100 let za Rapalsko pogodbo_I 100 anni del Trattato di Rapallo

Letos obeležimo drugo pomembno obletnico. Že lani smo obeležili podpis Senžermenske mirovne pogodbe, ki so jo Avstrija in nadaljnjih 27 držav podpisale 10. septembra 1919. Med podpisniki je bila tudi Kraljevina Italije, ki je leto kasneje, sicer 12. novembra pred sto leti, s Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev podpisala še Rapalsko pogodbo. Obe pogodbi sta določili meje med državama, prva seveda med Italijo in Avstrijo in drugo med Italijo in Kraljevino SHS. Italijanska oblast je v tistih letih do svoje avtohtone slovenske skupnosti imela hladen odnos, saj so odnosi s Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev vse do podpisa Rapalske pogodbe bili precej slabi.

Quest’anno ricorre un altro anniversario importante. Già l’anno scorso è ricorso il centenario della firma del Trattato di Saint-Germain-en-Laye, sottoscritto dall’Austria e altri 27 Stati il 10 settembre 1919. Tra i sottoscrittori figurava anche il Regno d’Italia, che un anno dopo, il 12 novembre di cent’anni fa, sottoscrisse col Regno dei Serbi, Croati e Sloveni anche il Trattato di Rapallo. Entrambi i trattati definivano i confini tra due Stati, il primo tra Italia e Austria e il secondo tra Italia e Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. In quegli anni l’autorità italiana aveva un rapporto piuttosto freddo nei confronti della propria minoranza autoctona slovena. Fino alla firma del Trattato di Rapallo, infatti, i rapporti col Regno dei Serbi, Croati e Sloveni erano stati piuttosto cattivi.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp