Zapore med Rabljem in Bovcem_Chiusure al traffico tra Cave e Bovec

Na koncu septembra so se sestali župan Občine Bovec Valter Mlekuž z občinskim sodelavcem za mednarodno sodelovanje Milanom Štulcem, župan Občine Trbiž Renzo Zanette, predstavnika upravljavca državnih cest ANAS Pierpaolo Di Marco in Francesco Attaguile in operativni vodja del pri podjetju Kaskader d.o.o., Jernej Poljanec.

Na srečanju so uskladili zapore na cesti Predel-Trbiž na italijanski strani z zaporami na cesti Bovec-Predel v kraju Kluže na slovenski strani. Predstavnika družbe ANAS sta ugodila prošnjam in predlogom. Kljub popolnim zaporam bo prehajanje usklajeno, da bo čim manj oviralo promet. Zapore na italijanski in slovenski strani bodo omogočale, da bodo predvidoma do konca letošnjega novembra dokončali gradbena dela, prihodnjo pomlad naj ne bi tam več bile potrebne popolne zapore. Bovški župan Mlekuž se je predstavnikoma ANAS-a in Zanetteju iskreno zahvalil za sodelovanje v korist domačinov z obeh strani Predela in turistov.

V Klužah pri Bovcu bo v času izvajanja del od 1.10.2021 do 23.12.2021 vzpostavljena popolna zapora ceste od ponedeljka do petka od 7.30 do 11.30, od 12.00 do 14.30 in od 16.00 do 18.00. V vmesnem času ter ob sobotah in nedeljah bo cesta polovično zaprta. Promet bo potekal izmenično enosmerno, uredili ga bodo s pomočjo semaforjev.

Na italijanski strani na cesti Predel-Trbiž v predoru pri Rabeljskem jezeru bodo zapore od 19.00 do 06.00, od 8.00 do 11.30, od 12.30 do 14.30 ter od 16.30 do 18.00. Vsako soboto od 6.00 do ponedeljka do 8.00, bo cesta na italijanski strani neprekinjeno odprta.

Dela na obeh straneh bodo potekala do zimskih razmer, na slovenski strani pa najkasneje do 23. decembra.

A fine settembre è stato convocato un incontro cui hanno partecipato il sindaco di Bovec, Valter Mlekuž, accompagnato dal collaboratore del Comune per la collaborazione internazionale, Milan Štulc, il sindaco di Tarvisio/Trbiž, Renzo Zanette, i rappresentanti di ANAS Pierpaolo Di Marco e Francesco Attaguile nonché il dirigente operativo dell’impresa Kaskader d.o.o., Jernej Poljanec.

Nel corso dell’incontro sono state coordinate le chiusure al traffico lungo la strada tra Tarvisio e il Passo del Predil da parte italiana e tra il Passo del Predil e Bovec da parte slovena. Anche in località Kluže, infatti, l’apertura di un cantiere ha reso necessario istituire limitazioni al traffico. Le chiusure da entrambe le parti del confine permetteranno di portare a termine gli interventi previsti entro la fine di novembre e di non rendere più necessarie chiusure totali al traffico nella prossima primavera.

A Kluže nel periodo di svolgimento dei lavori, dall’1 ottobre al 23 dicembre, la chiusura totale del traffico è stata istituita da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 11.30, dalle 12.00 alle 14.30 e dalle 16.00 alle 18.00. Nelle fasce orarie comprese tra quelle menzionate nonché il sabato e la domenica la strada sarà percorribile su una sola corsia. Lo scorrimento sarà organizzato a senso unico alternato, regolato con semaforo.

Da parte italiana, sulla strada tra Tarvisio e il Passo del Predil in corrispondenza del tunnel sopra il lago di Raibl, sono istituite chiusure totali al traffico dalle 19.00 alle 6.00, dalle 8.00 alle 11.30, dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 16.30 alle 18.00. Dalle 6.00 di ogni sabato alle 8.00 di ogni lunedì la strada da parte italiana è percorribile senza limitazioni temporali.

Da entrambe le parti i cantieri resteranno aperti fino al sopraggiungere dell’inverno, in Slovenia al più tardi fino al 23 dicembre.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp