Zanimanje za štirijezične napise_Interesse per i cartelli quadrilingui

11Pomazani smerokazi2Durante la visita del presidente del Consiglio regionale, Igor Gabrovec, al municipio di Malborghetto-Valbruna/Naborjet-Ovčja vas, si è parlato anche della cartellonistica in italiano e sloveno installata circa un anno fa sul tratto stradale di pertinenza di Fvg Strade nel comune e subito imbrattata. Il caso, specie sui media e sui social, aveva suscitato un dibattito dai toni a volte emozionali e accesi. Passato un anno, il confronto è stato molto disteso e orientato al concreto.
«L’imbrattamento è stato più una manifestazione contro la mancata presenza dei toponimi anche in friulano e, soprattutto, in tedesco. Se i cartelli fossero stati in tutte e quattro le lingue, nessuno avrebbe avuto nulla da ridire», si è detto convinto l’assessore Alberto Busettini.
Oltre al vicepresidente Gabrovec, a riguardo si sono trovati concordi sia il presidente del circolo tedesco Kanaltaler Kulturverein, Alfredo Sandrini, sia la responsabile dello sportello per la minoranza linguistica slovena Anna Wedam (che è anche presidente provinciale della Confederazione delle organizzazioni slovene e presidente dell’Associazione Cernet).
I rappresentanti dei sodalizi delle minoranze linguistiche valcanalesi hanno colto l’occasione per esprimere di nuovo l’auspicio che vengano apposti non tanto indicatori di direzione in più lingue, quanto cartelli coi toponimi in italiano, friulano, sloveno e tedesco in pari grafia all’inizio e alla fine dei paesi e magari anche del territorio comunale. Busettini ha mostrato interesse per la proposta, che potrebbe avere anche forte valenza turistica.

Na srečanju s podpredsednikom deželnega sveta Igor Gabrovec, ki se je odvijalo na županstvu Občine Naborjet-Ovčja vas v ponedeljek, 19. januarja in ki so se ga udeležili odbornik za kulturo Alberto Busettini, predsednik nemškega društva Kanaltaler Kulturverein Alfredo Sandrini in občinska uslužbenka na okencu za slovensko manjšino Anna Wedam – ki je tudi predsednica Združenja Don Mario Cernet in pokrajinska predsednica Sveta slovenskih organizacij –, ni bilo slišati samo obetajočo vest, da bodo od septembra v otroškem vrtcu in osnovni šoli v Ukvah začeli izvajati eksperimentiranje večjezičnega šolskega modela. Med razpravo je bil govor tudi o vidni štirijezičnosti v občini. Že junija lani je deželna družba Fvg Strade postavila italijansko slovenske kažipote na deželne ceste na občinskem ozemlju. Nekaj dni kasneje so neznanci kažipote pomazali. Takrat se je še posebej na družbenih omrežjih odvijala burna razprava, vendar po enem letu so prisotni na srečanju mirno in konkretno o tem razpravljali. Odbornik Busettini je ocenil, da je verjetno prišlo do pomazanja, le ker napisi na tablah niso bili tudi v furlanščini in nemščini. Prisotni na srečanju so se s tem strinjali. Predstavniki manjšinskih društev v Kanalski dolini so pa izkoristili priliko in ponovno predlagali postavitev napisov v italijanščini, furlanščini, slovenščini in nemščini na začetku in koncu posameznih vasi in morda še ob vstopu in izstopu iz občinskega območja. Tovrstna vidna štirijezičnost naj bi bila sprejemljiva tudi za voznike in bi lahko bila redka posebnost, ki naj bi bila zanimiva tudi s turističnega vidika. Odbornik Busettini je pokazal zanimanje za ta predlog.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp