Župnik za Ukve, Naborjet in Ovčjo vas_Parroco per Ugovizza e Malborghetto

Giuseppe Marano

V Pastoralno sodelovanje Trbiž prihaja novi duhovnik, ki bo ob g. Alanu Iacoponiju, župniku na Trbižu, drugi župnik v Kanalski dolini.

V soboto, 10. junija, ob 17. uri bo sam videnski nadškof, Andrea Bruno Mazzocato, prišel ustoličit g. Giuseppeja Marana, ki bo odslej odgovoren za župnijo Naborjet-Ovčja vas, s podružničnimi cerkvami v Lužnicah, Šenkatriji in Ovčji vasi, in župnijo Ukve.

G. Marano je star 60 let in se je rodil v kraju Battipaglia pri Salernu. Doslej je služil kot kaplan v Vidnu, sicer v župnijah Jezusa Dobrega Pastirja, Srca Jezusovega in Sv. Valentina ter Sv. Gotarda.

Od novembra 2019 je bil g. Iacoponi na celem Pastoralnem sodelovanju Trbiž edini župnik, oziroma za Rabelj, Trbiž (s Kokovo), Žabnice (s Svetimi Višarjami), Ukve, Naborjet-Ovčjo vas (s Šenkatrijo in Lužnicami) in Belo Peč. Od januarja 2022 mu pomagata župnijska vikarja g. Sudhakar Gode in g. Kouju Ventkata Ratnam, ki prihajata iz Indije in sta navezala dobre odnose s prebivalstvom. Med drugim sta se med bogoslužjem včasih potrudila z nekaterimi stavki v slovenščini. V naslednjih mesecih naj bi se poslovila. P. Gabriel Msuya, ki prihaja iz Tanzanije in je v Kanalski dolini pomagal od leta 2021, je že konec januarja z zadnjo Mašo pozdravil vernike iz Kanalske doline, saj sledi nastajanju duhovne skupnosti v furlanskem kraju Ribis pri Reani.

G. Iacoponiju pomaga še p. Peter Lah, ki prihaja iz Slovenije. Slednji ne biva stalno v Kanalski dolini; skrbi za svetišče na Sv. Višarjah v obdobjih, ko ne poučuje na Univerzi Gregoriana v Rimu, še posebej poleti.

Naj spomnimo, da je v Kanalski dolini dvojezično bogoslužje – v italijanščini in slovenščini – ohranjeno še posebej v Ukvah in Žabnicah. Slovenska tradicija je prisotna tudi v podružnični cerkvi Ovčja vas s petjem in molitvijo. Zadnji stalni dvojezični duhovnik v Kanalski dolini je bil g. Mario Gariup, ki je v Ukve prišel po peticiji za slovenskega duhovnika, ki so jo Ukljani leta 1973 poslali takratnemu videnskemu nadškofu, msgr. Alfredu Battistiju. V Kanalski dolini je bil dušni pastir od leta 1974 vse do smrti, februarja 2019. V sosednjih Žabnicah in na Sv. Višarjah je do leta 2016 služboval dvojezični msgr. Dionisio Mateucig.

Novembra 2019 je tudi zadnji stalni slovenski vikar zapustil Kanalsko dolino. Po izteku enoletne pogodbe med vidensko nadškofijo in slovensko frančiškansko provinco je p. Jan Cvetek moral oditi, četudi bi bil pripravljen ostati.

Če bi v Kanalski dolini imeli skupnega zavetnika, bi ta verjetno bil Sveti duh, saj so tamkajšnje skupnosti več kot tisočletje ukoreninjene v veri, njihova vera pa v tamkajšnjih jezikih in kulturah. Po dveh svetovnih vojnah in skrajnih nacionalizmih so v zadnjih letih v Kanalski dolini določeni predsodki popuščali. Pripravljenost na sožitje je v krajevnih cerkvah narastla, saj sami verniki večkrat izražajo željo po večji prisotnosti krajevnih jezikov v okviru bogoslužja. Prisotnost dvojezičnih duhovnikov je zgodovinsko ustaljena praksa v sosednji krški škofiji, kjer duhovniki v raznih župnijah skrbijo za svoje vernike v nemščini in slovenščini, ter v goriški nadškofiji, kjer skrbijo v italijanščini, slovenščini in včasih tudi v furlanščini.

Zagotovo ne bodo spet nastopili časi, ko bodo skušali okrniti dvojezično bogoslužje ali pobožnosti, izključiti dvojezične molitve ali slovensko petje iz cerkvà, v katerih je slovenščina tradicionalno prisotna, ali v katere se je vrnila iz želje po pravičnosti in spravi, potem ko je za nekaj časa izginila iz razlogov, ki nikakor niso povezani z vero, ki prihaja iz srca. (Luciano Lister)

Andrea Bruno Mazzocato

Nella Collaborazione pastorale di Tarvisio/Trbiž sta per fare ingresso un nuovo sacerdote, che sarà parroco in Valcanale insieme a don Alan Iacoponi, già parroco coordinatore di tutta la Collaborazione.

Sabato, 10 giugno, alle 17.00 lo stesso arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato, salirà in Valcanale per l’insediamento di don Giuseppe Marano, che sarà titolare delle parrocchie di Malborghetto/Naborjet e Ugovizza/Ukve, con le chiese filiali di Bagni di Lusnizza/Lužnice, Santa Caterina/Šenkatrija e Valbruna/Ovčja vas.

Don Marano ha 60 anni ed è nato a Battipaglia, in provincia di Salerno. Finora ha prestato servizio come vicario parrocchiale a Udine, nelle parrocchie di Gesù buon pastore, San Gottardo, Sacro Cuore e San Valentino.

A novembre 2019 don Alan Iacoponi ha assunto l’incarico di parroco della Collaborazione pastorale di Tarvisio, con la cura delle parrocchie di Tarvisio/Trbiž, Camporosso/Žabnice, Fusine/Bela Peč, Cave del Predil/Rabelj, Ugovizza/Ukve e Malborghetto-Valbruna/Naborjet-Ovčja vas. Da gennaio 2022 lo aiutano, come vicari parrocchiali, due sacerdoti provenienti dall’India, don Sudhakar Gode e don Kouju Ventkata Ratnam, che nei prossimi mesi dovrebbero lasciare la valle. Hanno instaurato un buon rapporto con la popolazione; durante le celebrazioni si sono, tra l’altro, cimentati in qualche frase in sloveno. Già a fine gennaio, invece, ha lasciato Tarvisio p. Gabriel Msuya, che proviene dalla Tanzania e ha prestato aiuto nella Collaborazione dalla fine del 2020. Si è trasferito a Ribis di Reana, per seguire la nascita di una comunità religiosa.

A prestare ancora aiuto a don Iacoponi è p. Peter Lah, che segue il santuario del Monte Santo di Lussari/Svete Višarje soprattutto in estate, quando non insegna alla Pontificia Università Gregoriana di Roma.

Ricordiamo che la liturgia bilingue – in italiano e sloveno – è tuttora radicata soprattutto nelle parrocchie di Ugovizza/Ukve e Camporosso/Žabnice; la tradizione linguistica slovena continua a essere presente anche nella chiesa filiale di Valbruna/Ovčja vas, attraverso alcune preghiere e il canto.

Accanto all’italiano, invece, a Malborghetto, Santa Caterina e Bagni di Lusnizza, la lingua della tradizione di fede è il tedesco, come a Tarvisio, Coccau, Fusine e Cave del Predil. Nella tradizione valcanalese, ogni chiesa ha una lingua in cui la comunità è stata evangelizzata. Tutte le lingue locali insieme (italiano, sloveno, tedesco e friulano) caratterizzano la globalità della Collaborazione pastorale.

Da un punto di vista storico, nei paesi della Valcanale un tempo prevalentemente di lingua slovena hanno sempre prestato servizio sacerdoti di lingua slovena o bilingui – che parlassero italiano e sloveno. In Valcanale l’ultimo sacerdote bilingue è stato don Mario Gariup, giunto a Ugovizza sulla scia di una petizione in favore di un sacerdote che parlasse anche lo sloveno, che i paesani avevano inviato nel 1973 all’allora arcivescovo di Udine, mons. Alfredo Battisti. Gariup ha prestato servizio in Valcanale dal 1974 fino alla morte, nel febbraio del 2019. Nelle vicine Camporosso e Lussari, fino al 2016 ha prestato servizio il parroco bilingue mons. Dionisio Mateucig.

A  novembre 2019 anche l’ultimo sacerdote bilingue residente ha lasciato la Valcanale. Allo scadere dell’accordo di un anno tra l’Arcidiocesi di Udine e la provincia francescana slovena, p. Jan Cvetek è dovuto partire – sebbene fosse disposto a restare.

Se la Valcanale avesse un patrono comune, probabilmente sarebbe lo Spirito Santo. Da oltre un millennio le comunità locali sono radicate nella fede; la fede è, a sua volta, radicata nelle lingue e culture proprie delle singole comunità. Dopo due guerre mondiali e le conseguenze dei nazionalismi estremi, negli ultimi anni in seno alla popolazione della valle determinati pregiudizi stanno venendo meno. Nelle chiese locali la propensione alla convivenza si è rafforzata; molte volte sono gli stessi fedeli ad esprimere il desiderio di una maggiore presenza delle lingue che la storia di fede ha tramandato in ambito liturgico. 

La presenza di sacerdoti bilingui è prassi consolidata anche nella vicina diocesi di Gurk-Klagenfurt, dove in molte parrocchie i sacerdoti hanno cura dei propri fedeli in tedesco e sloveno, e nella diocesi di Gorizia, dove c’è cura spirituale in italiano, sloveno e a volte anche in friulano.

Certo non torneranno i tempi in cui si è tentato di soffocare la liturgia o le forme di devozione bilingui, oppure di escludere le preghiere bilingui o il canto sloveno dalle chiese in cui la tradizione linguistica slovena è presente ab immemorabili. Né si tenterà di escludere di nuovo la liturgia bilingue in quelle chiese in cui ha fatto ritorno per desiderio di giustizia e riconciliazione, dopo essere stata bandita per qualche tempo per motivi che hanno ben poco a che fare con una fede che arriva davvero dal cuore.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp