Začela je devetica božična_Iniziata la novena di Natale

2adventni venecZačela je v nediejo 15. dečemberja devetica božična v lieški fari v vasi Topoluove. V pandiejak 16. bo v Gorenjim Garmaku od znamunja do Uogrinkne hiše, v torak 17. v Platcu od znamunja do mlekarnice, v sriedo 18. v Petenielu od znamunja do Mateužove hiše, v četertak 19. V Zverincu od znamunja do Pekne hiše, v petak 20. v Dolenjim Bardu od jaslic do Uršne hiše, v saboto 21. v Liesah od znamunja do Blažove hiše, v nediejo 22. v Hostnem od jaslic do Karpacove hiše, v pandiejak 23. v Seucah od jaslic do Pečuove hiše. Devetica začne vaski vičer ob 20. Devetica je ruomanje svete družine po hišah brez famoštra. Tud v starih cajtah se je pobožnost začela zvečer. Ljudje so se ušafali v hiši, kjer je bila sveta družina cielo noč in dan. Gospodinja se je z lepimi besedami poslovila od Matere Božje, nato so v precesiji šli do druge družine. Gospodinja je pozdravila in sparjela pod streho Devico Marijo, nato so molili rožar, peli Lavretanske litanije in božične piesmi. Po drugi svetovni vojski so se Nediške doline izpraznile in je šla, kot druge lepe navade, tudi božična devetica v pozabo. Da je devetica oživiela in se spet arzširila ima zaslugo kulturno društvo Rečan. Leta 1995 so se predstavniki društva poguarili z lieško faro in so jo začeli spet molit. Seveda so telo navado malo spremenil, da bi bile vključene vse vasi, tudi tiste, ki danes nimajo devet družin. Za božično devetico, ki je bila vsak dan v drugi hiši adne vasi, molijo danes vsak dan v drugi vasi lieške fare. Tela je liepa parložnost, de bi tudi vasi nomalo oživiele.

Domenica 15 dicembre è iniziata la tradizionale novena di Natale, la “devetica božična”, nella parrocchia di Liessa. Il programma è il seguente: lunedì 16 sarà a Grimacco superiore dalla cappella alla casa Uogrinkna; martedì 17 a Plataz dalla cappella alla latteria; mercoledì 18 a Peternel dalla cappella alla casa Mateužova; giovedì 19 a Sverinaz dalla cappella alla casa Pekna; venerdì 20 a Brida dal presepe alla casa Uršna; sabato 21 a Liessa dalla cappella alla casa Blažova; domenica 22 a Costne dal presepe alla casa Karpacova; lunedì 23 a Seuza dal presepe alla casa Pečuova. La “devetica” inizia ogni sera alle 20.

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp