Zasedal Svet slovenskih organizacij_Si è riunito il direttivo della Sso

Izvršni odbor Sveta slovenskih organizacij je zasedal na redni seji v sredo, 28. januarja v Trstu.
V prvem delu zasedanja so bila na dnevnem redu predsedniška poročila o delovanju krovne organizacije na deželni in pokrajinski ravni. Iz poročil, ki so jih podali deželni predsednik Drago Štoka ter pokrajinski predsedniki Igor Švab za Trst, Walter Bandelj za Goriško in Giorgio Banchig za Vidensko, je bilo ugotovljeno, da imajo organizacije in društva, ki so včlanjene v Svet slovenskih organizacij zelo bogato in pestro dejavnost. Še posebno v božičnem in novoletnem času je bilo v zamejskem prostoru veliko prireditev in dogodkov, preko katerih sta prišli do izraza vrednoti krščanstva in slovenstva. In čeprav morda zgleda, da je program izredno natrpan, je po drugi strani to pomemben trenutek, kjer se narodna, kulturna in duhovna dediščina Slovencev v FJK utemeljuje in prenaša na mlade rodove.
Izvršni odbor Sveta slovenskih organizacij je v nadaljevanju zasedanja obravnaval podelitev zlatega reda Republike Slovenije deželni predsednici Debori Serracchiani s strani predsednika Boruta Pahorja. Svet slovenskih organizacij je pri tem mnenja, da je dogodek vzbudil različna mnenja v sklopu slovenske manjšine v Italiji. Kot tudi ni jasno, kako je bil oblikovan predlog, saj v tem smislu ni bilo predhodnih obvestil oziroma posvetovanj. Predsednik SSO Drago Štoka je izrazil prepričanje, da bi morda bilo bolj umestno, če bi bil zlati red podeljen Deželi FJK ob 50-letnici. Podelitev pa se je tudi zgodila v trenutku, ko je v slovenski manjšini velika zaskrbljenost zaradi deželnega zakona za reformo krajevnih uprav, ki sili občine v povezovanje v večje upravne enote, kjer ni še znano kako bo z izvajanje zaščitnih določil in omejevanju upravne avtonomije slovenskih občin.
Svet slovenskih organizacij je tudi obravnaval odobritev vsedržavnega volilnega zakona v senatu, kjer je ponovno izpadla možnost, da bi Slovenci v Italiji samostojno izvolili svojega predstavnika. Izvršni odbor SSO je mnenja, da je pri podobnih vprašanjih zelo pomembno stališče Republike Slovenije, ki bi ga morala izoblikovati mimo različnih gledanj znotraj slovenske manjšine v Italiji, v duhu spoštovanja mednarodnih pogodb in ob upoštevanju zaščitne zakonodaje, ki je zagotovljena manjšinam v Sloveniji
V zaključnem delu je izvršni odbor SSO obravnaval vsebino srečanja v okviru SSG, kjer je bilo govora o statutarnih spremembah. Izvršni odbor ostaja mnenja, da mora biti predsednik SSG izraz obeh krovnih organizacij in pri tem so preglasovanja nesprejemljiva. Glede prihodnosti SSG pa se ta osrednja narodna ustanova ob
upoštevanju sprememb v družbi, kulturi in umetnosti ne sme odpovedati poslanstvu, ki ga ima pri ohranjanju in razvijanju slovenskega jezika in zavesti.
Izvršni odbor je tudi čestital pokrajinskemu predsedniku za Videmsko Giorgiu Banchigu za prejem Gujonove nagrade na tradicionalnem srečanju Slovencev iz videmske pokrajine in Posočja, ki je letos potekalo v Kobaridu.

Il 28 gennaio a Trieste, si è riunito il direttivo dello Sso. Alla riunione si è parlato soprattutto delle attività delle varie associazioni all’interno dello Sso. Inoltre si è parlato del fatto che non è ancora stata accolta la proposta di avere un rappresentante sloveno all’interno del parlamento italiano.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp