Zapeli v Tipani, Subidu in Porčinju_Taipana, Subit e Porzus in canto

Cerkveni pevski zbor Doberdob med bogoslužjem v Subidu/Il Coro parrocchiale di Doberdò durante la liturgia a Subit

Trije koncerti, ki jih je parpravilo združenje Blankin v sodelovanju z Zvezo cerkvenih pevskih zborov Trst in Združenjem cerkvenih pevskih zborov iz Gorice, so parnesli slovensko piesam in besiedo v vasi, kjer se domači jezik vse manj čuje. Imieli so vsi liep uspeh in so partegnili puno ljudi poslušat adventne, božične in Marijine piesmi in potlé na družabnih momentah kupe piet.

V saboto, 8. dičemberja, v Tipani, kjer so tist dan imieli senjam Brezmadežnega spočetja Device Marije, so v farni cierkvi zapieli domači zbor Naše vasi pod vodstvom Davida Tomasetiga, moški zbor Fantje izpod Grmade iz Devina pod vodstvom Hermana Antoniča in mešani pevski zbor Planinska roža iz Kobarida pod vodstvom Mirjane Antih Čebokli. Koncert je biu pod pokroviteljstvom (patročinjam) domačega kamuna. Pozdravila sta domači šindik Alan Cecutti in predsednik SSO Walter Bandelj. Po slovensko in po italijansko je povezovala Veronica Galli.

V nediejo, 9. dičemberja, je bluo v Subidu adventno besiedno bogoslužje, ki ga je vodu diakon Diego Mansutti. Pieu je Cerkveni zbor iz Doberdoba (dirigent Dario Bertinazzi), ki je natuo zapieu še božične piesmi. Za kamun Ahten, ki je dau pokroviteljstvo, je bla parsotna ašešora Manuela Pasut. Vse je pozdravu predsednik združenja Blankin, Giorgio Banchig. Par organizaciji je pomagala vaška Pro loko, ki je tudi parpravla za jesti in za piti.

Zbor Tantum ergo in Cerkveni pevski zbor Devin v Porčinju/Il Coro Tantum ergo e il Coro parrocchiale di Duino a Porzus

V nediejo, 16. dičemberja, je biu v Porčinju senjam Svete Lucije. Sveto mašo je molu g. Vittorino Ghenda. Parvo berilo so prebrali po slovensko. Piela sta ženski zbor Tantum ergo iz Žabnic (dirigent Andrea Zanier) in Mešani cerkveni zbor Devin (vodila ga je Lucia Lavrenčič spremlja pa Herman Antonič).

Po maši sta oba zbora zapiela še po tri piesmi (Žabničanke so zapiele tudi po italijansko, furlansko in niemško). Marija Moschitz je recitirala poezijo v slovenskem dialektu iz Žabnic, po domače je pozdravu Luciano Turco, predsednik Pro loko Amici di Porzus, ki je sodelovala par parpravi programa (dvojezično ga je povezovala Veronica Galli) in poskarbiela za jesti in za piti za vse.

Za kamun Ahten, ki je dau pokroviteljstvo, je biu v Porčinju parsotan ašešor Giorgio Leonarduzzi. Za Svet slovenskih organizacij je bla pokrajinska predsednica Anna Wedam. Vasnjani Tipane, Subida in Porčinja so bli zlo veseli in bi bli radi, če bi se iniciativa ponovila.

Trije koncerti v Terskih dolinah so povezani s tistimi, ki jih v Kanalski dolini parpravlja združenje don Mario Cernet. Adventni koncert bo v Žabnicah v petak, 21. dičemberja. Božični koncert bo v farni cierkvi v Ukvah pa v saboto, 29. dičemberja.

I tre concerti organizzati dall’Associazione/Združenje Blanchini in collaborazione con l’Unione dei cori parrocchiali sloveni-Zcpz di Trieste/Trst e con la Federazione dei cori parrocchiali sloveni-Zcpz di Gorizia/Gorica hanno portato il canto e la lingua slovena in paesi in cui i dialetti sloveni sono parlati sempre meno. Con buon successo, hanno richiamato un discreto pubblico a ascoltare canti d’avvento, natalizi e mariani, nonché a cantare insieme nei successivi momenti conviviali.

Sabato, 8 dicembre, a Taipana/Tipana, nella festa patronale dell’Immacolata Concezione della Vergine Maria, in chiesa hanno cantato il coro locale Naše vasi, diretto da Davide Tomasetig, il coro Fantje izpod Grmade di Duino/Devin, diretto da Herman Antonič, e il coro Planinska roža di Kobarid, diretto da Mirjana Antih Čebokli. L’evento si è svolto col patrocinio del comune di Taipana. Sono intervenuti con un saluto il sindaco, Alan Cecutti, e il presidente della Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso, Walter Bandelj. A moderare l’evento, in sloveno e italiano, è stata Veronica Galli.

Domenica, 9 dicembre, a presidere la liturgia della parola nella chiesa di Subit/Subid è intervenuto il diacono Diego Mansutti. Alla liturgia ha collaborato il Coro parrocchiale di Doberdò/Doberdob (diretto da Dario Bertinazzi), che al termine si è esibito con altri canti natalizi. Per il Comune di Attimis/Ahten, che ha concesso il patrocinio, ha presenziato l’assessore Manuela Pasut. Per portare il proprio saluto è intervenuto il presidente dell’Associazione Don Eugenio Blanchini, Giorgio Banchig. L’evento ha visto il supporto organizzativo della Pro loco di Subit, che ha anche curato un momento conviviale per gli intervenuti.

Domenica, 16 dicembre, Porzus/Porčinj ha festeggiato la propria patrona, Santa Lucia. Durante la Messa, celebrata da don Vittorino Ghenda, ha trovato posto anche una lettura in sloveno. La funzione è stata arricchita dal canto del Coro Tantum Ergo di Camporosso/Žabnice (diretto da Andrea Zanier) e del Coro parrocchiale di Duino/Devin (diretto da Lucia Lavrenčič e accompagnato da Herman Antonič).

Dopo la celebrazione entrambi i cori si sono esibiti con altri tre brani (le cantrici di Camporosso hanno cantato anche in italiano, friulano e tedesco) e Maria Moschitz ha recitato una poesia in dialetto sloveno camporossiano. Con un saluto in dialetto sloveno è intervenuto anche Luciano Turco, il presidente della Pro loco Amici di Porzus, che ha collaborato alla realizzazione della manifestazione e curato un momento conviviale. L’esibizione successiva al concerto è stata moderata in due lingue da Veronica Galli.

In rappresentanza del Comune di Attimis, che ha concesso il patrocinio, a Porzus ha presenziato l’assessore Giorgio Leonarduzzi, mentre per la Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso Anna Wedam, vicepresidente per la provincia di Udine. Gli abitanti di Taipana, Subit e Porzus sono rimasti molto contenti e sarebbero contenti se l’iniziativa si ripetesse.

I tre concerti nelle valli del Torre sono legati a quelli organizzati, in Valcanale, dall’Associazione/Združenje don Mario Cernet. Venerdì, 21 dicembre, a Camporosso si svolgerà il concerto dal titolo Canti e suoni d’Avvento/Adventne pesmi in melodije/Lieder und Klänge im Advent, mentre sabato, 29, dicembre, nella chiesa parrocchiale di Ugovizza/Ukve si svolgerà il Concerto di Natale/Božični koncert.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp