha saputo diventare una realtà consolidata e punto di riferimento per il suo territorio. Ha saputo, inoltre, distinguersi e guadagnare stima e visibilità all’interno della rete delle aree naturali protette a livello europeo. Con il recente riconoscimento del programma Mab (Man and biosphere) dell’Unesco, che coinvolge altri 5 comuni oltre a quelli del parco, ha iniziato un ulteriore percorso di respiro internazionale per un intero territorio, lanciando la sfida di un lavoro unitario, condiviso e concreto per il raggiungimento degli obiettivi dell’«Agenda 2030». Forte e vincente è la collaborazione con il confinante Triglavski narodni park (parco nazionale del Tricorno) in Slovenia.

In occasione del 25° dell’istituzione, giovedì 30 settembre, alle 15.30, nella sala consiliare del comune di Venzone si è svolto un evento per ripercorrere le tappe fondamentali della storia del parco e parlare delle sfide per il prossimo futuro.

Durante l’evento sono stati proiettati tre video, le cui immagini e musiche, a cura di Marco Virgilio e Ivo Pecile, hanno raccontato delle aree protette regionali, del Parco naturale delle Prealpi Giulie e della riserva di biosfera Mab Unesco Alpi Giulie Italiane.

La proiezione è stata intervallata dagli interventi dell’assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e alla montagna, Stefano Zannier, del direttore del Servizio regionale biodiversità, Gabriele Iacolettig, della presidente e del direttore del Parco, Annalisa Di Lenardo e Antonio Andrich, nonché del direttore del Triglavski narodni park, Janez Rakar.

L’occasione è stata proficua, inoltre, per celebrare il compleanno dell’intera rete delle aree protette regionali, ricordando la legge regionale istitutiva del 30 settembre del 1996, oggetto di un disegno di legge di modifica che sarà in fase di approvazione proprio nelle prossime settimane.

Già il 10 settembre, tra l’altro, a Bohinj è stato conferito il riconoscimento intitolato ad Albin Belar, il primo promotore dell’istituzione di un Parco nazionale nelle valli ai piedi del Triglav. Il riconoscimento è assegnato ogni anno a quanti si adoperano nel sostegno, nella promozione, nella conservazione e nel amministrazione del Parco nazionale. Per il 2021 è stato conferito a Janez Bizjak, ex direttore del Triglavski narodni park e a Stefano Santi, ex direttore del Parco naturale delle Prealpi Giulie.

Janez Bizjak e Stefano Santi/Janez Bizjak in Stefano Santi

Narodni park Julijskih Predalp obeležuje letos 25. obletnico ustanovitve. Ustanovili so ga leta 1996. Sestavljajo ga nenaseljena območja in sega do meje, vendar se ne stika z ozemljem Triglavskega narodnega parka.

Park zaobjema ozemlje občin Rezija, Bila (Resiutta), Kluže (Chiusaforte), Bardo, Pušja ves (Venzone) in iožnica (Moggio Udinese). Sedež parka je na Ravanci; v kraju Pian dei Ciclamini v občini Bardo se pa nahaja informacijska točka s prenočišči.

Mnogo let si je za razvoj Parka Julijskih Predalp in za sodelovanje s Triglavskim narodnim parkom prizadeval nekdanji direktor Parka Julijskih Predalp Stefano Santi. Njemu so pred kratkim v Sloveniji podelili priznanje Albin Belar.

Priznanje, poimenovano po dr. Albinu Belarju, prvem pobudniku za ustanovitev narodnega parka v Dolini Triglavskih jezer, je namenjeno posameznikom in pravnim osebam za njihovo uspešno delo, dosežke in pomoč pri poslanstvu, ozaveščanju in promociji narodnega parka, ohranjanju biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot narodnega parka, ohranjanju kulturne dediščine v narodnem parku, urejanju in upravljanju narodnega parka ter upravljanju obiskovanja in urejanju infrastrukture na območju parka.

Za leto 2021 so tako priznanje podelili nekdanjemu direktorju Parka Julijskih Predalp Stefanu Santiju in nekdanjemu direktorju Triglavskega narodnega parka Janezu Bizjaku. Podelitev je bila 10. septembra v Bohinju.

Ob podelitvi se je Santi zahvalil v slovenščini. »Prvič sem park, območje doline Trenta, obiskal s svojimi starši, nato pa sem ga z vašo pomočjo spoznaval vedno bolje. Neokrnjena narava, kristalno čiste vode, visoke gore, travniki polni rož in ohranjene vasi so me vedno napolnile z mirom in spokojnostjo, ter mi hkrati vzbudile močna čustva. In ko sem imel priložnost spoznati ljudi, ki so svojemu delu predani in zavezani k ohranjanju vsega naštetega, so moji obiski Triglavskega narodnega parka postali mali prazniki. Sodelovanje s temi osebami je bilo preprosto, skoraj naravno,« je dejal.

Nato je nadaljeval: »Ob prvem srečanju z gospodom Bizjakom (ne morete si predstavljati, kako navdušen sem bil in kako počaščen sem danes, ko skupaj z njim prejemam to priznanje), sva se v trenutku strinjala, da narava ne pozna meja. Tako smo pričeli graditi naše sodelovanje, skupne projekte, sanjati o velikem skupnem zavarovanem območju Julijske Alpe brez državne meje, vse z mislijo na prihodnje rodove. V dvajsetih letih smo naredili veliko. Marsikaj je še za postoriti, vendar pot je začrtana in potrebno ji je le slediti s potrpežljivostjo in odločnostjo. Tako bomo zagotovo, veliko bolj kot smo že danes, vzor celotni Evropi. Ta izziv bo še bolj pomemben, če nam uspe vključiti mlade, z njihovimi inovativnimi idejami, v tem spreminjajočem se svetu.« »Nisem prepričan, da si zaslužim to priznanje, ki nosi ime izjemnega moža, kot je bil Albin Belar. Ampak, če jo zaslužim, jo sprejemam tudi kot nagrado vsem mojim prijateljem in sodelavcem na obeh straneh meje, s katerimi sem delil to izjemno izkušnjo,« je zaključil Santi.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp