Zbogom, Viljem Černo_Addio a Guglielmo Cerno

CernoNenadoma je 22. julija v Bardu umrl Viljem Černo. V ponedeljek 24. julija bi dopolnil 80 let. Rodil se je slovenski družini v kraju Bardo (ital. Lusevera), v Terski dolini. Po italijanski osnovni šoli v rojstnem kraju je v Gorici obiskoval Slovensko strokovno šolo (1951-1954) in učiteljišče (1954-1958). Nato je od 1958 študiral na tržaški Filozofski fakulteti in 1968 doktoriral z disertacijo Aspetti geografici del fenomeno migratorio in nove Comuni della Cosidetto Slavia Friulana, v kateri je obravnaval izseljevanje iz Benečije.
Še kot dijak v goriških slovenskih šolah je bil med ustanovitelji kulturnega društva Ivan Trinko. Po končanem študiju na tržaški univerzi se je vrnil v rojstni kraj, kjer je poučeval najprej v osnovnih šolah, nato od leta 1969 do upokojitve v nižji srednji šoli v Čenti. Prizadeval se je za uveljavitev slovenskega jezika v šoli in javnosti, za kulturno in ekonomsko rast slovenske manjšinske skupnosti na Videnskem ter za njeno priznanje in zakonsko zaščito.
Leta 1967 je bil pobudnik usatnovitve Centra za kulturne raziskave v Bardu, pred potresom je imel zamisel ustanoviti etnografski muzej v domačem Bardu.
Bil je predsednik kulturnega društva Ivan Trinko od leta 1974 do leta 1979. Politično je deloval na pokrajinski ravni kot večletni predsednik SKGZ, bil je vseskozi član deželnega vodstva SKGZ. Aktivno je sodeloval tudi kot upravitelj Slorija in Narodne in študijske knjižnice, ki jo je nekaj let vodil kot predsednik.
Dolgoletno je bilo tudi Černovo delovanje kot krajevni upravitelj v občinskem svetu v Bardu (v opoziciji), nekaj let je opravljal tudi funkcijo odbornika za kulturo na Gorski skupnosti Terskih dolin.

Colto da improvviso malore, il 22 luglio è morto nella sua abitazione di Lusevra Guglielmo Cerno. Il 24 luglio avrebbe compiuto 80 anni. Di professione insegnante, prima alle elementari e poi alle medie, Cerno è stato uno dei massimi esponenti della comunità slovena della provincia di Udine. I funerali saranno celebrati martedì 25 luglio alle 16 nella parrocchiale di Lusevera.

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp