Želijo si beneško unijo_Chiedono l’Uti della Slavia

gabrovec-zupaniNa pobudo deželnega svetnika Slovenske skupnosti Igorja Gabrovca se je v petek, 30. septembra, dopoldne v prostorih Deželnega sveta FJk v Trstu odvijalo srečanje med predstavništvom županov iz Benečije in načelniki svetniških skupin v Deželnem svetu. Župani Mariano Zufferli (Špeter), Antonio Comugnaro (Podutana), Eliana Fabello (Garmak) in Francesco Romanut (Dreka), ki so sami zaprosili za srečanje, so deželnim svetnikom izpostavili zahtevo skupine občin, da Dežela upošteva specifične pogoje in potrebe območja nekdanje Gorske skupnosti, ki ga označuje tudi kulturno jezikovna raznolikost. Župani so se zato deželnim svetnikom priporočili, da pri prihodnjih spremembah zakona o medobčinskih zvezah upoštevajo tudi njihove predloge. Pripravili so osnutek dokumenta, ki ga bodo v prihodnjih tednih obravnavali tudi posamezni občinski sveti

Su iniziativa del consigliere regionale dell’Unione slovena, Igor Gabrovec, la mattina di venerdì 30 settembre nella sede del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia a Trieste, si è tenuto un incontro tra una rappresentanza dei sindaci della Benecia e i capigruppo del Consiglio regionale. I sindaci Mariano Zufferli (San Pietro al Natisone), Antonio Comugnaro (San Leonardo), Eliana Fabello (Grimacco) e Francesco Romanut (Drenchia), richiedenti l’incontro, hanno esposto ai consiglieri regionali l’esigenza di un gruppo di Comuni che la Regione tenga conto delle specifiche condizioni ed esigenze del territorio dell’ex Comunità montana, caratterizzato anche da una specificità culturale e linguistica. I sindaci hanno raccomandato ai consiglieri regionali di tenere conto delle loro proposte nelle prossime modifiche della legge sulle Unioni territoriali intercomunali (Uti). In proposito hanno predisposto una bozza di documento che nelle prossime settimane sarà discusso nei singoli consigli comunali.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp