Zavihnimo se rokave za dvojezično šuolo

 
 
Šuolsko lieto gre pruoti koncu. V dvojezični šuoli v Špietru so ga preživieli v zasilnih prestorah, saj so učenci arztresani v treh hramah, se pravi v dijaškim domu, v starim učiteljišču in na sedežu gorske skupnosti. Zasilna rešiteu bo potriebna tudi za novo šuolsko lieto. Učitelji so napisali, de takuo se na more iti naprej. Starši učencu so pa zaskarbljeni, zatuo ki diela za hram dvojezične šuole zamujajo.
Dobra novica je, de so iz Rima na špietarski kamun pošjali milijon 92 tavžint evru. Že priet je bluo paršlo 300 tavžint evru iz Gorske skupnosti po zakonu, ki varje Slovence v Italiji, in še 552 tavžint evru iz Dežele. Vse kupe je na razpolago skor dva milijona evru. Špietarski šindik Tiziano Manzini je obljubu, de kar bo imeu v rokah vas denar bo hitro zbrau tega, ki bo napravu projekt. Sada nie vič nobednega izgovora, de bi reči še naprej vliekli. Trieba je zavihniti rokave in parjeti za dielo. Saj te narbuj velik problem, se pravi ušafati potriebne sude, je biu hitro riešen. In tuole je pravi čudež v telih težkih cajtah za ekonomijo.
Za tele rezultat so zaslušni na posebno vižo starši. Potukli so na vsa vrata, partisakli na vse politike v Italiji, v Sloveniji in v Evropi. Seviede, so jim ble slovenske organizacije ob strani. Na zadnjo je odbor staršu otruok v dvojezični šuoli pošju pismo te narbuj vesakim oblastem v Italiji, v deželi in v Evropski uniji. Hvala Bogu, so jih v Rime in v Tarstu poslušali. Troštajo se, de bo daržu besiedo tudi šindik Manzini.
Straši — kakor je paršlo na dan tudi na srečanju predstavniku Sso in Skgz za vidensko provinco — pravijo, de se na splača strojiti starega hrama na ciesti, ki peje v Ažlo, ampa bi bluo buj pametno premestiti dvojezično šuolo v hram, ki ga ljudje navadno kličejo »amerikanski college«. Špietarski kamunski konsej se je pa odloču za obnovo starih šuolskih prestoru na ciesti, ki peje iz Špietra v Ažlo. Tudi denar, ki je paršu pred kratkim iz Rima je naminjen tistemu hramu. Tuole pomieni, de je pot zbrana. Potriebno pa je ahtati, de kamun puojde naprej s hitrimi štopinjami. Do konca diel se je dau 30 miescu cajta. Star

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp